Park u hřbitova - sobota 13/2
A zase mám zkaženou náladu.
Nejlépe vykácet ve městě všechny stromy najednou ať si lidi v létě užijí !  Zvláště v době, kdy nejsou peníze z daňových příjmů a kdy jsme v době všeobecného nedostatku a nebudou peníze na obnovu.  A proč kácet zdravé stromy, které plnily svou důležitou funkci:  vyráběli kyslík a clonili krematorium a jeho provozy od obytné zóny.  Předloni v roce 2019, jak se psalo o projektu obnovy parku a novém drahém projektu, jsem si park na podzim vyfotila. Některé fotky posílám, třeba se budou hodit. takové už nikdy nikdo nenafotí. A příště lepší zprávy !  VV
Co se děje v parku u hřbitova
Záměr napsat důkladný článek o tom se se v parku u krematoria děje a bude dít stále odkládám, jako by se mi do toho nechtělo. Byl jsem i dnes v sobotu 13. února v parku zase něco natočit a zhrozil jsem se.  Až tak velkou planinu jsem nečekal. Naštěstí jsem měl možnost hovořit s vedením firmy dodavatele, která tuto akci realizuje a to relativně za velmi laciný peníz. "Děláme to v podstatě za náklady, vlastně jen proto, aby měli naši lidé v zimě práci, a tak jsme se přihlásili do výběrového řízení", říkala vedoucí party pracovníků firmy ARBOTYL, s.r.o. Brno. Podivovala se nad tím, že zde v jejich práci je zatím nekontaktoval žádný odborný dozor, se kterým by ráda probrala i některé detaily ze zadání.  Nejsem odborník a tak jsem jen přikyvoval. Jde o to, že vypsaný výčet stromů k likvidaci a ošetření druhově neodpovídá a vypovídá o tom, že  projektová dokumentace byla provedena tak, že došlo k záměně druhů dřevin. Toto nechám odborníkům. Ptal jsem se na to, jak bude pracovní působení firmy v parku, dnes vlastně totálně zlikvidovaném, dále pokračovat. Firma využívá současného mrazivého období se sněhovou pokrývkou k tomu, aby  zde používaná technika nezlikvidovala parkové trávníky. Takže se kácí ve velkém, vytěžené dřevo se stahuje  na "dolní" parkoviště pod parkem, stejně jako větve a rozebrané keřové porosty, protože zde zůstane jen velmi málo.  Potom  bude probíhat frézování pařezů a z Brna přijede velká mašina, která dokáže všechny ořezané větve  nakrájet na malinké kousíčky. Potom se plocha park uklidí a vyrovná. Tak např. prostor mezi budovou krematoria a přístupovou cestou na hřbitov zůstává bez jediné dřeviny, zůstanou tam snad v r. 2018 vysázené růžičky, pokud to běsnění přežijí  A nová výsadba, nové cesty?  To není věc této etapy, to není v zadání, v objednávce.
Dřevo, které bude takto v parku vytěženo má investor za povinnost nabídnout k odkoupení. Pokusím se v této věci získat více informací. Zatím je shromážděno na dolním vyhrazeném parkovišti.
Připomínám, že letošní rozpočet města nepočítá s žádnou další aktivitou v tomto parku. Nejsou peníze. Zatím ani není celá následná úprava parku projednána a finančně oceněna. Prostor parku jistě potřeboval údržbu, ale málokdo si představoval že bude takto důkladná. Proto se tak razantnímu zadání od projektantky A. Rabasové z Holic velmi divím.  Navíc ocenila tuto práci na skoro trojnásobek částky, za kterou práci vykovává brněnská firma ARBOTYL. Je dobře že tady tato firma je, že se k nám do výběrového řízení přihlásila. Ukázala nám cestu, která umožní zapojit i jiné dodavatele. Nemusíme být "trvale odkázaní" na Firmu Garden servis Dolní Újezd tak, jak bylo v posledních deseti letech, vždyť např. od 1.1.2017 do 10/6 2019 byla třetí nejčastější přímo oslovovanou firmou při zadávání zakázek městem.
Rozsah úprav v parku je možné vidět z dále připojeného výkresu. Po kliknutí se zvětší na plochu celé obrazovky. Podívejte se na počet přeškrtnutých dřevin, v projektu odsouzených k zániku.  Je zde současná cestní síť.
 

A tak si ještě připomeňme, jak vypadal tento park na podzim roku 2019