Českotřebovský deník 54/2021 (23/2)  
Speciál věnovaný problematice kácení v parku u krematoria.

Nové video Českotřebovského deníku:
Záznam z části jednání ZM dne 22/2 - téma kácení v parku u hřbitova

 
Z jednání ZM o tomto problému  pořídil Českotřebovský  deník cca čtyřicetiminutový nekomentovaný videozáznam, který byl umístěn na server youtube.com na tomto odkazu ZDE.  Ve středy 24.2. 00.30 hodin je videozáznam nahrazen novým souborem, ve kterém jsou odstraněny chyby vzniklé při střihu. Byla také natočena informace o celém jednání ZM, která bude zpracována s určitým zpožděním do konce tohoto týdne. Domníváme se, že uvedení  záznamů podstatných částí  je nyní v době koronaviru potřebné pro distanční sledování důležitých událostí ve městě.
 
Značka: "Máme krásný výhled na nevzhlednou budovu krematoria"

Dnes jsem se účastnila jednání MZ v České Třebové a byla jsem hodně zklamána, že ze strany zastupitelstva našel odvahu jen pan Spirman oponovat nacvičenému divadlu ze strany pana Kopeckého. Spolu s panem Stachem působili jako osamělí trosečníci. Hodně smutné, jaká panuje v tak důležitých věcech lhostejnost. Zvlášť když oba víme, že přímo pracovníci kácející firmy se podivovali nad tím, že kácejí i zdravé stromy.
Na základě informací, které jsem dnes slyšela, jsem si vyžlutila v materiálu: Projekt pro stavební povolení - PARK U KREMATORIA položky č. 50, 51, 56, 59, 60, 61, 62, 83, 84, 86, 90, 91 a pak u keřů B., L., M., O.,Q., R. u kterých je zdůvodnění : Kompozičně nevhodný případně není zdůvodnění vůbec.
Mám tedy za to, že padlo zbytečně 12 zdravých stromů a kolem 50 ks keřových porostů.
Takže čistě teoreticky by právě tyto položky měla kontrolní komise objevit jako neoprávněně pokácené, protože nejsou ani staré, ani nemocné, natož život ohrožující. Je to tak?
Máte vy jako zastupitelé, možnost předat podnět k prošetření právě těchto konkrétních položek?
Nebo se mám obrátit na odbor životního prostředí jako občan?   Předem děkuji za odpověď.  
Majitelka domu Na Slunečné s nádherným výhledem na nevzhlednou budovu krematoria. Svatošová Dana
 
Pokus o odpověď:

Je žádoucí se obrátit s žádostí nebo připomínkou na Kontrolní výbor zastupitelstva města, např. prostřednictvím podatelny MěÚ. Zde budou tyto žádosti projednávat, k prošetření vašich sdělených údajů mají všechny možnosti, a měla by tedy být podána jasná odpověď na otázku, zda Vámi uvedené dřeviny byly káceny důvodně  nebo zbytečně. Lze to zajistit  pomocí nezávislého posudku nebo  i spoluprací s Inspekcí životního prostředí, která musí být nezávislá ze samé podstaty své existence. Všechny připomínky občanů budou evidovány, jejich autoři by měli být informováni jak dopadlo přešetření jejich záležitosti.  (mm)

 

Pavel Doubrava píše:


Park u krematoria - Jednání zastupitelstva města 22.2.2021

Pokusím se podívat na jednání zastupitelstva města očima občana. Vzhledem k tomu, že jsem členem opozičního uskupení 27 statečných, předem se omlouvám za částečnou podjatost. Dovolím si přeskočit ostatní projednávané body a budu se věnovat pouze bodu projednávání problematiky  provedených pěstebních zásahů v tomto parku.

Musím ocenit projev a snahu pana místostarosty pana Mgr. Kopeckého o popis problematiky v rámci objektivních argumentů. Chápu i jeho pocit, že je s tímto problémem spojováno hlavně jeho jméno. Vinu na tom má ale pouze skutečnost, že občané veškeré informace z reportáží OIK slyšeli z jeho úst. Pokud předložené informace shrnu, park byl starý a neudržovaný, k veškerému kácení a úpravám došlo z důvodu ochrany bezpečí našich občanů. Provedené práce tedy zřejmě nijak nesouvisí se zmiňovanou studií tohoto parku.

Můj subjektivní pocit z vystoupení pana místostarosty byl takový, že vše je pouze snahou opozice o zviditelnění a že 27 statečných pouze zneužilo veřejnost.

Mám k tomu pouze dvě konstatování.

1.       Když jsem se byl na provedené práce podívat, stoupl jsem si k bráně do hřbitova a podíval se přes park. Můj pocit byl, že vidím připravený vykácený prostor pro přístupovou cestu. Ale je to jen pocit, nejspíš v tomto pásu byli bohužel všechny stromy nevratně poškozené.

2.       Nijak jsme jako uskupení 27 statečných neorganizovali sepsání petice proti kácení stromů. Tuto iniciativu chápeme a rozumíme názoru obyvatel, ale to je vše. Nedivím se obyvatelům této lokality, nechtěl bych mít přímý výhled na krematorium.

Co říci optimistického na závěr.

Na jednání zastupitelstva města se po delší době dostavil větší počet občanů a jsem za to moc rád. Je škoda, že občané více neprojevili své názory. Chápu ale, že není úplně jednoduché vzít do ruky mikrofon a jasně formulovat své myšlenky před větším počtem lidí. Uvítal jsem, že několik mých spoluobčanů vystoupilo a svůj názor projevili……mají mé uznání. / řečníci mluvili jako občané sami za sebe /.

Jsem rád za to, že celá diskuse proběhla korektně a paní starostce chci poděkovat za diplomatický přístup a za konstruktivní návrh řešení. Sám jsem zvědav, jak celou problematiku kontrolní výbor vyřeší, doufám, veřejnost bude o šetření pravidelně informována.

Pavel Doubrava     Z dříve došlých dosud nezveřejněných příspěvků:

OMLOUVÁM SE, CHTĚLA JSEM SEM DÁT FOTKU STROMŮ, ALE TY UŽ NEJSOU. JESTLI TAKÉ RÁDI FOTÍTE STROMY, TOLERUJTE ZDE PROSÍM TENTO PŘÍSPĚVEK O TOM, CO PŘEDCHÁZELO JEJICH POKÁCENÍ. ABYCHOM MĚLI V BUDOUCNU CO FOTIT. DĚKUJI.
 
Vážení Třebováci, přijde Vám informo,.vání o zásadní změně vzhledu a také funkcí parku před krematoriem ze strany vedení města dostatečné? Níže slovo od slova uvádím všechny zdroje informací, které místostarosta Josef Kopecký k záměru kácení dřevin v parku u krematoria od roku 2019 uvedl. Podle městem pořízené inventarizace dřevin se v 5. stupni, kterým se označuje zdravotní stav stromu vyžadující pokácení, nacházelo jen 9 stromů. Navrženo na pokácení však bylo 37, celkem 1301 listnatých a jehličnatých porostů.
 
Do tohoto odstavce shrnuji své dojmy a znepokojivé otázky. Informování ze strany města nese jasné známky účelového zatajování. Přímo o kácení se POPRVÉ informuje v loňském vánočním čase, navíc IVANA VRBICKÁ z odboru živ. prostředí uvádí v reportáži PLÁNOVANÝ počet18 POKÁCENÝCH DŘEVIN! O tom, jak se zastupitelstvo postavilo ke studii, město neinformuje nikde (důvody viz příspěvek Aleše Spirmana na stránkách ČT zpravodaje ze 16. 2. 2020). Kácení stromů se uskutečnilo ve chvíli, kdy reportér OIK necelé 2 měsíce předtím (tj. 25. 12. 2020) o návrhu parkových úprav mluví jako o PŘÍPADNÉ REALIZACI. Jak to, že firma najatá na ošetření stromů již během podzimu a na základě zadávacího řízení ze dne 20. 10. 2020 měla odstranit "přestárlé a kompozičně nevhodné" stromy? Kdo je takto označil? Kdo určil, že nevyhovují záměrům v tu chvíli NESCHVÁLENÉ studie? Proč nebyla tato studie veřejnosti představena přímo realizátory, aby s nimi mohla o změnách diskutovat, ačkoliv zastupitel Milan Mikolecký na jednání 9. 12. 2019 tento podnět vznesl a bylo mu to STAROSTKOU města MAGDALENOU PETERKOVOU přislíbeno? Proč studie zakresluje a řeší POUZE SPODNÍ PARKOVIŠTĚ, a nikoliv HORNÍ, které je ke krematoriu nejblíže a lidem výrazně zkracuje cestu, tudíž navrhovaná centrální cesta parkem NENÍ NEJKRATŠÍ MOŽNOU variantou, jak se nám snaží VNUTIT architektka ALENA RABASOVÁ a místostarosta JOSEF KOPECKÝ? Proč se nepočítá taky se změnou v místech bývalého ZAHRADNICTVÍ, kde budou podle nového ÚZEMNÍHO PLÁNU stát NOVÉ DOMY a proč jsou ve studii na místě, kde nyní parkují návštěvníci hřbitova, umístěny KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD? Proč studie NEPOČÍTÁ S VYUŽÍVANOU PĚŠINOU pro obyvatele ulice POLNÍ a která je jejich nejkratší cestou do středu města? Jakou funkci bude mít STROMOVÁ KAPLE a proč je místo pro setkání pozůstalých TAK DALEKO od OBŘADNÍ SÍNĚ KREMATORIA?
SOUHRN INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH MĚSTEM K ZÁMĚRU REVITALIZACE PARKU U KREMATORIA
POPRVÉ byla veřejnosti studie prezentována slovy "DALŠÍ ZAJÍMAVÝ PROJEKT"na FB města před Vánoci 2019 na konci balíčku informací o úpravách dětských hřišť společně s VÝKRESEM STUDIE v rozlišení, z něhož nelze vše vyčíst. Zatímco o podobě hřiště na Trávníku se s veřejností diskuze vedla (viz FB města z 25. 2. 2020), v případě mnohem zásadnější a dražší úpravy veřejného prostoru u krematoria nikoliv. Bez odpovědí pod tímto příspěvkem zůstaly znepokojivé komentáře diskutujících, jak revitalizace zasáhne do zeleně a fungování místa.
 
PODRUHÉ V lednu 2020 se tentýž text skrýval na konci článku s velmi atraktivním titulkem PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ. Cituji: "Na jednání zastupitelstva dne 9. prosince byl zastupitelům prezentován další zajímavý projekt. Jedná se o rekultivaci prostoru před krematoriem, který město letos odkoupilo. Prostor by podle představeného materiálu měl dostát řady změn. Jeho hlavním úkolem je poskytnout návštěvníkům hřbitova důstojné a klidné místo k rozjímání. Hlavní změnou by mělo být zbudování nové hlavní pohledové osy, tedy dlážděné cesty, která bude navazovat na hlavní hřbitovní osu ze strany jedné, zatím co na druhé straně bude končit na nyní nepříliš využívaném parkovišti v ulici Na  Slunečné. Přibližně v  polovině parku by se pak mělo nacházet vzpomínkové jezírko s lekníny a poblíž stojícím altánem. Po vybudování dětského hřiště na Trávníku a  parku u krematoria se město Česká Třebová zaměří na parky podél řeky Třebovky, tedy park Zámostí, nábřeží Míru a Bezděkov."
 
POTŘETÍ v reportáži OIK TV z 31. 3. (nebylo na ni upozorněno na FB stránkách města, ačkoliv jindy se avizuje kdejaká marginální reportáž, a zde se jedná o projekt odhadovaný na 6,5 milionu Kč) Reportér OIK TV Fr. Kusý: "Mezi českotřebovskými ulicemi na Slunečné a Hřbitovní se rozkládá místo, které možná někteří vnímají jako průchozí cestu, jiní coby plochu pro venčení psů nebo park. Právě v ten chce vedení města danou lokalitu proměnit. Aby se mohlo začít uvažovat o nějakých budoucích modifikacích, musela být celá věc dořešena majetkově." Josef Kopecký: "V roce 2019 se nám podařilo s majitelem dohodnout, že nám tu svoji část odprodá, čímž pádem se celý ten pozemek, celý park scelil pod jednoho majitele, čímž je Město ČT." OIK: "V návaznosti na tuto skutečnost si radnice nechala zpracovat studii. Její autorka OIK TV sdělila, že se při tvorbě návrhu rozhodla při řešení návrhu ctít stávající stav a jejím záměrem bylo jej co možná nejvhodnějším způsobem OKYSLIČIT A DOPLNIT. Adaptace ale i zahrnuje některé nové prvky." Alena Rabasová, projektantka návrhu studie parku: "Vznikne tady hlavní cesta, která je úplně nová, ale měla by zpřístupnit jednak krematorium, jednak hřbitov, dát tedy myšlenkovou základnu toho prostoru a taky zjednodušit obslužnost hřbitova i krematoria." OIK: "V plánu je dále OŽIVENÍ ZELENĚ A DŘEVIN. Vzniknout má dokonce jakási STROMOVÁ KAPLE. Počítá se také s úpravou takzvaných cestiček, navrženo bylo rovněž vybudování altánu. Vše by opět mělo korespondovat s nynější podobou." Rabasová: "Ta centrální zpevněná plocha by měla být ze žulový kostky, tak aby navázala na zpevněný prostor před hřbitovem. Altán vychází naprosto z tvarosloví krematoria, to znamená kov, případně sklo, potom nějaká pohledová cihla." OIK: "Podle místostarosty Josefa Kopeckého by zvelebení parku mělo vyjít na přibližně 6,5 milionu korun. Jedná se však o hrubý odhad." "My na základě studie máme nějaký rozpočet na základě metrů a kubíku. Přesný rozpočet nám každopádně ukáže až projektová dokumentace, která v rozpočtu už letos je." OIK: "Ve zmiňované ceně, která se však ještě bude vyvíjet, je započítán i mobiliář." AR: "Bude mít samozřejmě područky, opěrátka, bude mít NIŽŠÍ ten podsedák, tak aby se fakt jako člověku LÍP stávalo, a BUDE VE STÍNU." OIK: "Dalším krokem k realizaci tohoto záměru bude vypracování projektové dokumentace. NÁSLEDNĚ SE CELOU ZÁLEŽITOSTÍ BUDOU ZABÝVAT ZASTUPITELÉ." JK: "Myslím si, že reálně bychom mohli před zastupitelstvo s tímto plánem jít někdy po prázdninách, tak aby zastupitelé schválili PŘÍPADNOU INVESTICI z rozpočtu 2021, možná 2022. To se ještě uvidí." OIK: "O dalším vývoji vás budeme informovat v některé z dalších vydání našich zpráv."
 
POČTVRTÉ v červenci 2020, Josef Kopecký v reportáži pro OIK TV: "Park se nám podařilo vykoupit a v tomto okamžiku ho čekají samozřejmě práce především NA ZELENI. Ty stromy, které tu rostou, jsou PŘESTÁRLÉ, NEJSOU ÚPLNĚ BEZPEČNÉ, čili MUSÍ DOJÍT K PROŘEZŮM a MOŽNÁ K NOVÝM VÝSADBÁM. Stejně jako údržba celé zeleně, zvlášť keřové patro dnešního parku, je skutečně rozbujelé a není možná už ani příliš hezké. To znamená PLÁNUJEME TU NOVOU VÝSADBU, NOVÉ ÚPRAVY, které se týkají nejenom vlastní komunikace, ale především okolí cesty. Další úpravou bude vstup na městský hřbitov, v tomto okamžiku vlastně i místo, kudy do objektu krematoria přijíždí nebožtíci, tak by se mělo proměnit. Včetně toho, že vstup na hřbitov by měl být protažen přes dnes už vykoupený a scelený městský park před krematoriem. Ta úprava, která je momentálně ve fázi studie, byla představena na zastupitelstvu města. Počítá s tím, že by SPODNÍ PARKOVIŠTĚ sloužilo jako to hlavní. Přístupová cesta právě odsud s tím, že pěší pěšiny by šly právě jak z ulice Hřbitovní, tak od takzvané Kaškovky, tak aby každý, kdo míří na hřbitov mohl jít tou NEJKRATŠÍ MOŽNOU CESTOU."
 
POPÁTÉ dne 25. prosince 2020, OIK TV, Zprávy z regionu. Z reportáže o údržbě zeleně, vybírám pasáže, které se přímo vztahují k parku u krematoria.
...OIK: "Úpravy zeleně se dotknou také dvou parků. Konkrétně v Bezděkově a u krematoria. Odbor životního prostředí městského úřadu přihlížel nejen k bezpečnostním rizikům, ale též ke stavu dřevin. Některé z nich jsou podle Ivany Vrbické již za zenitem." IV: "V parčíku u Bezděkova se bude kácet 7 stromů a zhruba 18 stromů ošetřovat a v parku u krematoria se pak následně má kácet18 DŘEVIN a 62 OŠETŘOVAT." ... OIK: "Ošetření dřevin v parku u krematoria, který město po letech získalo do svého majetku, je jakýmsi předstupněm věcí budoucích. Na jejich PŘÍPADNOU realizaci se zpracovává projektová dokumentace." IV: "Zároveň bude obsahovat i stavební projekt sadové výsadby a ten řeší právě nový osazovací plán nové výsadby, ať už stromů, tak i keřových partií, nebo záhony s trvalkami, travinami podobně." OIK: "Pokud si tedy v období vegetačního klidu všimnete, že se ve zmiňovaných lokalitách kácí, nemělo by se jednat o lesní pych, ale řízenou údržbu stavu zeleně."
Děkuji, že jste dočetli až sem a budoucnost naší městské zeleně Vám není lhostejná. 
 
Lenka Jandáková (příspěvek byl již předen zveřejněn na facebooku)