Českotřebovský deník 67/2021 (8/3)    
K ZÁPISŮM DO ZÁKLADNÍ ŠKOL

Odbor školství, kultury a tělovýchovy upozorňuje zákonné zástupce na zápis dětí do 1. ročníků základních škol v České Třebové, který se koná v pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin.
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2021 věk 6 let. 
Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2020 a jejichž dítě nebylo přijato (byl mu udělen odklad), že je nutné přihlásit dítě k povinné školní docházce i v roce 2021.
Na Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice a Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice se zápis uskuteční online formou. Zákonní zástupci vyplní přihlášku prostřednictvím odkazu na webových stránkách dané školy a zvolí termín pro osobní návštěvu v době zápisu za účelem kontroly údajů a podpisu přihlášky. Osobní návštěva proběhne pravděpodobně bez přítomnosti dětí, dle hygienických nařízení a doporučení platných v době zápisu.
Na Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice se zápis uskuteční „tradiční“ formou, pravděpodobně bez přítomnosti dětí, za dodržení hygienických nařízení a doporučení platných v době zápisu. Přihlášky k povinné školní docházce a žádost o udělení odkladu jsou k dispozici na webových stránkách dané školy a na odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Zákonní zástupci, kteří se dostaví k zápisu, donesou s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, na Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice také vyplněnou přihlášku k povinné školní docházce.
Pro aktuální informace k zápisu sledujte prosím webové stránky konkrétní školy. Odkazy na jednotlivé školy:
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice www.zs-habrmanova.cz
Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice https://www.zsnadrazni.cz (sekce pro rodiče →dokumenty)
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice https://www.zs-ustecka.cz


Od dubna má být více vakcín. Kraj reaguje rozšiřováním očkovacích míst

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková jednali dnes dopoledne se starosty obcí s rozšířenou působností o dalším postupu při očkování v regionu. Důležitým bodem byla informace o dodávkách vakcín, rozšiřování očkovacích míst a zapojení praktických lékařů.
„V tuto chvíli máme obecnou informaci o navýšení dodávek vakcín od dubna, kdy bychom měli celkově obdržet 129 tisíc dávek s tím, že polovina je vakcína od společnosti Pfizer. Přesné počty o dodávkách se dozvídáme s jistotou vždy s týdenním předstihem, avšak již nyní reagujeme a připravujeme otevření dalších očkovacích míst dle strategie. Tím prvním je očkovací místo v LDN Rybitví, které nám umožní urychlení očkování pro oblast Pardubicka. V dalších krajských příspěvkových organizacích ve zdravotnictví a Hamzově léčebně v Luži bychom měli otevřít centra od 15. března, pokud bude dostatek vakcín,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Zástupci kraje seznámili starosty také s průběhem očkování u praktických lékařů. „Máme přes 200 zapojených praktických lékařů, kterým jsme se zavázali dát k dispozici veškerou vakcínu od společnosti Astra Zeneca. Byť se v první dodávce jednalo o dvacet dávek, chtěli jsme vakcínu rozdělit plošně tak, aby každý zájemce mohl začít očkovat. Pro další měsíce máme avizo, že bychom měli mít dávek dostatek a tak počítáme s větším zapojováním praktických lékařů“ sdělila náměstkyně Michaela Matoušková. Uvedla, že praktičtí lékaři by se měli zaměřit na ty pacienty, kteří nejsou přihlášeni do očkovacích center. „Chceme požádat praktické lékaře, aby nyní,  pokud očkují, zajistili vakcinaci svých pacientů, kteří jsou imobilní nebo nejsou přihlášeni do centrálního rezervačního systému. Lidé, kteří jsou již v centrálním rezervačním systému nahlášeni, by měli dokončit očkování jeho prostřednictvím. Rezervaci systém neumožňuje stornovat, pokud je nahrazena očkováním u praktického lékaře a pacient zároveň není imobilní. Primárně jde o to, aby se v době, kdy je vakcíny nedostatek, praktičtí lékaři soustředili na očkování imobilních pacientů a těch, kteří nejsou schopni se dostavit do očkovacího místa,“ řekla Matoušková.
 
První pacientka převezena z ARO Ústí n.O. do Polska

Dnes dochází k historicky prvnímu převozu pacientky z našeho okresu z jednotky intenzivní péče ARO do Polska (Ratiboř nedaleko Bohumína), což se neobešlo bez splnění spousty náležitostí. V první řadě bylo třeba zajistit souhlas rodiny, která je ovšem celá v karanténě, potom přeložit zdravotnickou dokumentaci do polštiny, již předem souhlasila také VZP. Naštěstí jeden z lékařů ARO polštinu ovládá velmi dobře. Událost to byla asi veliká, protože se neobešla bez přítomnosti kamery České televize. Můžeme jen spekulovat o tom, v jakém bude pacientka pohnutí mysli, až se probudí v polském prostředí a nebude řádně vědět kde je. Polsky se možná domluví, bydlí blízko polských hranic. 
„Převoz pacientky v rámci České republiky nebyl umožněn kvůli přetíženým kapacitám ostatních nemocnic, a proto jsme požádali o transport do zahraničí, aby si naše krajské nemocnice ulevily. V pátek odešel email od krajského koordinátora intenzivní péče na ministerstvo zdravotnictví, to v sobotu zadalo požadavek do mezinárodního systému, v pondělí byl udělen souhlas zdravotní pojišťovny, informovaný souhlas blízkých pacientky a dnes ráno došlo k samotnému přesunu, který realizuje naše Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že pacientka bude hospitalizována v nemocnici v polské Ratiboři. Transport pacientky z Ústí nad Orlicí byl prvním svého druhu v České republice. „Tím, že jsme byli první, kdo požádal, tak jsme museli zvládnout velkou administrativní zátěž. Předpokládám, že nyní už bude případný přesun jednodušší. Bohužel situace se mění i v okolních státech, a zatímco minulý týden byly České republice nabízeny až dvě stovky lůžek intenzivní péče z Polska a desítky z Rakouska, Německa či Švýcarska, tak již nyní není tato nabídka v původním rozsahu aktuální,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který poděkoval všem, kteří pomohli převozu pacientky. „Velký dík patří také zahraničním partnerům za vstřícnou a solidární nabídku, které si obzvlášť v této složité době velmi vážím,“ doplnil hejtman.
Z ústecké nemocnice již  před časem transport pacienta s covidem s v závažném stadiu nastal, ovšem v rámci České republiky. Dokonce helikoptérou a to díky operačnímu týmu z Fakultní nemocnice z Ostravy, která zjistila i mimotělní plicní ventilaci.  Přes velkou snahu lékařů nakonec tato mladá pacientka v těžkém stavu zemřela.


Kůrovec: kraj je připraven pomoci

I přes zdánlivé zlepšení situace s šířením kůrovce chce být kraj připraven na možné problémy spojené s tímto škůdcem. Poprvé v tomto roce se proto sešel Kůrovcový kalamitní štáb Pardubického kraje na online jednání, aby zhodnotil současný stav a domluvil se na možných postupech do budoucna.
„Je potřeba, abychom byli nadále obezřetní a situaci velmi pečlivě sledovali. Na tom jsme se při jednání jednoznačně shodli. Byť se může zdát, že se situace časem zlepšuje, tak zdaleka nemáme vyhráno. Je pravděpodobné, že v následujících měsících mohou mít některé oblasti na území kraje, které ještě nebyly zasaženy, s kůrovcem poměrně velké problémy,“ uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
Členové štábu se také shodli na tom, že nejdůležitější je v boji s kůrovcem stále včasnost, a to jak v případě lokalizace výskytu kůrovce, tak včasnost těžby kůrovcem napadeného dřeva a přepravy dřeva ke zpracování. Včasnost je přitom podmíněna dobrou informovaností. Kraj proto chystá i základní informační kampaň, se kterou chce oslovit jednotlivé obce v Pardubickém kraji. Jejich prostřednictvím by se pak měly informace dostat až k vlastníkům lesů, kterým jsou v první řadě určené.
Podle radního Miroslava Krčila je důležité, že bude kraj i nadále finančně podporovat malé vlastníky lesů. „Domnívám se, že je to efektivní nástroj v boji proti kůrovci. Navíc v kombinaci s rostoucí výkupní cenou za kůrovcem napadené dřevo by mohla efektivita ještě růst stejně jako motivace majitelů lesů této možnosti využít,“ sdělil Miroslav Krčil.
Další jednání štábu se má uskutečnit v polovině června. Očekává se zhodnocení letošního jara z pohledu výskytu a případného postupu zasažených oblastí a debata o dalším postupu či případném přijetí dalších opatření.


IVECO a střední škola ve Vysokém Mýtě - spolupráce pokračuje

Ve čtvrtek 4. března se Pardubický kraj na online schůzce s vedením společnosti IVECO a Střední školou technickou Vysoké Mýto shodli na tom, že je třeba nadále spolupracovat a pokračovat v podpoře odborného vzdělávání v celém regionu.
Technické školy jsou pro místní firmy velmi důležité, protože jim vytváří potenciální zaměstnance, kterých je v současné době na trhu práce poměrně málo. Firma IVECO chce v žácích probudit tvůrčí činnost, kterou podpoří formou různých soutěží, táborů a jiných volnočasových aktivit. „Naše škola ve spolupráci se zájmovými organizacemi již pracuje na konceptu příměstských táborů. Myšlenku o pořádání soutěží pod hlavičkou společnosti IVECO vítám a budu ji všestranně podporovat,“ sdělila ředitelka Střední školy technické ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová.
S pomocí finanční podpory Pardubického kraje škola na konci loňského roku dokončila rekonstrukci sociálního zázemí a koridoru spojujícího budovu školy s prostory dílen odborného výcviku. Kraj poskytl na rekonstrukci sociálního zařízení spojenou s úpravou kanalizace celkem 3,3 milionu korun. „Jsem osobně rád, že jsme mohli tímto způsobem škole pomoci. Mám od paní ředitelky zpětnou vazbu, že si žáci nově opravené zázemí pochvalují a mají z něj radost, což mě zvláště v této pochmurné době velmi těší,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
Kraj bude ve spolupráci se společností IVECO i nadále pokračovat ve zkvalitňování výuky a prostředí škol napříč celou vzdělávací soustavou, stejně tak v organizování soutěží odborných a technických dovedností. „Chtěli bychom jednoznačně spolupráci v oblasti školství posílit, protože pro studenty technicky zaměřených škol je odborná praxe v podniku nenahraditelná. Naproti tomu tyto podniky si zase snadněji najdou své zaměstnance,“ dodal Josef Kozel.
 
Dva depozitáře v Ohrazenicích jsou v novém kabátě

Pardubický kraj pokračuje v úpravách bývalého školského areálu v Ohrazenicích. Na začátku letošního roku byly zkolaudovány energeticky úsporné úpravy dvou budov, které slouží jako depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích a Krajskou knihovnu v Pardubicích. V současné době se upravuje část interiérů muzejní budovy pro pracoviště konzervátorů.
„Areál v Ohrazenicích se mění před očima. Lidé to mohou vidět i ze silnice od Globusu na Lázně Bohdaneč. Po pravé straně za plotem nyní svítí omítka dvou modernizovaných budov,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek. „Pardubický kraj nyní investoval do výměny oken, dveří, částečného zastínění a celkového zateplení pláště budov a jejich střech 12, 8 milionu korun. Z toho budeme 4,9 milionu uplatňovat v evropských fondech,“ dodal Línek.
Spolu s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích Tomášem Libánkem kontrolovali postup prací uvnitř jedné z budov. Také tam probíhal čilý pracovní ruch. „Vyměňují se tu rozvody a instalace a v jednom patře upravují interiéry, je to akce za dalších pět milionů korun. Muzeum sem přemístí veškeré dílny konzervátorů. V dalších patrech jsou už delší dobu naše depozitáře.,“ informoval Libánek.
Postupně chceme celý areál zkultivovat. Po dokončení stavebních úprav zmizí dosavadní krček mezi budovami, přibude i venkovní osvětlení a časem i terénní úpravy okolí. Naším dalším postupným cílem je především úprava poslední budovy, která je stále v původním stavu, a to pro účely krajského depozitáře pro archeologii. Vzhledem k pokračující stavbě dálnice a obchvatů, kde se provádějí archeologické průzkumy, ho budeme brzy potřebovat,“ uzavřel Línek.