JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT ZÍTRA VEČER. VE HŘE JE NOUZOVÝ STAV, ALE I POUHÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. STAV NEBEZPEČÍ PO DNEŠKU VYLUČUJI

Co Čech, to odborník na řešení pandemie. Není to nic nového. Když spadla střecha na třebovské hale, to zase všichni přesně znali příčinu a byli odborníky na statiku a střešní konstrukce. A nejvíc odvážní jsou lidé v diskusích na sociálních sítích nebo u článků. Nikdo ovšem nechce převzít plnou zodpovědnost za věci příští. Nicméně k aktuální situaci, která nás nikoho netěší, ale řešit se musí.

Na jednání s vládou dnes z úst ministra Blatného zazněla řada argumentů a hlavně detailní seznámení s aktuální epidemickou situací. Ta skutečně není dobrá a doufám, že se na tom shodneme. Je tu ovšem jedno ale. Stávající opatření pouze udržují stav, bohužel jej ale nezlepšují. Proč? Některá se nedodržují protože jim lidé už nevěří, o jiných nebyli přesvědčeni nikdy a do toho ještě výrazně nakažlivější mutace koronaviru Covid-19. Za sebe říkám, že ministr zdravotnictví působil kompetentně. Ovšem co s tím dál?

Po dnešním čtyřhodinovém jednání zcela vylučuji vyhlášení stavu nebezpečí na území Pardubického kraje . Tím bychom jako kraj převzali plnou zodpovědnost za opatření, ale také za finanční stránku včetně případných kompenzací pro osoby, které by byly opatřeními kraje dotčeny. A pravda ekonomická situace krajského rozpočtu není v současnosti zrovna jednoduchá. Máme převzít zodpovědnost za situace, kdy dosud o všem rozhodovala vláda a nese za 11 měsíců vývoje plnou odpovědnost ona? Vidím nyní pouze dvě možnosti:

1. Ponechat vše na vládě počínaje pondělkem, a to v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého se nadále bude nosit ochrana dýchacích cest, budou také uzavřeny restaurace, apod. Ovšem otevřou se obchody s přesně stanovenými pravidly (1 osoba na 15 m2), zahájí provoz skiareály (s managementem front), skončí omezení shromažďování nebo zákaz volného pohybu, atd. Zvýší se ovšem počet kontaktů až o 30% a do 3 až 6 týdnů se zaplní lůžka na ARO a JIP, dokonce budou chybět lůžka intenzivní péče a počet hospitalizovaných se při reprodukčním čísle 1,4 dostane až na 12 tisíc osob.

2. Požádat vládu o nový nouzový stav, který umožní lépe řídit pandemii, ovšem bude zahrnovat skutečně a bezpodmínečně jen opatření, která budou zdůvodněná a efektivní. Za této varianty by nemělo dojít k tak masivnímu šíření. Musím ale zdůraznit nemělo!

Co dál? Zítra proběhne další jednání na Asociaci krajů České republiky s premiérem a ministrem zdravotnictví. Věřím, že nakonec bude vybrána jedna z uvedených variant. Osobně se budu klonit k té variantě, která bude nejlepší pro občany kraje a také za stávající těžko řešitelné situace nebude znamenat, že převezmeme jako kraje řízení, když jsme dosud prakticky vůbec do opatření nemohli mluvit. K řízení epidemie či pandemie v rozsahu, který je u nás, je předurčeno ministetstvo zdravotnictví či jím řízené hygienické stanice, resp. vláda. Proto přichází v úvahu a v podstatě se krystalizovaly pouze popsané dvě varianty. Uvidíme která převáží. Nemyslím ovšem, že by každý kraj měl být v jiném režimu, tedy někde by byl vyhlášen nouzový stav a jinde nikoliv. To by byla bramboračka úplná. Doufám, že k tomu nedojde. Zítra v jednáních pokračujeme. Více sdělím opět po jejich skončení.

FB Martin Netolický