Příprava rekonstrukce společenského sálu Na Skalce v České Třebové míří k projektování
Pokračování příprav komplexní rekonstrukce společenského sálu VOŠ a SŠ technické v České Třebové bylo hlavním tématem setkání hejtmana Martina Netolického s místostarostou Josefem Kopeckým a vedením školy. Cílem rekonstrukce je zachování víceúčelovosti sálu včetně využití pro společenské akce města a plesy. Předpokládaná hodnota před projektováním činí necelých 30 milionů korun.
„Našim cílem je kultivovat nejen sál samotný, ale také celou linii od školní recepce přes schodiště, mezipatro, kde jsou nyní umístěné zasedací místnosti či sborovna, až po samotný sál. Jeho technologie odpovídají době vzniku a nutně potřebují kompletní obměnu. V tuto chvíli, i vzhledem k finančním možnostem kraje, předpokládáme horizont samotné realizace v letech 2022 – 23. Finanční odhady jsou v tuto chvíli okolo 29 milionů korun, avšak před projektováním a upřesněním technických komponent,“ řekl hejtman Netolický, který na jednání přizval také místostarostu Josefa Kopeckého. Právě na koordinaci s městem se hejtman domluvil na prosincovém jednání. „Vzhledem k tomu, že stávající sál slouží také pro spolkový život města či plesy, chceme před samotným projektováním znát názory města na stávající architektonickou studii,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj vlastní v rámci svých středních škol vlastníme celou řadu tělocvičen, ale velké společenské sály máme jen dva. Ten první je v Pardubicích v Domě hudby a druhý právě v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické.

Fotografie ze setkání starostů kraje  v sále na Skalce v lednu 2020 a z návštěvy hejtmana na VDA dne 7. 2., kde  v doprovodu s ředitelem VDA Mgr. Janem Kovářem iniciovali potřebu rekonstrukce sálu a sousedních prostor. Jak je vidět na vizualizaci Pardubického kraje, tak nyní akce začíná mít konkrétní obrysy.   (mm)