K úpravám parku u krematoria                                            
Stanovisko zastupitele Ing. Aleše Spirmana
Dovolím si reagovat na opakované mylné informace, že totální devastaci v parku u krematoria schválili zastupitelé.
To je totiž jen něčí opakovaná lež, která by se časem mohla brát jako pravda. Odpovídající české přísloví jistě všichni znají.
Začátek všeho najdeme v zápisu z jednání městského zastupitelstva konaného 9.12.2019. V jeho závěru byl zastupitelům prezentován zpracovatelkou, ing. Rabasovou architektonický návrh řešení parku u krematoria. Zápis z jednání k tomu obsahuje toto:
"Mgr. Kopecký krátce okomentoval předložené informace:
* Informace A: Park u krematoria a vybrané lokality městského hřbitova - studie sadových úprav.
* Informace B: Veřejná prostranství v intravilánu města a poté předal slovo lng. Rabasové, která představila přítomným studii parku u krematoria. Mgr. Mikolecký navrhl, že by podobné studie mohly být představovány též veřejnosti, podobně jako tomu bylo u studie Nového náměstí. Paní starostka mu poděkovala za nápad."
Žádný návrh na usnesení, žádné hlasování, žádné schválení!
Reakce zastupitelů takřka nulové. Myslím, že většina v tomto případě mlčela, protože na ně představený koncept udělal takový dojem, že se jedná minimálně o ekonomický nesmysl za 12 milionů a že se nic takového dělat stejně nebude, jako v podobných případech v minulosti. Takových studií a projektů za miliony korun totiž leží desítky na radnici ve skříních. To byl však jen můj subjektivní pocit.
Pokračování bylo při projednávání rozpočtu na rok 2020. Možná na jednání městské rady, jejímž členem jsem v té době byl, jsem vznesl dotaz, na co je těch 483 tisíc korun v položce „Sadové úpravy park u krematoria“. Doslovnou odpověď místostarosty odpovědného za tuto kapitolu vám zde nenapíši, ale podstatu ano. Odpověď byla v tom smyslu, že se jedná o prořezání suchých větví, případně pokácení stromů, u kterých je to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nutné. To jsem celkem chápal a neměl s tím po tomto zdůvodnění problém. Pokud by mohlo dojít ke škodám na majetku, zdraví nebo ohrožení životů lidí, je takový zásah nutný, v tom se určitě všichni shodneme. Otázku výše předpokládané částky nyní pomíjím. Nakonec se ukázala jako značně nadhodnocená.
Projekt pro stavební povolení - PARK U KREMATORIA_INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN, byl zpracován v srpnu/září 2020. Nebyl zastupitelům nijak zpřístupněn, ostatně ani o tom, že je zadán, nemohli vědět. Smlouva na tuto zakázku byla zřejmě pod hranicí 50.000Kč, takže ani v registru smluv není zveřejněna. Jestli zadání schválila rada města nevím, ale spíš šlo o přímé zadání odborem životního prostředí. Nicméně objednávku jistě za Město někdo podepsal. Jaké měl při podpisu informace, o co se jedná, se můžeme jen dohadovat.
Projekt, respektive jeho část, je obsahem zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem „Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa“ Při zveřejnění výběrového řízení s takovým názvem těžko někoho napadne, že se nejedná o práce, které byly zdůvodněny, jak popisuji výše. Zveřejnění této VZ schválila městská rada svým usnesením č. 933 dne 19. října 2020:
č. 933 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 rozeslání výzvy a zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „Park u krematoria v České Třebové – pěstební opatření – 1. etapa“ v textu dle předloženého návrhu Zodpovídá: Ing. ……..
 
Jaký je výsledek mohou teď vidět všichni občané města.
Příčiny? Ty jsou především dvě. Jednak nedostatečná komunikace „uvnitř“ radnice a dále nedostatečná komunikace radnice nejen se zastupiteli, ale především s občany města. Na to upozorňuji po celou dobu mého působení v zastupitelstvu a bylo to i jedním z důvodů mé rezignace na místo člena rady města. V neposlední řadě je to pak skutečné zahájení přípravných prací na investici, kterou neprojednala a neschválila ani rada města a tedy ji nemohlo schválit ani 27 členů zastupitelstva.
Argument typu “vždyť jste proto zvedli ruku, protože jste to schválili v rozpočtu“, rozhodně neobstojí! O „transparentní“ radnici se hovořilo snad jen těsně po volbách.
Věřím, že mé vysvětlení dostatečně vyvrátí názor, že „za to“ mohou zastupitelé.
Členů rady ani vedení města se tímto nezastávám, ti budou muset své kroky obhájit sami.
 

Ing. Aleš Spirman, zastupitel za 27 statečných
16.2.2020