Českotřebovský deník 59/2021 (1/3)  
Nové video Českotřebovského deníku: Události v únoru 2021
 Video v plné velikosti  ZDE
Videopřehled dění v České Třebové se věnuje čtyřem tématům. Přesto lze ukázat, že "symbolem měsíce" února 2021 byla v České Třebové motorová pila. Kácení zeleně dosáhlo takového rozsahu, že s jinými jej není možné srovnávat. Snad s jarem roku 2021, kdy se na březích Třebovky skácely desítky stromů v rámci zahájení protipovodňových opatření, dosud ještě nedokončených.
1. téma: Nové pohledy na Českou Třebovou - vznikly po vykácení lesíka v Benátkách v rámci provedeného havarijního kácení, které realizovala firma Vratislav Pecháček Svinná. Šlo o lesní pozemek, který bude jistě znovu uklizen a osázen. To by měla být povinnost lesního hospodáře.
2. téma: Stavba cyklostezky na Podhorce. Zhotovitel provedl dodatečný inženýrsko-geologický průzkum ověřující založení lávky a navrhl zvýšení základové spáry na nyní ustálenou hladinu Třebovky. Plošné založení stavby bylo změněno na založení na mikropilotách. Současně byla provedena konstrukční změna nosné konstrukce, která navíc usnadní zimní údržbu lávky. Cenu realizace projektu ani termín dokončení stavby tato změna nijak neovlivní. Podmínky pro práci v předjarním období jsou ztížené průsaky spodní vody a zvýšeným stavem vody v Třebovce. Zhotovitel - společnost Agile - také zahájila práce na stavbě v nejvyšším místě trasy, kde bude také odpočinkový prostor.
3. téma: Kácení v parku u krematoria, které mělo velký ohlas nejen ve městě, ale celém regionu. Toto téma má tři části. Tou první je vzpomínková procházka zeleným parkem uprostřed loňského léta. Na park v tomto stavu budeme nyní jen vzpomínat. Přesto musel mladý, teprve padesátiletý park ustoupit ne zcela jasnému záměru na jeho přeměnu.... Druhá část je akční, a věnuje se třem dnům od 12. - 14. února, kdy byla bez varování veřejnosti velká část zeleně pokácena a zničena. Občané jsou přesvědčeni,. že mnoho zeleně bylo odstraněno zbytečně. Třetí část tvoří záběry z veřejného projednávání problému 22. února v sále Kulturního centra při jednání zastupitelstva města, kde byl tento problém zařazen jako poslední bod jednání. Z této části veřejné schůze je v jiném videu jednak pořízen obsáhlý záznam jednotlivých vystoupení hlavních protagonistů, zde je vytvořen asi desetiminutový sestřih charakterizující také atmosféru v sále a diskuzi. K tématu zde vystoupila starostka Magdaléna Peterková, místostarosta Josef Kopecký , odborná pracovnice odboru životního prostředí Mgr. Libuše Bartošová a v diskuzi je zejména část vystoupení zastupitele Ing. Aleše Spirmana, českotřebovského arboristy Daniela Stacha nebo paní Marie Končické. V závěru veřejného jednání došlo na usnesení. Současně znamená, že problém nekončí a bude mít pokračování. Park také není možné v současném stavu ponechat, musí se realizovat náhradní výsadba.
4. téma na závěr: Poděkování budovatelům Aslanovy studánky vybudované v loňském roce na svahu Jelenice. Podařila se moc pěkná věc, která zaslouží ocenění.

Zákaz pohybu mimo okres

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci, způsobené hlavně šířením britské a výskytem jihoafrické mutace koronaviru, vyhlásila vláda zákaz pohybu osob mezi okresy. Cesty mimo okres spadající do povolených výjimek lidé musí doložit vyplněným formulářem s potvrzením důvodu cesty. Česká Třebová je tak odříznuta např. od Litomyšle a problémem je také zajíždění do obce Svinná, která je součástí České Třebové. Musíte totiž přes katastr Zhoře a tedy přes okres Svitavy. Tak "dobře" nám to před lety zařídili zastupitelé v obci Němčice. 
Vláda od 00:00 hodin 1. března 2021 do 23:59 hodin 21. března 2021 až na výjimky zakázala pohyb občanů mezi okresy. Přes den lze, až na stanovené výjimky, pobývat jen v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště. Současně platí zákaz volného pohybu mezi 21. a 5. hodinou. „Nechceme nikoho šikanovat, ale potřebujeme chránit životy a zabránit kolapsu našich nemocnic. Epidemiologická situace je extrémně špatná, proto musíme zásadně omezit pohyb a setkávání lidí. Pokud omezíme kontakty, nebude se vir šířit,“ vysvětlil ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček /ČSSD/. Opatření ministr vnitra považuje za mimořádná a jejich platnost je pouze tři týdny. „Děkuji lidem za pochopení a ohleduplnost. Není to lehké, ale jinak to bohužel nejde,“ dodal.
 
Pohyb mimo okres
Opuštění okresu, ve kterém má občan trvalý pobyt či bydliště, vláda zakazuje. Hranice okresu občan může překročit jen v jasně stanovených výjimkách. Například při cestě do zaměstnání, k lékaři, k zajištění nezbytných potřeb blízkých osob, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, zajištění péče o zvířata, účasti na pohřbu nebo cesty za zkouškou.
Občan starší 15 let musí vždy doložit důvod cesty. Při cestě do zaměstnání písemným potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo např. zaměstnaneckým průkazem. V ostatních případech je povinnost doložit důvod pro využití výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením. Pohyb mezi okresy z důvodu nákupu či účasti na svatbě není dovolen.
Kontroly dodržování vládních opatření budou namátkové, nicméně policie jejich množství zintenzivní. V případě nutnosti pomůže s kontrolou armáda. Pokuta za porušení opatření může být na místě 10 tisíc, ve správním řízení až 20 tisíc korun.
Více ZDE