Českotřebovský deník 53/2021 (23/2) 
Očima záchranáře: proč hrozí přetížení nemocnic, kdo tam leží a co to hlavně způsobuje.  Převážně STRACH. Poděkujme médiím!

Takhle teď vypadá běžný výjezd záchranné služby (ano, na fotce jsem skutečně já). Výzva, fofrem k autu, návlek do ochranných prostředků, výjezd, ošetření a transport pacienta, návrat na základnu, likvidace potencionálně kontaminovaného materiálu, dezinfekce sebe i celé sanitky. Po takovém výjezdu je auto hodinu nepojízdné.
Kdo jsou naši pacienti?
1. Pacient covid +, který naši pomoc opravdu potřebuje. Naštěstí jsou to výjimky.
2. Pacient covid +, minimální příznaky.
3. Pacient covid +, žádné nebo minimální příznaky, dožaduje se hospitalizace, protože v televizi neustále slyší, že na něj nezbude lůžko.
4. Pacient, který má mírně zvýšenou teplotu či lehký kašel, ale i v tomto případě k němu musíme přistupovat, jako potencionální covid
Každá nemocnice nějaké pacienty ve vážném/vážnějším stavu eviduje, naštěstí se však tato čísla drží v řádech jednotek. Do nemocnic však kontinuálně proudí velké množství pacientů skupin 2-4, ať už cestou ZZS nebo po svých. A protože pacienta covid + (ať už potvrzeného, nebo suspektního) nelze jen tak jednoduše poslat domů, lůžka pro ně vyčleněná se opravdu mohou rychle plnit.
Stačí jeden pozitivní test a máme problém. Navíc je tím silně omezena péče o ostatní pacienty, neboť covid lůžka se vyčleňují právě na úkor ostatních oddělení. A opět je třeba připomenout, že existuje velké množství (i mnohem závažnějších) nemocí.
Pojďme se především uklidnit. Pokud má někdo ve vašem okolí strach, snažte se mu pomáhat. Mnohdy by stačilo pro začátek vypnout televizi a přestat klikat na katastrofické titulky. Důležité je zachovat si zdravý rozum, situaci nepodceňovat, ale zároveň se z ní neposrat. No a když je mi blbě, tak prostě zůstanu doma, dokud mi nebude dobře – jednoduchý, jak facka. A všichni to v pohodě ustojíme.
Na závěr prosím o tři R:  ROZUM, RADOST, RESPEKT!

Krajské nemocnice se plní.
Ve hře je možnost vyhlášení stavu hromadného postižení osob.

Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala na základě žádosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. aktuální situaci v nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Problémem jsou v tuto chvíli nedostatečné kapacity covidových lůžek a navyšující se počet přijímaných pacientů. V případě jejich rozšíření není k dispozici personál, který by tato lůžka obsluhoval. Bezpečnostní rada pověřila představenstvo Nemocnice Pardubického kraje a.s. vyhlásit, při vyčerpání všech lůžkových kapacit a možností reprofilizace lůžkového fondu, stav hromadného postižení osob.
„V poledních dnech se zvyšuje denní počet přijímaných covid pozitivních pacientů s těžším průběhem onemocnění a v kombinaci s prodlužující se délkou hospitalizace se nyní dostáváme na limit našich nemocnic. V případě rozšíření počtu lůžek, které je v tuto chvíli do určité míry technicky možné, narážíme na personální kapacity. Na dobrovolnou pomoc mediků či praktických lékařů se nemůžeme dlouhodobě spoléhat, a proto žádáme Ministerstvo zdravotnictví ČR o prověření možnosti povolat ambulantní specialisty na pomoc do našich nemocnic,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Bezpečnostní rada Pardubického kraje zároveň pověřila představenstvo Nemocnice Pardubického kraje a.s. vyhlásit, při vyčerpání všech lůžkových kapacit a možností další reprofilizace lůžkového fondu, stav hromadného postižení osob s následnou povinností informovat Bezpečnostní radu Pardubického kraje nejpozději do 12 hodin od vyhlášení výše uvedeného stavu,“ sdělil hejtman a předseda krajské bezpečnostní rady Martin Netolický.
Jako pomoc Nemocnici Pardubického kraje a.s. nabídl ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský uvolnění 25 osob pro pomoc v krajských nemocnicích. „Děkujeme za vstřícnost krajským profesionálním hasičům, kteří od pondělí 1. března poskytnou 25 osob do našich nemocnic akutní lůžkové péče. Každá taková pomoc je v této situaci velmi důležitá, ba co víc, dokonce nezbytná“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
 
Doba koronavirová zcela změnila pojetí volného času

Namísto návštěv divadel, kin, výstav nebo koncertů dostaly přednost aktivity provozované doma. V prostředí domova probíhá i distanční školní výuka, a žáci tak musí trávit většinu času za monitorem počítačů a notebooků. Z toho důvodu si Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje při Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí připravilo pro žáky a pedagogy projekt Deník týhle doby aneb offline v online, jehož hlavním cílem je zaktivizovat žáky bez využití digitálních technologií.
„Prožíváme dny, kdy jen stěží hledáme sílu na pozitivní věci ve svém okolí. Stále se na nás valí samá negativa a i v rámci školství už je patrné, že i ti neotrlejší optimisté ztrácejí energii a trpělivost. O to více jsem rád za aktivitu, která se současné trudné období snaží prolomit. Kéž by Deník týhle doby byl jednou příležitostí pro úsměvné ohlédnutí za koronavirovým obdobím. Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje má v tomto mou velkou podporu a jsem velmi rád, že s tímto nápadem přišli,“ sdělil radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel, pod jehož záštitou je projekt realizován.
V rámci této výzvy mohou žáci svým chováním inspirovat i ostatní, a podělit se o své zkušenosti, myšlenky a zážitky z posledních měsíců, které zásadním způsobem ovlivnila pandemie koronaviru. Ať už jde o vaření, pečení, skládání veršů, malování nebo vyrábění, všechny aktivity se počítají, a všechny pomohou vytvořit Deník týhle doby.
Zájemci mohou výsledky své tvorby zaslat poštou nebo mailem do Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Pro vybrané autory či kolektivy je připravena i odměna. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.pppuo.cz/denik-tyhle-doby.
 
Aktuality z centrálních orgánů

Přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků 

začnou platit od půlnoci ze středy na čtvrtek také pro návštěvu obchodů, zdravotnických zařízení ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, cestování v prostředcích veřejné dopravy, ale také pro mezinárodní letiště, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a motorová vozidla, pokud v nich pojedou lidé z více domácností, kde bude nutné mít nasazený respirátor nebo alespoň dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. Z těchto nařízení budou nadále platit výjimky pro zvláštní případy, například pro děti do 15 let. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda zároveň souhlasila s vyčleněním 7,5 milionu roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které budou prostřednictvím 15 potravinových bank a jejich centrálního skladu a další zhruba tisícovky sociálních partnerů například z řad nevládních neziskových organizací zdarma distribuovány osobám a domácnostem ohroženým chudobou či materiální deprivací. Každá osoba by měla dostat jedno balení o obsahu 50 kusů roušek. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ze skladů Správy státních hmotných rezerv bude uvolněno také 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2, které vláda pošle bezplatně do škol a dalších školských zařízení. Jejich zaměstnanci dostanou v období od 1. března 2021 do 31. března 2021 po třech respirátorech na týden. Jedná se o školy a školská zařízení, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a následně podle harmonogramu schváleného vládou 15. února.

Dílčích změn reflektujících nové skutečnosti doznalo i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nastavuje podmínky izolace a karantény pro případ nemoci covid-19. Nově už do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky.

Vláda schválila také další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila dvě varianty volebního zákona

Ministerstvo vnitra (MV) připravilo na základě zadání vlády dvě varianty změny zákona o volbách do Parlamentu. Obě splňují parametry, které svým rozhodnutím nastavil Ústavní soud, tedy princip rovnosti hlasů i rovnosti šancí kandidujících subjektů. 
Vláda dnes, 22. února 2021, schválila návrh MV na změnu zákona o volbách do Parlamentu. Návrh půjde do Sněmovny dle zadání vlády ve dvou variantách. První počítá se zachováním 14 volebních krajů, druhá s Českou republikou jako jedním volebním obvodem.„Obě varianty splňují parametry nastavené Ústavním soudem a nabízejí spravedlivější rozdělení mandátů. Teď bude záležet, na jaké variantě bude v Parlamentu politická shoda,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Návrhy řeší poměrnost volebního systému tak, aby každá strana získala množství mandátů odpovídající jejímu volebnímu výsledku.
V obou variantách vláda zachovává hranice 5 % pro vstup do Sněmovny, v případě koalic dochází k návratu k původním hranicím, tedy 7, 9 a 11 % podle počtu dvou, tří nebo čtyř a více koaličních partnerů.

A) 14 volebních krajů

Počet volebních krajů i administrativa voleb zůstává stejná jako dosud. Počty mandátů pro jednotlivé strany se ale počítají z celorepublikových čísel volebního výsledku kandidujících subjektů. Teprve poté se mandáty získané konkrétní stranou rozpočítávají do krajů dle tzv. Hareovy kvóty. Celkový počet platných hlasů pro úspěšné subjekty se vydělí číslem 200, tím vznikne volební číslo, tedy počet platných hlasů potřebných k získání jednoho mandátu. Kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů konkrétní politické strany, hnutí nebo koalice, tolik získá tento subjekt mandátů.

B) Jeden volební kraj

Druhá varianta by mimo jiné zasáhla i do organizačně-technického zajištění voleb, protože celá republika by se stala jedním volebním obvodem. Volební formulí pro přepočet hlasů na mandáty by byla Hagenbach-Bischoffova kvóta, kdy se celkový počet hlasů úspěšných subjektů dělí číslem odpovídajícím počtu volených poslanců zvýšeným o hodnotu 1, tedy číslem 201. Variantě jednoho volebního obvodu by bylo nutné přizpůsobit úkoly volebních orgánů, např. registračními úřady nemůže být 14 krajských úřadů, ale Ministerstvo vnitra. Jinou podobu by také měly hlasovací lístky. Sněmovna schválila nový kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021. Návrh dne 24. února 2021 projedná Senát.

Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky má na ústavní úrovni zakotvit do české legislativy stav nebezpečí

Ten dosud podle krizového zákona mohou vyhlašovat jen krajští hejtmani, vláda ale navrhuje, aby mohla stav nebezpečí na celém území státu nebo jeho části vyhlásit i ona. Návrh také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů.


SPOLEČNOSTI DAKO-CZ TŘEMOŠNICE SE V INDII  DAŘÍ

Brzdové vybavení pro celkem 760 vozů typu LHB začne třemošnická společnost DAKO-CZ, a.s. dodávat od letošního června do Indie. Zakázka navazuje na již realizované projekty od roku 2018. Pro indickou společnost Escorts Limited Faridabad dodalo DAKO-CZ celkem 1630 sad brzdového vybavení za několika stovek milionů korun. Indický trh se v posledních letech podílí na celkovém obratu společnosti více než z pětiny.
„Na indickém trhu DAKO-CZ, a.s. začalo působit již v roce 2006, postupně se obchodní aktivity rozvíjely a aktivně se dodávkám věnuje od roku 2015. O velkém potenciálu tohoto teritoria vypovídají nejen realizované, ale i nové projekty brzdového vybavení pro LHB (Linke Hofmann Busch) vozy. Indie patří mezi země s velmi hustou železniční sítí a za poslední tři roky se zakázky z této země podílejí 22 procenty na obratu naší společnosti,“ uvádí Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ.
Osobní vozy jsou konstruovány pro maximální rychlost 160 km/h, jsou vyrobeny z nerezové oceli a jejich vnitřní část je z hliníku. Jsou anti-teleskopické, to znamená, že by se při kolizi neměly převrátit. V Indii jsou vozy vyráběny několika výrobci, mezi které patří například Rail Coach Factory Kapurthala, Integral Coach Factory Chennai, Modern Coach Factory Raebareli, přičemž velmi často dochází k jejich modernizaci a je kladen vysoký důraz na bezpečnost na železnici.
„Indie patří mezi TOP 5 nejatraktivnějších investičních destinací s nejrychleji rostoucí ekonomikou světa a tohoto potenciálu je nutno využít nejen v oblasti prvovýroby, ale i servisu a prodeje náhradních dílů, z něhož pro naši společnost po dobu životního cyklu brzd plynou významné a navíc zaručené příjmy,“ doplňuje Dagmar Matúšová. Vozy, pro něž DAKO-CZ již dodávalo a nově dodá brzdové vybavení, jsou provozovány Indickými drahami a jezdí prakticky po celé Indii.
Nová objednávka zahrnuje 640 brzdových sad pro AC/NON AC, tedy klimatizované a neklimatizované vozy, 80 brzdových sad pro Power cars, což jsou vozy s elektrickým generátorem, a 40 brzdových sad pro Parcel van, tedy poštovní vozy. Jednotlivé sady obsahují brzdové jednotky a systém protismyku, který se skládá z vypouštěcích ventilů, řídících jednotek systému protismyku a snímače otáček. Dodávky brzdových sad bude DAKO-CZ realizovat od června 2021 do února 2022.
Indie disponuje hustou sítí železnic, jejíž základy byly vybudovány ještě za dob, kdy byla země britskou kolonií. Tato síť se ovšem na mnoha místech této druhé nejlidnatější a rozlohou sedmé největší země světa postupně dostala do špatného stavu. V letošním roce proto vrcholí pětiletý program, jehož cílem je vybudování nových železnic, modernizace či zdvojkolejnění stávajících a jejich elektrifikace. S tím souvisí i potřeba pořízení nových vozů a příležitost pro DAKO-CZ.