Českotřebovský deník 50/2021 (19/2)  
Od 19/2 je v provozu nový parkovací automat u pošty  
Dříve bylo u budovy České pošty možné stát pouze prvních dvacet minut při užití parkovacího kotouče. Tato možnost byla sice zachována, ale již od začátku roku zde lze u platit za stání vozidla také prostřednictvím mobilní aplikace. Dnes 19/2  se přidala třetí možnost stání na tomto parkovišti, kterou je platba v hotovosti v parkovacím automatu. Parkoval jsem zde odpoledne kolem 14. hodiny, stále zde zůstala značka umožňující 20 minut parkovat zdarma. Zřejmě zde tedy tato možnost zůstala zachována, ovšem jen tehdy máte-li nastaven parkovací kotouč. Je to zajímavá kombinace možností.....
 
Vakcinace v sociálních službách

Pardubickém kraji už bylo aplikováno přibližně tři tisíce dávek vakcíny klientům a zaměstnancům sociálních služeb. Jedna desetina z nich už dostala druhou dávku a očkování pokračuje v závislosti na dostupnosti vakcíny a zdravotním stavu zájemců.
„Cílovou skupinou jsou vybraná pobytová zařízení sociálních služeb v souladu s národní strategií očkování – tedy domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V sociálních zařízeních Pardubického kraje se očkuje především vakcínou Pfizer a postupně jsme začali zařazovat podle dodávek také vakcínu od společnosti Moderna,“ doplnil hejtman.
„Kompletně naočkovaný je nyní Domov pro seniory u Kostelíčka Sociálních služeb města Pardubice. V dalších zařízeních očkování probíhá a kolem tisícovky zájemců zatím čeká na první dávku. V poslední době se zájem o očkování zvyšuje, a pokud půjde vše podle plánu, mohli by být na přelomu února a března naočkováni první dávkou všichni zájemci v pobytových službách,“ uvedl radní Pavel Šotola.

Svolávám JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA na pondělí 22. února 2021 do Velkého sálu Kulturního centra Česká Třebová Jednání bude zahájeno v 15:00 hodin
PROGRAM: 1. Schválení rozpočtu města na rok 2021 2. Majetkové záležitosti 3. Investiční projekty, žádosti, dotace, financování 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o době nočního klidu 5. Koncepce politiky na podporu stárnutí města Česká Třebová pro období let 2021 - 2025 6. Různé
Zasedání je veřejné, k účasti zvu také občany našeho města.  Magdaléna Peterková, starostka města

Senioři nemají o očkování zájem? 

Vakcíny proti covidu k dispozici jsou, přesto se však v některých vakcinačních centrech v Pardubickém kraji neočkuje tak, jak by mohlo. Na vině je podle krajské samosprávy registrační systém, do kterého se aktuálně mohou přihlásit pouze senioři nad 80 let a zdravotníci. Vnímáme to jako zásadní problém. Registrační systém neumožňuje přihlašování skupin, které nutně potřebujeme naočkovat. Žádali jsme, aby byly do systému postupně dodávány další skupiny obyvatel, nejenom podle věkového kritéria, ale i podle profesí,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
Kácení v parku u městského hřbitova na OIK  TV 

 • Orlický infokanál  věnoval  problematice velkého kácení u krematoria v pořadu s premiérou v pátek 19/2 (tedy až týden po zahájení prací) celé dvě a půl minuty. Podle toho, jak problém zaplnil např. sociální sítě se mi to zdá velmi málo. Snad nebylo dost času, ale tak nějak zapomněl kontaktovat kohokoliv ze stěžujících si sousedů nebo z veřejnosti, takže vyvážená reportáž to rozhodně nebyla. Chyběla možnost konfrontace názorů a na to by se zapomínat nemělo. Hlavně, že nechyběla naprosto zbytečná předpověď počasí.
 •  
  Prohlášení k petici

  V souvislosti s peticí občanů, kteří nesouhlasí "s pěstebními opatřeními" v parku u krematoria uvádím následující: Mezi autory petice bylo uvedeno také moje jméno přesto, že jsem petici neorganizoval ani neinicioval. Organizátoři mě o textu petice a o mém zapojení informovali až dodatečně, když už byla petice v této podobě vyvěšena. To ovšem neznamená, že bych petici  organizátorům nepodepsal, protože souhlasím se jejími cíli. Skutečně bylo zapotřebí lépe zajistit:
  a) Důkladnou a včasnou informovanost - ani odbor majetku nevěděl, co se tam s majetkem města děje a kdy se začne, přitom práce spojené s kácením (na veřejném prostoru) byly nebezpečné, mělo to být veřejnosti oznámeno předem, ohlášeno, stanovena náhradní cesta na hřbitov atd. Také informace (např. na OIKTV) měly být správné a srozumitelné. Nic se nemělo podceňovat, sousedé nic nevěděli a park rostl 50 let spolu s nimi, kácení v parku berou jako osobní újmu a nedivím se jim. Po odstranění dřevin se nyní musí denně dívat na krematorium, to si odvykli. Škoda toho nedorozumění.
  b) Nebyla také smluvně zajištěna náhradní výsadba, tedy pokračování pěstebních opatření (má být dle regulí vysázeno 51 stromů a mnoho dalších dřevin). Firma dle smlouvy vyfrézuje pařezy, uklidí plochu parku a o pokračování dál nikdo nevěděl nic. Během tohoto týdne se ovšem na tomto problému podařilo hodně udělat. V letošním rozpočtu města se na revitalizaci peníze najdou. Je důležité, že se od plánu na nový drahý park za 11 milionů ustoupilo. Tato investice ani nebyla schválena.
  Veřejnost nyní často řeší otázku odpovědnosti. O provedení prací a výběru firmy se rozhodlo v radě města v říjnu  2020. Radní nejsou odborníci, jsou odkázaní na předložené znalecké posudky. Takže pokud jsou pochybnosti o tom, jak to mělo být, je to věc odborná, ptejme se odborníků. Na zajištění a organizování prací máme příslušný odbor MěÚ. Jak jsem zjistil, tak bohužel se i v názorech na postupy a metody někdy i odborníci navzájem  liší. Milan Mikolecký
   
  K problému Kácení stromů v parku dostávám další a další texty a příspěvky

  Zpravidla takové, které již byly zveřejněny na sociálních sítích nebo nějaké reakce na ně. Byly by tedy jen "reprízou" dříve zveřejněného. Mají jistě svou cenu, nejlépe v nějakém "speciálu", kterých bych chtěl problému věnovat až po jeho prodiskutování na pondělním jednání zastupitelstva města  22/2 v sále Kulturního centra. Jednání je veřejné a bude zahájeno v 15 hodin. Roušky nyní už nestačí, je třeba mít respirátor!

  Obrázky Evy Jakoubkové s texty, určené dětem najdete na odkaze ZDE