Českotřebovský deník 56/2021 (25/2)  

Oprava Lidické ulice v České Třebové začne příští rok, Kubelkova se dočká v roce 2023


V souvislosti s debatou o provozu městské hromadné dopravy v České Třebové jednal místostarosta města Dalibor Zelený s hejtmanem Martinem Netolickým. Jedná se především o obnovení zastávky Křib, která byla před několika lety zrušena. Město uvažuje o provozu menšího autobusu, který by obsloužil lokality, kam nejezdí krajská autobusová doprava. Druhým společným tématem kraje a města jsou rekonstrukce ulic Kubelkova a Lidická.
„Záměr města sledujeme s oddělením dopravní obslužnosti, protože by se mělo jednat o jisté posílení dopravní obslužnosti ve městě a případné narazení některých spojů, na které nám nyní město doplácí. Důležitým bodem je vytvoření zastávky na sídlišti Křib, která se v minulosti zrušila a řeší se, jakým způsobem ji do území znovu dostat, protože pro řadu seniorů, kteří v okolí bydlí, a potřebují se dostávat do dva kilometry vzdálené nákupní zóny, je nejbližší zastávka relativně daleko,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
O možnosti zřídit městskou hromadnou dopravu pojednávala bakalářská práce z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. „Celá iniciativa vzniku MHD v našem městě vzešla od samotných občanů, kteří se chtějí v častějších intervalech přesouvat po městě. Malý autobus by jezdil na dvou linkách, do Lhotky, na sídliště Křib, k autobusovému terminálu u vlakového nádraží, do Borku a zase zpátky,“ uvedl místostarosta města Dalibor Zelený s tím, že návrh bude projednávat dopravní komise města.
Rekonstrukce ulic Kubelkova a Lidická
Společným tématem Pardubického kraje a České Třebové jsou také rekonstrukce ulic Kubelkova a Lidická. Oprava druhé jmenované by měla začít příští rok. „Vzhledem k tomu, že z evropských fondů připravujeme modernizaci silnice z Ústí nad Orlicí do Skuhrova, tak by právě přes Lidickou ulici měly vést objízdné trasy. Proto je logické, že by se tato komunikace dočkala opravy až po dokončení velké modernizace, a to v roce 2022,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Druhou komunikací, která je ve vlastnictví kraje a čeká na rekonstrukci, je Kubelkova ulice. Ta vede od křižovatky s Litomyšlskou ulicí směrem na Zacharovec. „Předpokládaná hodnota rekonstrukce dvoukilometrového úseku je v tuto chvíli 45 milionů korun s tím, že je plánována opravdu důkladná oprava. Budeme jednat se Správou železnic, která připravuje více jak desetimiliardovou investici do železničního koridoru a je nutné, aby oprava komunikace byla dokončena před zahájením této stavby, tedy do roku 2023,“ řekl hejtman Martin Netolický, který chce společně s místostarostou Daliborem Zeleným jednat s vedením Správy železnic o koordinaci stavby.

Kraj je připraven na očkování osob 70+

V souvislosti s avizovanou registrací k očkování pro osoby nad 70 let a zapojení praktických lékařů do procesu očkování jednala krajská pracovní skupina pro očkování. Již od soboty se zároveň mohou registrovat zaměstnanci škol s tím, že prioritu by měli mít ti, kteří jsou starší 55 let. Pro očkování vakcínou AstraZeneca vzniklo očkovací místo v Seči, čímž se zvýšila dostupnost očkování pro celou oblast Třemošnicka.
„Do celé skupiny 70+ v našem kraji spadá podle statistiky přibližně 70 až 80 tisíc lidí, kteří se mohou od pondělí registrovat přes centrální rezervační systém. Ve skupině 70 – 79 let je to necelých 50 tisíc osob. V tuto chvíli předpokládáme, že pro ně budou ihned v příštím týdnu volné termíny ve čtyřech očkovacích centrech v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. V očkovacím centru v Pardubicích bude během příštího týdne dokončeno očkování v rámci skupiny 80+ a zdravotníků, kteří postupně docházejí na druhé termíny očkování,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
O očkování má zájem téměř 10 tisíc pedagogů
Již od soboty 27. února by měli mít možnost se do systému hlásit pracovníci škol. „Podle posledních informací se zaměstnanci škol budou moci přihlašovat do systému na základě kódu, který obdrželi ředitelé. Prioritu mají mít pedagogičtí pracovníci nad 55 let věku a ti, kteří zajišťují výuku v otevřených školách. Z 15 tisíc pedagogických i nepedagogických pracovníků zájem projevilo 9970 z toho přibližně 6500 ve věku nad 55 let,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
Od pondělí se zapojí 180 praktiků
Kraj se také připravuje na očkování u praktických lékařů. „Jsme v úzkém kontaktu se zástupkyní praktických lékařů v našem kraji. K dnešními dni se jich k očkování ve svých vlastních ordinacích přihlásilo 180. Pokud se podíváme na aktuální dodávky vakcíny AstraZeneca, tak budeme nyní schopni vydat každému přihlášenému lékaři prostřednictvím našich pěti nemocničních lékáren prozatím dvě lahvičky vakcíny, což je dvacet očkovacích dávek,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Právě vakcínu od společnosti AstraZeneca začíná využívat další očkovací místo, které bylo vytvořeno v Seči a je dostupné k registraci přes centrální rezervační systém. Pardubický kraj sem doručil 500 dávek této vakcíny. „Jakmile dostaneme další vakcíny AstraZeneca, budou opět rozděleny do sítě našich praktických lékařů. Ti musí respektovat celostátní očkovací strategii v tom smyslu, že od 1. 3. budou očkovat lidi starší 70 let věku,“ dodala Matoušková.
Očkování v sociálních službách pokračuje
I nadále pokračuje v kraji očkování zařízení sociálních služeb. „Momentálně máme naočkováno přes tři tisíce klientů a zaměstnanců ve 26 zařízeních s tím, že jedno zařízení je již proočkováno i druhou dávkou. V tuto chvíli nám zbývá 12 zařízení a přibližně 1200 zájemců, kteří budou naočkování v prvním březnovém týdnu poté, co obdržíme vakcínu od společnosti Moderna,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí a neziskového sektoru Pavel Šotola.

ZASTUPITELSTVO KRAJE KONANÉ ONLINE PŘIJALO ROZPOČET

Vzdálené připojení a modernizované technologie na krajském úřadě umožnily uskutečnit jednání zastupitelstva Pardubického kraje online. Níže nevidíte stanoviště pilota letadla, ale řídícího schůze. Bylo to prověření každého z nás. Někteří dokonce na jednání usínali, jiní se váleli v posteli a ani si nevypnuli kameru. Nicméně celkově hodnotím tuto formu zasedání zastupitelstva pozitivně. Velká většina kolegů zastupitelů přistoupila k jednání zodpovědně. Pouze zcela zřejmý exces a snaha o manipulaci předsedou finančního výboru při projednávání rozpočtu byl možná jistou vadou na kráse. K tomu by ovšem patrně došlo i při prezenčním jednání, tady se bylo aspoň na co vymluvit. Jak k tomu došlo bude prověřeno v následujících dnech a uvidíme. Možná bude nutná výměna v této pozici, pokud se ukáže, že pracovníci krajského úřadu nepochybili (osobně jim věřím).
Pardubický kraj  má od úterý schválený řádný rozpočet, který podpořilo celkem 34 zastupitelů z přítomných 45. Pro hlasovali členové zastupitestva za 3PK, ODS a TOP09, Kolaice pro Pardubiocký kraj  STAN pro Pardubický kraj a Piráti pro Pardubický kraj. Proti návrhu hlasovali nebo zdrželi se hlasování zástupci hnutí ANO, kteří dokonce navrhli pokračování rozpočtového provizoria až do dalšího svolání finančního výboru, který nepřijal pro nepřítomnost jeho členů kvůli nařízeným karanténám žádné stanovisko (pro návrh rozpočtu hlasovalo 7 jeho členů, 2 se zdrželi hlasování, nebylo ovšem dosaženo potřebného kvóra). Tento postup ovšem zastupitelé zcela odmítli. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci úterního distančního zastupitelstva kraje i přípravě rozpočtu. Martin Netolický
 
ŘSD opraví výtluky na I/35 nejpozději do 14 dnů.

Problematické úseky a výtluky na silnici I/35 v Pardubickém kraji byly hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem. Ten přislíbil, že do dvou týdnů bude i vzhledem ke stabilnějšímu počasí vše vyřešeno. ŘSD navíc připravuje systémová řešení, aby k podobným záležitostem pokud možno vůbec nedocházelo.
„Výtluky na silnici I/35 byly v opravdu enormní, což bylo mimo jiné způsobeno střídajícími se teplotami, sněžením a deštěm. Bohužel se je Ředitelství silnic a dálnic nedařilo v krátké době opravit, a tak jsme byli upozorňováni jak policií, tak samotnými řidiči, kteří zcela logicky nerozeznávají, kdo je vlastníkem komunikace,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Zhoršenou situaci v prvních dvou měsících roku z hlediska Policie České republiky potvrdil také krajský ředitel Jan Ptáček. „V průměru posledních dvanácti let jsme se od začátku roku do dnešního dne pohybovali v úseku Litomyšl – Moravská Třebová na žádné až pěti dopravních nehodách v souvislosti s výtluky. V letošním roce jich prozatím evidujeme 35, což je opravdu skokový nárůst.“
Problém by měl na páteřní komunikaci zmizet v následujících dnech. „S ŘSD jsme se domluvili, že i vzhledem ke stabilnějšímu počasí bude možné všechny problematické úseky opravit nejpozději do 14 dnů s tím, že práce pokračují velmi intenzivně každý den,“ sdělil hejtman, který také připomněl, že krajská Správa a údržba silnic má uzavřené rámcové smlouvy s dodavateli a je schopna pružně reagovat na vzniklé mimořádné situace. I Ředitelství silnic a dálnic podle generálního ředitele Radka Mátla podobný systém připravuje, a to prostřednictvím svých zaměstnanců. „Každá regionální správa ŘSD by měla mít k dispozici zaměstnance, kteří budou okamžitě reagovat na vzniklý problém, a to jak rychlým označením, tak opravou. Zároveň ŘSD řeší celoroční pohotovost několika obaloven asfaltových směsí tak, aby bylo možné řešit kvalitnější opravy i v zimních měsících,“ sdělil hejtman Martin Netolický.