Českotřebovský deník 61/2021 (2/3)    
Povalený plot na parnickém hřbitově

Novinka je zřejmá z uvedených obrázků. Plot nebyl nijak důkladný a jeho přestavba byla "na spadnutí". O pravé příčině havárie můžeme spekulovat, ale je nyní jasné, že bude třeba obnovu plotu na parnickém hřbitově zařadit jako prioritu. Naštěstí se vše obešlo bez zranění a také nevznikla žádná škoda na nejbližších hrobových místech.

Aktuálně brzdí očkování nedostatek vakcíny 

V současné době probíhá očkování na území našeho kraje v pěti očkovacích centrech – Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Připravujeme další očkovací místa ve všech částech kraje. Naším cílem je proočkování co největšího počtu obyvatelstva našeho kraje v co nejkratším čase. Jsme však závislí na dodávkách vakcín od státu. Pro pomoc s registrací k očkování volejte ve všední dny na krajskou infolinku 466 026 466. Linka je určena pouze pro pomoc s registrací. Pro další informace volejte centrální linku 1221.
Důležité informace: Prosíme objednané k očkování, aby do očkovacích center docházeli jen s malým časovým předstihem a nemuseli tak dlouho čekat. Pokud máte možnost, vyplňte Dotazník před očkováním proti covid-19, který je k dispozici také na recepci a podatelně Krajského úřadu v Pardubicích.
 
Česká Třebová zatím bez očkovacího místa  

Přestože byla možnosti zřízení očkovacího místa v České Třebové věnována velká pozornost a tomu odpovídající propagace (Na úrovni kraje i v Českotřebovském zpravodaji), tak skutečnost je taková, že zřízení očkovacího místa přímo v České Třebové (např. v budově VOŠ a SŠT na Skalce) se zatím odkládá a ve skutečnosti není ani jisté, zda bude  jako speciální pracoviště vytvořeno.   K tomuto kroku by bylo přistoupeno až v rámci tzv. 4. etapy, tedy až ve chvíli, kdy nebudou stačit očkovací místa v nemocnicích Pardubického kraje (1. etapa), očkovací místa při zdravotnických zařízeních následné péče zřizovaných Pardubickým krajem (2. etapa) nebo očkovací místa při soukromých zdravotnických zařízeních (3. etapa).
Důsledkem toho budeme za očkováním cestovat jinam. Je doporučováno občanům, kteří se chtějí nechat očkovat a patří do skupin obyvatel s přístupem do Centrálního registračního systému, aby nevyčkávali a využili možnosti nechat se očkovat např. v Orlickoústecké nemocnici, Litomyšlské nemocnici nebo Svitavách ve foyer kulturního domu Fabrika Svitavy).  Od 1.3.2021 se do očkování rovněž zapojují někteří praktičtí lékaři přímo z našeho města. Podrobnosti naleznete zde: https://www.pardubickykraj.cz/ockovani.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová nabízí pomoc s registrací k očkování proti onemocnění COVID-19 občanům starším 70 let, kteří se nejsou schopni sami, nebo s pomocí svých blízkých registrovat. Za tímto účelem je možné ve všední dny zavolat na telefonní linku 465 500 233. Registrace realizovaná odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v žádném případě neznamená, že budete očkováni prioritně.
 
Všechny vakcíny AstraZeneca půjdou k praktikům

Především otázky spojené s novými nařízeními vlády, platnými od 1. března řešila dnes on-line schůzka Asociace hejtmanů ČR s ministrem Janem Blatným a premiérem Andrejem Babišem. Od hejtmanů zazněly stížnosti přenesené od praktických lékařů, kteří postrádají metodiku k očkování ve svých ordinacích.
„Byli jsme ubezpečeni, že praktičtí lékaři jsou o průběhu očkování informováni, a to prostřednictvím krajské kanceláře Sdružení praktických lékařů, ke kterým by již měly být doručeny patřičné informační letáky. Bylo také zdůrazněno, že se nesmí stát, aby lidé již zaregistrovaní na očkovacím místě houfně přecházeli k praktickým lékařům. Chceme proto kontaktovat praktické lékaře přímo a veškeré aktuální informace jim předat, protože se nás ptají a prosí o informace. Mohu garantovat, že veškeré vakcíny AstraZeneca byly praktikům distribuovány a stejně budeme postupovat i u další avizované dodávky, která by měla obsahovat 2900 vakcín od této společnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Praktičtí lékaři obdrželi první dávky vakcíny prostřednictvím pěti lékáren Nemocnice Pardubického kraje a již mohou očkovat. „Praktičtí lékaři budou očkovat hlavně spoluobčany, kteří se nemohou dostavit do očkovacích míst a imobilní občany. Ze svých pacientů mohou nyní očkovat občany starší 70 let věku, případně ty, kteří mají diagnózu či zdravotní stav s vysokým rizikem těžkého průběhu Covidu-19 a nejsou registrováni v centrálním rezervačním systému,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.
 
Nemocnice v Pardubickém kraji  už nemají lůžka
s intenzivní péčí pro nemocné s covidem

„Rostoucí počty hospitalizací a dlouhodobě přetížená intenzivní péče vygradovaly dnes v situaci, kdy čtyři z pěti našich nemocnic v tuto chvíli nejsou schopné přijímat další pacienty s koronavirem do intenzivní péče,“ řekla mluvčí krajských nemocnic na Pardubicku Kateřina Semrádová. V Pardubickém kraji v pondělí přibylo 871 nově nakažených covidem-19. Minulé pondělí testy prokázaly koronavirus u 803 lidí. Za posledních 24 hodin v kraji zemřelo kvůli covidu 17 lidí. Aktivních případů je teď v kraji 8945, vyléčilo se 59 992 lidí. Zemřelých je celkem 918.
 
Covid jako hromadné neštěstí.

V našem kraji začal platit stav hromadného postižení osob Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) v České televizi řekl, že stav hromadného postižení osob odpovídá situaci, která se vyhlašuje po hromadném neštěstí, například po rozsáhlých autonehodách nebo vlakových neštěstích. „De facto to znamená, že naše nemocnice již vyčerpaly veškeré svoje kapacity,“ řekl Netolický.
 
Od neděle jezdí autobusy opět jako o prázdninách

Na základě vládních opatření jsou od 1. března uzavřena všechna školská zařízení a došlo k omezení volného pohybu obyvatel České republiky. V Pardubickém kraji proto dojde ke změnám jízdních řádů u linkových autobusů. Ty budou fungovat v letním prázdninovém režimu. „Z důvodu omezeného pohybu osob a zavřených škol jsme se rozhodli k provoznímu režimu, který funguje během letních prázdnin. Snažili jsme se o zachování spojů, když děti dojížděli do škol, avšak v tuto chvíli přistoupíme k prázdninovému režimu. Jakmile to situace dovolí a žáci a studenti se vrátí do školních lavic, vrátí se i běžné jízdní řády,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.  Od neděle 7. března bude pro cestující veřejnou autobusovou dopravou platit provozní režim „letních prázdnin“. Změna jízdních řádů je naplánována do 5. dubna 2021. Informace o jízdních řádech budou k dispozici na veřejných portálech.
 
Působnost odborů MěÚ města na webové stránce "zakuklena" do jednoho velkého dokumentu s odtažitým názvem

Kliknete-li na kterémkoliv odboru města na odkaz, ze kterého máte zjistit  čím že se přesně jeho zaměstnanci zabývají, dostanete se vždy na jeden jednotný výsledek označený "Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".  Řeknete si, že jste vlastně chtěli něco jiného a vydáte se hledat dál. Nic lepšího ovšem nenajdete a tak se musíte vrátit znovu na tento odkaz, který vás zavede na dlouhý 32 stránkový orámečkovaný pdf dokument, ve kterém si skutečně po podrobném přečtení věcí, které nehledáte, najdete také např. působnost odboru životního prostředí. Je to ovšem až na stránkách 13 a 14, zdržuje to, a práce s webem  není komfortní, navigace odkazuje vlastně na něco jiného. Zdá se mi dokonce, že zde řada věcí, které tento odbor zajišťuje navíc chybí, např. z oblasti odpadového hospodářství. Zvolené formulace odkazující na výčet zákonů mnoha občanům mnoho neříkají. Asi by se to změnit dalo. Uvedený rozsáhlý Dokument o využití zákona 106 by na webu města samozřejmě zůstat mohl. Bylo by dobré jej rozčlenit  a odkaz by mohl navést návštěvníka webu právě do sekce, kterou požaduje. To by ovšem nemohl mít formát pdf dokumentu.
 
Všichni se shodli.
Strategie regionálního rozvoje Pardubického kraje byla schválena

Zastupitelstvo Pardubického kraje jednohlasně schválilo základní strategický koncept Pardubického kraje, který je odrazovým můstkem pro rozvojové aktivity v celém kraji.
 Cílem Strategie rozvoje pro období 2021–2027 je definovat rámec pro vyvážený rozvoj celého území Pardubického kraje a stanovit základní priority rozvoje jednotlivých odvětví. Ty pak musí být dále rozpracovány do konkrétních oborových koncepcí. Zároveň vymezuje problémové regiony na území kraje a má ambici lépe zacílit na podporu specifických regionů ze strany kraje.
 Na strategický dokument kraje se potřebují odkazovat žadatelé o dotaci z evropských a národních fondů. Ti obvykle musí prokazovat soulad projektů právě s obdobným dokumentem. Pokud by tento dokument chyběl, nemohli by žadatelé z regionu mnohdy o dotaci úspěšně usilovat.
 Nová Strategie rozvoje Pardubického kraje byla v jednání od loňského roku, kdy se vytvářela a připomínkovala na mnoha různých úrovních a platformách. „V lednu letošního roku se pak podařilo zapojit také všechny výbory nového krajského zastupitelstva. Naší snahou bylo všechny jejich připomínky a nové podněty zapracovat anebo je s navrhovateli znovu prodiskutovat a dojít ke vzájemné shodě. Domnívám se, že jsme všechny připomínky patřičně a zdárně vypořádali,“ dodal radní Ladislav Valtr zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy, který tento strategický dokument předložil krajskému zastupitelstvu ke konečnému projednání.
Na úterním veřejném projednávání pak všichni zastupitelé Pardubického kraje novou strategii rozvoje kraje jednomyslně schválili. „Nalezení podpory a shody všech zastupitelů napříč názorovým spektrem nad tímto střednědobým dokumentem si velmi cením,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr. 
Úplné znění Strategie rozvoje Pardubického kraje pro období 2021–2027 je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz/strategie-rozvoje-pardubickeho-kraje-2021-2027
 
BŐHM PLAST-TECHNIK a.s. má sídlo firmy stále v areálu v Bezděkově

Již v prosinci jednalo zastupitelstvo města a akceptování nabídky společnosti Böhmplast-technik, a.s. na odkoupení areálu firmy v Bezděkově s možností jejího dalšího využití pro bydlení. Současný průmyslový areál se nachází prakticky v zóně na bydlení, jeho odkoupení by umožnilo v budoucnu realizovat záměr na rozšíření Domova pro seniory a případně i další domy pro bydlení, postavené buď s dotací nebo s pomocí developera. To v případě, že se podaří vyřešit všechny právní problémy, tedy např. zástavách na majetku a současně s možností využít pro odkoupení nebo budování staveb nového využití dotaci na využití nevyužívaných průmyslových areálů, tzv. brownfieldů.  O tyto dotace je možné žádat na agentuře Czechinvest v termínech vyhlášených zpravidla jednou ročně  obvykle v dubnu. Areál musí být minimálně půl roku nevyužíván.  Zatím se zde však stále pracuje, budovy i volné plochy jsou využívány ke skladování a celá společnost Böhm plast-technik má zatím stále v obchodním rejstříku zde v Bezděkově 514 uvedené sídlo. V rozpočtu města je zatím pro odkoupení areálu připravena částka 30 mil. korun a je těžké odhadnout, zda bude za stávajících podmínek využita. Hlavně to vypadá tak, že s dotaci na brownfield nebude letos možné počítat.
Pro další využití lokality pro bydlení bude také nutné změnit územní plán. Letos se právě taková "Změna č.1. ÚP města" připravuje, žádosti již byly podány a probíhá jejich hodnocení. Požádat o  změnu využití však může jen majitel nemovitosti a tím je společnost Böhm. Když se tato žádost nepodaří podat v letošním roce, bude třeba čekat až na další změnu územního plánu města, což může trvat jistě další dva roky. Takže klíč k využití schváleného odkoupení je nyní na  současných majitelích, kteří by měli jasně říci, jaký bude další vývoj.
 
Bývalý ústecký stacionář na prodej

Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 171 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2, jehož součástí je stavba čp. 123 („bývalý Stacionář“) – objekt občanského vybavení, v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí. Nemovitost se nachází na ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí vedle prodejny Elektro Franc. Minimální kupní cena je stanovena na 5.950.000 Kč. Termín pro posílání nabídek je do 26.04.2021. Ústí vybudovalo s dotací EU nový stacionář v budově bývalého Domova mládeže Střední zdravotnické školy pod nemocnici v ulici ČSA. K přestěhování stacionáře do nových prostor u nemocnice došlo v loňském roce.