Českotřebovský deník 55/2021 (24/2)  
Nové video Českotřebovského deníku: Kozlov má nového "starostu"

Video v plné velikosti najdete ZDE
Zastupitelstvo města dne 22. února projednalo odstoupení dosavadního dlouholetého předsedy osadního výboru v Kozlově pana Jana Stránského, vyslovilo mu poděkování za jeho práci. Na základě doporučení občanů a osadního výboru v Kozlově zvolilo do této funkce pana Jaroslava Pakostu Ten byl již v minulých letech iniciátorem řady akcí v obci má zkušenosti i podporu veřejnosti. Bezprostředně po volbě se Českotřebovský deník zeptal nového kozlovského starosty  na úkoly, které bude třeba v této obci zařídit.
 
Ve čtvrtek 25/2 uplyne 20 let od tragické smrti Zdeňka Langa

V neděli 25. února 2001 zemřel náhle na lyžařském výletě  poblíž Svinné Ing. Zdeněk Lang, bývalý starosta našeho města. Na  své trase hovořil s několika lidmi, aby se pak po chvilce skácel a přes pomoc druhých spojenou s okamžitou resuscitací se už zpět na  břeh života nevrátil. Záchranná služba byla zavolána po chvilce mobilním telefonem, ale do šesti minut  to do lesa samozřejmě stihnout nemohla - už bylo pozdě...  
Byl prvním porevolučním starostou města, velkým patriotem a je třeba jej pravidelně připomínat. Dělají to sokolové stejně jako skauti, sportovci různého zaměření, také spousta obyčejných lidí napříč generacemi. Dovolte proto připomínku i na stránkách Českotřebovského deníku. Věnovali jsme tomu zvláštní odkaz vyplněný  řadou fotografií připomínající jeho smysluplný, leč bohužel  poměrně krátký život.
Najdete jej ZDE

Smutný park, nenahraditelná škoda 

Včera  jsem se byla podívat na spoušť u krematoria. Ač cestou bylo slyšet křik ptactva, tady bylo ticho a klid. Ale nejde jen o ptáky. Pohled na krematorium byl ještě horší než to, co jsem viděla na fotkách. Bylo opravdu nutné vykácet tolik dřevin a porostů, aby vynikla krása popelnic a krematoria ?  Všichni, se kterými jsem se tam dala do hovoru, odsuzovali to, co se v parku stalo. Ale ne všichni se k tomu veřejně vyjádří a tak i za ně prosím, o důkladné prošetření, jestli bylo nutné provést řezání a likvidaci v takovém rozsahu. 
Škoda, že na jednání v Kulturním centru na setkání veřejnosti se zastupiteli a pracovníky odboru ŽP a odborníky nikdo nepoložil přímý dotaz na to, jak se jim osobně po provedení tak velkého ničení park, nebo zbytky toho, co z parku zbylo, líbí, zda by stejný zásah to požadovali při znalosti současné apokalypsy a nálady veřejnosti znovu. Také to, zda dokážou obhájit stanovený rozsah kácení také před kontrolními orgány. Vždyť zbytečné kácení stromů se obvykle vyčísluje velkou pokutou!
Jak je mým zvykem posílám k tomu několik fotografií dřívějšího i současného stavu. 
A ještě ke hřbitovu. Jít se dá jen po hlavní cestě. Ostatní cestičky jsou hodně nebezpečné, blátivé a klouzající. Ač na hřbitově, bohapustě jsem zaklela, když jsem se 3x pokusila o trojitého Salchowa. Snad se bezpečných cest tady dočkáme stejně jako výsledku šetření, proč se park kácel v takovém rozsahu, jaká škoda tím vznikla a kdo je za to odpovědný. VV

Nedá mi, abych se také ke kácení u hřbitova neozvala 


Šla jsem se na pokácený park podívat. Byl tam ještě jeden zaměstnanec firmy, co stromy kácela. Dala jsem se s ním do řeči, že mluvím za ochránce přírody , konkrétně " Zlatou studánku ". Byl zaražený , když jsem mu říkala, že nás nikdo neinformoval,  ani " Podorlicko". Ptala jsem se ho, jestli mu nepřišlo divné , že se kácí tolik zdravých stromů. K vůli projektu , který není akceptovatelný , nejsou na to miliony a taky není vhodný do tohoto místa. Odpověděl, že už se víc kácet nebude a že jim to taky  přišlo divné. Zajímalo by nás, kdo tohle vymyslel a jestli z toho bude vyvozen nějaký postih. Snad to bude i ponaučení pro další projekty, které se ve Třebové, ohledně parků a zeleně, chystají. AD

 
Do škol v našem kraji přijde 176 tisíc respirátorů   

Vláda na svém pondělním jednání odsouhlasila poskytnutí respirátorů FFP2 pracovníkům škol a školských zařízení. Do Pardubického kraje by mělo být distribuováno přes 176 tisíc respirátorů. Převoz do distribučních míst v kraji zajistí Hasičský záchranný sbor České republiky.
„Každý pracovník školy by měl obdržet tři respirátory na týden. Celkově bude v rámci našeho kraje přerozděleno přes 176 tisíc respirátorů kategorie FFP2. Jsem rád, že se na pedagogy i nepedagogy nezapomíná a doručení ochranných prostředků je jedním z kroků, jak postupně obnovit školní výuku. Mrzí mě však, že nám úplně nesedí seznamy škol a školských zařízení z Ministerstva školství s realitou školství na území Pardubického kraje, takže to v tuto chvíli dáváme do pořádku. Dalším nezbytným předpokladem je vyřešení očkování pedagogů a způsob testování žáků, kde nyní stále čekáme na ministerskou metodiku,“ upřesnil radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.
Distribuci respirátorů obstarají profesionální a dobrovolní hasiči. „Po dohodě s ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje budou respirátory do jednotlivých obcí s rozšířenou působností rozvezeny prostředky profesionálních hasičů. Další distribuci do konkrétních škol v tuto chvíli řešíme s dobrovolnými hasiči, kteří mají k dispozici dopravní automobily. Ty jsme v loňském roce využili jak pro distribuci dezinfekce, tak právě osobních ochranných prostředků,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Vakcína proti Covidu-19 byla uvedena na trh v rekordním čase.
Proč to nejde s jinými léčivy?

Vakcína, jejíž úlohou je zastavit celosvětovou pandemii, se dostala na trh v rekordně krátkém čase. Dá se však tento efektivní přístup aplikovat i při vývoji vakcín či léčiv na jiné nemoci?
Uvedení každé vakcíny trvá kvůli jejich specifičnosti a náročnosti zpravidla více než deset let. Prvním krokem je rozsáhlý výzkum, následuje předklinická fáze, minimálně tři fáze klinického testování, investice do nových výrobních postupů, zabezpečení surovin a následně masivní výroba. Všechny tyto kroky jsou časově i finančně velmi náročné, a navíc jsou spojené s množstvím schvalovacích a kontrolních procesů.
Celosvětové rozšíření nového koronaviru SARS-CoV-2 však změnilo postoje jak farmaceutických firem, tak i vlád. Proces, který trvá celé roky, se musel pro dobro všech výrazně zrychlit. „Klíčem pro rozvoj vakcín na prevenci onemocnění Covid-19 bylo objasnění genomu koronaviru SARS-CoV-2, což se podařilo už v lednu 2020. A už v prosinci probíhalo očkování veřejnosti,“ říká Pavel Kušnierik z české biotechnologické společnosti Contipro.
Běžný vývoj vakcín, ale i jiných léčiv, je rozčleněný na fáze, které se vykonávají postupně a nepřekrývají se. Mezi jednotlivými kroky totiž probíhají ve farmaceutických společnostech rozhodovací a schvalovací procesy. „Při vývoji vakcíny proti Covid-19 se díky celosvětovému úsilí a spolupráci podařilo některé nevyhnutelné kroky kombinovat. Na úrovni klinického testování se například sloučily některé fáze, které tím pádem probíhaly ve stejném čase,“ vysvětluje Kušnierik.
 
Musí ochránit alespoň polovinu naočkovaných
Zároveň se už během schvalování vakcíny příslušnými úřady přešlo k samotné výrobě. Ihned po schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) byly první vakcíny připravené na poslední fázi – očkování obyvatelstva. „Aby EMA vakcínu schválila, musí si být jistá, že dané léčivo je schopné dosáhnout ochranného účinku nejméně u padesáti procent příjemců. Pochopitelně i po schválení a uvedení léku na trh monitorování bezpečnosti a účinnosti vakcíny nadále pokračuje,“ doplňuje Kušnierik.
I zmíněná firma Contipro zaměstnává více než sto odborníků pracujících na výzkumu a vývoji farmaceutických a kosmetických surovin a léčiv. Contipro vlastní řadu patentů a na trh uvádí průměrně tři nové produkty za rok. „Každý inovativní produkt se nejdříve testuje v rámci dostupné odborné literatury, následně prochází fázemi předklinické a klinické studie, až se nakonec dostane do stádia uvedení na trh,“ objasňuje Ondřej Jireš z Contipra.