Českotřebovský deník 63/2021 (4/3)    
Břízy pěkně srovnané na Novém náměstí

Předjarní období kácení je tady, tentokrát vzniká větší prostor na Novém náměstí.  Bříza nemívá dlouhý život.....

MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ VLÁDY.
POMŮŽE AMBULANTNÍ SEKTOR

No konečně. Po čem voláme měsíce pomalu nastává. Nemocnicím, které v Pardubickém kraji zařizují testování, očkování či péči o covidové i necovidové pacienty, mohou pomoci lékaři i sestry z ambulantního sektoru. Dosud se všichni vymlouvali, že to nejde, že to není v souladu s naší legislativou, apod. Proboha kdy jindy musí jít povolat konkrétní profese pro řešení mimořádně rozsáhlé epidemie tohoto druhu než v době nouzového stavu? Naše nemocnice shání dobrovolníky, pomáhají hasiči, armáda, dokonce medici (studenti lékařských fakult), jsou přetížené a nemělo by jít jednat o výpomoci s ambulantní sférou? Samozřejmě to je možné. Tvrdíme to už měsíce. Dříve také ambulantní sektor sloužil služby na pohotovostech až do jejich zrušení.
Jak to bude v našem kraji? Sdružení ambulantních specialistů upozorňuje na to, že péče bude chybět jinde. Domnívám se, že to nemusí být tak špatné. Osobně budu navrhovat, aby ambulantní sektor byl zapojen po jednotlivých službách, a to tak, že lékař či jiný zdravotník by po vzájemné dohodě s poskytovatelem zdravotní péče mohl sloužit příkladně jednu či dvě služby měsíčně. Kompenzace má být provedena prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Ještě večer jsem požádal ředitele Nemocnic Pardubického kraje, aby mi zjistil potřebnost, tedy nezbytné počty osob z požadovaných profesí. Domnívám se, že pokud se situace nezlepší, bude muset stát přistoupit k obdobnému kroku také u praktických lékařů, možná i dětských, čili těch, kteří ještě prozatím mají výjimku. Znovu opakuji, že u nás nebudeme žádat povolání vždy celého úvazku pracovníka, ale spíše zapojení do jednotlivých služeb v měsíci.
Velmi tento krok pomůže našim přetíženým nemocnicím. FB Martin Netolický
 
Rozšíření kapacity očkování

Otázky spojené s dodávkami vakcín a očkování prioritních skupin či zapojování ambulantních specialistů na pomoc nemocnicím projednala dnes krajská pracovní skupina pro očkování. V tuto chvíli se v kraji přihlásilo 203 praktických lékařů, kteří obdrželi veškeré dodávky vakcíny AstraZeneca, tedy 3900 dávek. Nyní již budou vakcíny praktikům dodávány přímo centrálním distributorem.
„Postupně pracujeme na rozšíření kapacity očkovacích míst tak, abychom do 4. dubna zajistili jako běžnou kapacitu 15 tisíc oočkovaných osob týdně. Od příštího týdne začneme rozšiřovat kapacity v současných očkovacích místech a zajišťujeme další místa pro očkování. Po otevřeném místě v Seči připravujeme také Rybitví, které se stane sedmým očkovacím místem a významně posílí kapacitu pro vakcinaci v západní části kraje,“ uvedla Michaela Matoušková. „Na příští týden máme avízo dodávky 9360 vakcín od společnosti Pfizer, která bude rozdělena do našich stávajících očkovacích míst. Zde budeme i nadále očkovat seniory starší sedmdesáti let, zdravotníky a pedagogy. Další vakcíny od společnosti Astra Zeneca budou již dodávány praktickým lékařům prostřednictvím určeného distributora na základě vyplněných žádanek. Ještě v tomto týdnu by mělo být k dispozici 2500 dávek a v příštím týdnu tisíc dávek. Praktičtí lékaři by se měli soustředit především na vyhledávání pacientů starších 70 let, pacientů imobilních a těch, kteří z různých důvodů nemohli navštívit očkovací místo,“ doplnila Matoušková.
Zapojení ambulantních specialistů
Na základě včerejšího rozhodnutí vlády kraj reagoval bezprostředně a společně s vedením nemocnic začal řešit možnost zapojení ambulantních specialistů. „V tuto chvíli oslovujeme ambulantní specialisty, protože chceme jít cestou vzájemné dohody. Pokud se domluvíme, tak jim následně uložíme pracovní povinnost, aby měli nárok na náhradu za uzavřenou ambulanci ze zdravotního pojištění. Během čtvrtka mají naše nemocnice sdělit počty v jednotlivých profesích, které jsou potřebné, abychom mohli zajistit péči v nejširším slova smyslu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „První skupinou, která bude oslovena, jsou lékaři s takzvanými souběhy. Jsou to ti, kteří pracují v nemocnicích a zároveň vykonávají svoji praxi jako ambulantní specialisté. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost z nemocnice, a proto by nyní svoji pozornost měli upřít právě tam, protože je potřebujeme,“ řekl hejtman s tím, že ambulantní sektor by mohl pomoci také v krajských očkovacích centrech, kde nyní působí právě lékaři a sestry z nemocnic.
 
ÚMRTÍ

Musíme vzpomenout úmrtí našich spoluobčanů, kteří odešli z našich řad v poslední době. Již v měsíci únoru zemřel ve věku 75 let Adolf Macek, které občané znají z poslední doby jako kameramana - dříve OIK TV, potom pracujícího také samostatně. Zaznamenával na Video nebo i DVD např. koncerty a akce základní umělecké školy.  Přestože pracoval dlouho v Lanškrouně, jeho působením byla Česká Třebová. měl velkou snahu organizovat např. videonadšence. Sám také působil po léta v oblasti amatérského filmu a účastnil se se svými videofilmy i soutěží. 
V posledních dnech si mnoho Českotřebováků připomnělo úmrtí paní Blanky Bittlové, po delší nemoci. Potkávali jsme se s ní na mnoha kulturních akcích, kde celoživotně provázela kroky malíře, básníka a pedagoga Jarky Bittla, prožili poslední spokojené roky u nás v České Třebové.
Jako čerstvou informaci je třeba vzpomenout úmrtí paní Jarmily Korejtkové, dlouholeté obyvatelky Domu s pečovatelskou službou, která vždy měla jako čtenářka Českotřebovského zpravodaje hodně námětů na zlepšení  života u nás v České Třebové a aktivně obohacovala jeho obsah.
Smutných zpráv asi není dostatek a tak musím přidat ještě jednu aktuální. Ve věku nedožitých 85 let zemřela paní Marie Sotonová, dlouholetá prodavačka v drogérii. Ještě posledně vydaný březnový Českotřebovský zpravodaj ji uvádí mezi jubilanty tohoto měsíce. Bohužel se svých kulatin již nedožila. Nekrolog Martina Šebely je ZDE.  Čest její památce. (mm)
 
Rozpor v zadávací dokumentaci na pěstební úpravy v parku u hřbitova

V souvislosti s reakcí veřejnosti na realizovaná pěstební opatření v parku u hřbitova se Ing. Aleš Spirman, který se problémem stále detailně zabývá, obrátil na členy zastupitelstva města s textem:
Vážení členové zastupitelstva,  v příloze naleznete srovnání materiálů, které schválila 19.10.2020 MR jako podklad pro VZ - Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa., s materiály uveřejněné v přílohách VZ v systému E-zak. Nesrovnalosti jsou na první pohled značné.
Do zadání VZ bylo v rozporu s dokumentem schváleným MR "přidáno" 44 dřevin. Keře, trvalky a letničky dokumentace schválená radou města neobsahuje vůbec. Z mého pohledu se jedná o bezprecedentní porušení pravomocí tím, že zadávací podmínky pro výběrové řízení, které schválila MR někdo vlastně upravil, rozšířil a změnil. Předpokládám, že tento materiál bude i podkladem pro jednání kontrolního výboru. Pro úplnost přidávám přímé odkazy na materiály, ze kterých jsem vycházel:
1) sdělení RM a zápisy z jednání RM z 27.4.2020 a z 19.10.2020
https://www.ceska-trebova.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2175&id=32893
2) Zadávací podmínky pro VZ  Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. etapa
https://zakazky.ceska-trebova.cz/contract_display_452.html
3) Průvodní zpráva: https://zakazky.ceska-trebova.cz/document_3877/03347d1e62b31fc72e7adaef682d61bc-ceska-trebova-sadovky_krematorium-park_inventarizace_pruvod-zprava-pdf
4) Výkres: https://zakazky.ceska-trebova.cz/document_3878/0b0008797965211534a8b7b323844040-vykres-1_ct_park-u-krematoria_inventarizace-drevin_m1-300_format-a2-pdf
Materiály jsem poslal na dostupné e-mailové adresy členů MZ Česká Třebová. Ing. Aleš Spirman.
Poznámka k sousednímu obrázku: Tento 15tistránkový materiál s přílohou, ze kterého vyplývá, že se vlastně jedná o první část projektu sadových úprav pro stavební povolení a ve kterém je také přesný výčet označených stromů ke kácení s odůvodněním (ale také i bez něho), neměla rada města při schvalování zakázky na pěstební opatření dne 19.10. 2020 k dispozici. Nelze tedy radu města vinit z toho, že by chtěla úmyslně prosadit drahou úpravu parku podle projektu, který nebyl projednán a schválen. Neúplný materiál radě předložil odbor životního prostředí. Avšak další den již tento odbor do zadání veřejné zakázky v centrálním systému E-zak tento dokument přidal, stejně jako výkres úprav. Je proto obtížné tvrdit, že rada zadání zakázky schválila, když jí nebyla kompletně předložena.

Kácení u hřbitova šetří Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je ze své podstaty nestranná a objektivní neměla by tedy být ovlivněna místními vlivy. Přihlásila se k šetření již v pondělí 22. února a v pátek 26/2 zde již přijela realizovat první místní šetření v postiženém parku. I když bude celý proces prošetřování situace pokračovat delší dobu, může být složitější, bude třeba prostudovat řadu materiálů, měla již o svém prvním zjištění napsat zápis a předat na město Česká Třebová. Město při práci poskytuje potřebnou součinnost.

Dozorčí působnost ČIŽP se vztahuje i na orgány státní správy. Zjišťuje případy ohrožení a poškození přírody, jejich příčiny a odpovědné osoby a je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin. Za porušení povinností při ochraně přírody je oprávněna ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám. V obecné rovině se inspekce v rámci svých kompetencí daných zákonem o ochraně přírody a krajiny zaměřuje zejména na ochranu mimolesní zeleně před poškozováním a nepovoleným kácením, ochranu významných krajinných prvků a krajinného rázu. (výpis  z povinností inspekce na www.cizp.cz)

Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města, který byl pověřen zastupitelstvem města pro přešetření situace, je proti pravomocím ČIŽP podstatně omezena. Kontrolní výbor může, a jistě také bude provádět šetření, získá nové posudky, ale vlastní odborníky nemá. A tak výsledkem může být zase třeba jen jen doporučení na další šetření pomocí nezávislých odborníků a tedy zdržení. V případě působení inspekce ŽP vzniknou již přímo závazné dokumenty s právním účinkem.

Věřme, že šetření v České Třebové by mělo být podstatně jednodušší  než např. pověstná loňská otrava ryb v Bečvě. I u nás však došlo k nevratným ztrátám, tentokrát v oblasti ochrany přírody a krajiny a krajinného rázu. Další podnět na přešetření dostal podle zjištění Českotřebovského deníku také odbor ŽP Krajského úřadu v Pardubicích.  (mm)


NÁHRADNÍ TERMÍNY ODLOŽENÝCH AKCÍ V KULTURNÍM CENTRU

Divadelní předplatné: aktuální náhradní termíny
DP Jaro 2020:
Smím prosit?...  23.11. 2021
Skleněný strop - 9. 12. 2021
Čapek - termín v jednání
Plný kapsy šutrů – 29.4. 2021
DP Podzim 2020
Relativita -  25. 5. 2021
I muži mají své dny (BONUS) - 4. 6. 2021
Vzhůru dolů - termín v jednání
Rebelky (náhradní představení za Šašek a syn) 
21.9. 2021
Ostatní akce:
Karel Plíhal – termín v jednání
Můj báječný rozvod – termín v jednání
Sledujte prosím naše webové stránky www.kcct.cz/program

Fotografie pro pamětníky (šedesátá léta)                                                           Pardubické hudební jaro začíná v neděli streamovat 

Koncertem, který je prologem k letošnímu ročníku festivalu Pardubické hudební jaro, bude v neděli zahájen také program 500 let renesance ve východních Čechách. V současné situaci zatím pouze on-line. Diváci se od 19 hodin mohou těšit na koncert nazvaný Fortuna Volubilis v podání vokálně instrumentálního renesančního souboru Ensemble More Maiorum a sopranistky Hany Blažíkové. Koncert můžete sledovat prostřednictvím sociálních sítí, odkaz najdete na www.pardubickehudebnijaro.cz  nebo na https://vilem500.cz/.
„Letošní rok se v našem kraji nese v duchu renesance. Připomínáme si 500. výročí úmrtí Viléma z Pernštejna a do programu nazvaného 500 let renesance ve východních Čechách je připraveno na 70 zajímavých akcí. Uvidíme, v jaké míře se budou moci uskutečnit letos, nebo zda se některé přesunou do dalšího roku. Pardubické hudební jaro přispělo třemi tematickými koncerty a první z nich je připraven k odvysílání z rytířského sálu Zámku Pardubice v neděli večer. Inspirací byla zdejší renesanční nástěnná malba Fortuna Volubilis, neboli Štěstěna vrtkavá. Přímo před ní také hudebníci hrají skladby, které v těchto prostorách pravděpodobně zněly i v době Pernštejnů. Některé vznikly ve stejné době jako tato malba,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Soubor Ensemble More Maiorum pod uměleckým vedením Jakuba Kydlíčka se věnuje právě gotické a renesanční hudbě. Jeho výraznou tváří je sopranistka a harfistka Hana Blažíková, jejíž hlas se krásně nese historickými prostory pardubického zámku.
V neděli 11. dubna 2021 by se měl od 19 hodin se uskutečnit koncert s názvem „Requiem za Viléma“ v Kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. „Pokud to bude možné, proběhne koncert podle původního plánu, pokud ne, opět ho nabídneme na sociálních sítích,“ konstatuje umělecký ředitel festivalu Pardubické hudební jaro Josef Krečmer. Účinkovat bude Cappella Mariana Praha s uměleckým vedoucím Vojtěchem Semerádem a na programu bude duchovní hudba z doby Viléma z Pernštejna.
Třetí koncert k oslavě je připraven do renesančních kulis nádvoří pardubického zámku na neděli 9. května od 20 hodin. Účinkovat zde má Hudba Hradní stráže a Policie České republiky a na programu je Händelova Vodní hudba a Hudba k ohňostroji.