Před 20 lety náhle zemřel Ing. Zdeněk Lang
V neděli 25. února 2001 zemřel náhle na lyžařském výletě  poblíž Svinné Ing. Zdeněk Lang, bývalý starosta našeho města. Na  své trase hovořil s několika lidmi, aby se pak po chvilce skácel a přes pomoc druhých spojenou s okamžitou resuscitací se už zpět na  břeh života nevrátil. Záchranná služba byla zavolána po chvilce mobilním telefonem, ale do šesti minut  to do lesa samozřejmě stihnout nemohla - už bylo pozdě...   
Ing. Zdeněk Lang se narodil se 5. prosince 1932 a tak jsme tehdy všichni čekali na jeho sedmdesátku a pevně věřili, že se jí dožije v plném zdraví. Byl jistě významnou a populární osobností našeho města, člověk velmi aktivní, ve společnosti kamarádský. Byl opravdovým Třebovákem a všemožně se snažil prosazovat naše město tak, aby znovu nabylo té vážnosti a významu, který mu přísluší. V celém svém snažení ve funkci starosty i dále ve funkci radního nebo zastupitele vždy velmi aktivně působil a diskutoval k nejrozmanitějším problémům.
Již od mládí byl skautem a působil i v kulturním dění. Připomeňme si jeho vystoupení  v tenorovém partu Rybovy České mše vánoční v Národním domě. Tělem i duší byl i aktivním sportovcem, snad právě ve sportu získal tolik přátel.  Zůstal sportu věrný i jako funkcionář a byl nejen čelným představitelem zdejšího Sokola, ale i aktivně působil v jeho ústředí. Po listopadu 1989 se okamžitě aktivně zapojil do veřejného a politického života  nejdříve v Občanském fóru a po jeho rozpadu pak  do Občanské demokratické strany, za kterou kandidoval dvakrát do městského zastupitelstva, tak i loni do zastupitelstva Pardubického kraje. Byl jedním z aktivistů vzniku myšlenky vytvořit místo stávajícího okresu region "Pomezí Čech, Moravy a Kladska" inicioval jeho vznik v České Třebové a byl i jeho prvním představitelem. Svou myšlenkou poněkud předstihl dobu a nenalezl podporu v žádných oficiálních strukturách.   To se ovšem později podařilo druhým, kteří založili "euroregion Glacensis", tedy region stejného názvu, ovšem s jiným obsazením a při jeho vzniku také dokonce bez České Třebové. Centrum regionu mohlo být díky Zdeňku Langovi v České Třebové, nyní je v Rychnově. 
Všichni si ho moc dobře pamatujeme s jakou vervou a zaujetím prosazoval své názory, když se rozhodovalo o rozvoj našeho města Česká Třebová, bez ohledu na funkci, kterou zastával. Nevím proč, ale častokrát jsem si vzpomněl na relativní maličkost, která však dobře dokresluje kým doopravdy Ing. Zdeněk Lang byl. Byl nefalšovaným třebovským patriotem. Ač jsme se třeba někdy v názorech rozcházeli a diskutovali s velkou zaníceností, tak druhý den jsme opět byli kamarádi, kterým jde o stejnou věc, o naše město.
Zdeněk Lang aktivně působil také v Okresním shromáždění a jeho připomínky a náměty, zvláště v době, kdy byl starostou  byly podnětné.   Nelze pominout také Zdeňka Langa jako stavitele a projektanta. Jako odborník právě vždy nejvášnivěji vystupoval při hodnocení studií, plánů a záměrů, o vývoji města měl své představy. Řadu staveb během svého života realizoval, vzpomeňme např. na stavbu krytého bazénu v České Třebové nebo Kulturního domu v Ústí n.O. Jako aktivní projektant zůstal i ve svém důchodovém věku, kdy účinně pomáhal v projekční kanceláři své dcery Ing. I. Smolové. Lze tedy doslova říci, že zemřel u projektantského prkna, uprostřed rozdělané práce. 
Již v ten stejný den v neděli večer v den jeho úmrtí vznikla ve Třebové iniciativa na postaveni malého pomníčku Ing. Zd. Langovi na místech, kde tak náhle zemřel. To se nakonec podařilo díky Antonínu Černému zajistit.  I ten již není mezi námi. Avšak byl spokojen, že Zdejda Lang má svůj pomníček.  "Svůj úkol jsem splnil", říkal Tonda Černý, Zdejdův obdivovatel a kamarád.
Skauti každý rok pravidelně pořádají v den výročí Zdejdovy smrti pochod (pěšky či na běžkách) "Zdejdovou stopou". Vždy se u pomníčku nad Svinnou zastavují. Plní tak jeho odkaz mladé generaci. Z působení Zdejdy Langa máme řadu fotografiích, které zachycují šíři jeho záběru. Odešel moc brzo, zasloužil si přidat aspoň "dvacítku", kterou si připomínáme práce nyní. Dvacet let od jeho náhlého odchodu.   
Zdeněk Lang si trvale zaslouží své místo Galerii českotřebovských významných osobností, bez jeho příspěvku jak v životě, tak ve funkci starosty by Česká Třebová byla mnohem chudší.  Čest jeho památce !    
Milan Mikolecký
Na svého kamaráda a spolužáka vzpomíná Ing. Josef Tomáš, třebovský rodák žijící v Austrálii:  

Zlatý mok
                         Za Zdeňkem Langem
 
Dýchám, dýchám, a tedy zde ještě jsem.
Nepřemýšlím, neboť se nedá přemýšlet
a být přitom soustředěn na to,
že dý-chám, dý-chám...
 
Můj přítel a dávný kamarád zemřel.
V posledním vědomém vdechu ještě byl,
vzápětí však - svým posledním výdechem
dodýchal a tedy - navždy!?! - nebyl.
 
Zůstalo jen to, co ve mně utkvělo z toho,
jak jsem se s ním naposled loučil
na nástupišti českotřebovského nádraží.
Já v okně, v pohybu, na cestě od něho pryč,
a on, jako vždy, v širokém úsměvu,
vztyčenou rukou kýval za mnou
na příští shledání, nevěda -
stejně jako jsem to nevěděl já -
že se už shledáme na jiném nádraží,
kam vlaky pouze přijíždějí a kde není
už žádný výpravčí v červené čepici,
aby zelenou plácačkou dal příkaz k odjezdu.
 
A tak teď čeká na příjezd mého vlaku,
aby mě pak provedl městem věčného spánku,
stejně tak, jako mě prováděl městem svým,
pozemským, k němuž on přidal
tak velikánský kus sebe.
 
To druhé město, do kterého vlaky jen přijíždějí,
je určitě podobné tomu jeho tady. Takže vím,
že budu i tam k němu přijíždět s úsměvem,
odrážejícím jako v zrcadle úsměv jeho,
a zajdeme si zase na pivo a naše hluboké přátelství
znovu zajiskří jako zlatý mok
pod pěnou vždy tak málo říkajících slov.
Báseň "Zlatý mok" jsem obdržel současně s přáním 
"Mary Christmas and Happy New Year",
které mě  do České Třebové Josef Tomáš,
českotřebovský rodák z tehdejší Rybnické ulice
pravidelně každý rok posílá.
Také tímto textem si připomeňme 20. výročí
úmrtí našeho prvního českotřebovského starosty
města po sametové revoluci, Zdeňka Langa.  (mm)

Setkání Josefa Tomáše a Zdeňka Langa v tehdejší České čajovně při křtu Tomášovy knihy básní "Hříva", kterou vydal v devadesátých  letech vlastním nákladem z Austrálie  ve spolupráci  redaktorem Českotřebovského zpravodaje Milanem Mikoleckým a s fotografiemi Karla Aligera pro českotřebovské Městské muzeum. Výtěžek z prodeje byl tehdy určen pro českotřebovský stacionář na Lhotce.

 

 

Josef Tomáš žije v Melbourne a patří k významným překladatelům českých autorů  v Austrálii, zejména přeložil celé dílo Josefa Holana. Publikuje v časopise Čechoaustralan.

 
Ze života Zdeňka Langa se podařilo shromáždit následující fotodokumentaci:

Milan Mikolecký 24.2.2021