Českotřebovský deník 69/2021 (10/3)  
Naposledy prošla Třebovka (alespoň v úseku mezi mostem Lidická a mostem Benátky) procesem čištěním koryta v roce 2019 a velmi jí to prospělo. Můžeme to soudit ve srovnání s fotografií "potůčku", který zde tekl v zatravněném řečišti v suchém roce 2018. Na snímcích z loňského jara  jsou zase vidět velké nánosy u regulovaného toku nad jezem  Potřeba vyčistit koryto proto každého napadne znovu. Je to záležitost Povodí Labe... Velké lodě jako na posledním snímku zde plout sice nebudou, to je příležitost až pro "Zemanův" kanál  D - O - L . Ten ovšem povede (má vést) za hřbitovem na kótě 400m (nebo taky ne)....

Opatření města Česká Třebová k zápisům dětí do 1. tříd 

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydáváme toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ve městě Česká Třebová. Termín zápisů zůstává pro osobní podání pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota 10. dubna 2021 od 9:00 do 11:00 hodin. Termín zápisů při využití dalších možností, viz níže body 2 -5, je od 9. dubna 2021 do 16. dubna 2021. K výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více ZDE
 
Nemáte-li prostředky na nákup respirátorů, pomůže Úřad práce

Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19 V souvislosti vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení. Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR. V rámci poskytování dávky MOP COVID-19 se uznává na náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částka ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc.  Celá zpráva ZDE
 
Místo billboardů respirátory 

Lídři koalice SPOLU dnes rozvážejí po Pardubickém kraji české respirátory FFP2. Rozhodli se, že místo plánované březnové volební kampaně raději pomůžou těm nejzranitelnějším lidem ochránit své zdraví. Podobně v těchto dnech rozváží ostatní kolegové z koalice po celé ČR 30 tisíc respirátorů FFP2.
V České republice platí plošná povinnost nosit respirátory, které jsou ale pro sociálně slabé nezanedbatelnou finanční zátěží. „Bylo mi proto ctí a potěšením předat respirátory české výroby potřebným organizacím v sociálních službách, a to společně s Radimem Jiroutem a Markem Výborným. Vládní rozhodnutí přicházejí pozdě a nedomyšleně, v důsledku jsme nuceni používat často nekvalitní a draze dovážené pomůcky z Asie. To není dobře! Věřím, že alespoň touto troškou do mlýna přispějeme dobré věci a pomůžeme ochránit zranitelné lidi v první linii,“ říká lídr koalice SPOLU Pavel Svoboda (za TOP 09).
Celkem bude v kraji rozvezeno 1500 respirátorů FFP2 české výroby. „Vláda nakupuje čínské výrobky, jejichž kvalita je v nezávislých testech stále častěji zpochybňována. Přitom je zde mnoho českých výrobců, kteří čekají na ministerskou výjimku a zatím nemohou své výrobky prodávat. My ale chceme podpořit české firmy a zejména ochránit lidi opravdu kvalitními respirátory, protože nejde o nic menšího než jsou lidské životy a zdraví“ říká lídr za ODS Radim Jirout.
V Pardubickém kraji jsme vytipovali několik organizací, jmenovitě Oblastní charitu Pardubice, Centrum J. J. Pestalozziho v Chrudimi nebo Červený kříž v Ústí nad Orlicí. „Neziskové organizace jsou dnes zcela nezastupitelné. Pomáhají těm, kteří si sami pomoci nemohou. Jsem s řadou z nich v dlouhodobém kontaktu a jejich zaměstnanců a aktivit si moc vážím a mají můj velký respekt. Pomoci jim tak alespoň drobným příspěvkem v podobě respirátorů je jasným vzkazem, že jedině SPOLU tu pandemii zvládneme,“ říká lídr za KDU-ČSL, poslanec Marek Výborný.
A respirátory to nemůže skončit. Stabilita víceletého financování sociálních služeb a další klíčové kroky pro tuto oblast jdou už dnes součástí programu naší koalice SPOLU. 
 
Kraj chce nadále podporovat zvyšování efektivity při likvidaci odpadů

Kraj bude nadále spolupracovat prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje se společnostmi EKO-KOM, ELEKTROWIN a Asekol v oblasti problematiky likvidace odpadů. Rozhodla o tom rada kraje na svém pondělním jednání, když potvrdila záměr uzavřít smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se zmíněnými partnery.
Podle radního pro oblast životního prostředí, venkova a zemědělství Pardubického kraje Miroslava Krčila je třeba, aby spolupráce byla maximálně efektivní, a to především v souvislosti s novou legislativou. „Se začátkem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon, který nakládání s odpady v následujících letech výrazně ovlivní. Změna se dotkne každého občana a nelehká úloha čeká obce při přípravě příslušných vyhlášek. Proto především vůči obcím na území kraje je důležité zachovat motivační prvky, které ze zmíněné spolupráce se společnostmi EKO-KOM, ELEKTROWIN a Asekol vyplývají,“ uvedl Miroslav Krčil.  
 
Staré Město nechce odpočívku na budoucí D35 

Silničáři mají potíže s hledáním vhodných lokalit pro stavbu odpočívek podél dálnic, přičemž D35 není výjimkou. Krajský úřad znovu vrátil k přepracování plány Ředitelství silnic a dálnic na stavbu odpočívky u východočeského Starého Města, které se stavbou nesouhlasí.  Obec stavbu parkoviště na svém katastru odmítá dlouhodobě. Naposledy dali zastupitelé jednohlasně najevo svůj postoj na únorovém zasedání.  „Zastupitelstvo obce schvaluje nesouhlas s umístěním odpočívky u budoucí D35 v k. ú. Staré Město u Moravské Třebové, s doložením konkrétních argumentů: světelný smog, zábor zemědělské půdy, bonita půdy, vliv na krajinný ráz,“ uvádí usnesení zastupitelů.
Příprava se protahuje již podruhé. Kvůli procesním chybám obec (spolu s ministerstvem životního prostředí) uspěla před dvěma lety s odvoláním. Poté muselo ŘSD proces EIA nechat zopakovat a na základě výsledku nového zjišťovacího řízení poté nechat zpracovat dokumentaci. Tu nyní po dalším rozhodnutí úředníků musí předělat.
Zpracovatelé dokumentace EIA přitom posunuli parkoviště blíže silnici II/368 mezi Starým Městem a Třebařovem. Další úpravy se týkaly například oplocení odpočívky či snížení světelného znečištění.  Více na indes.cz ZDE
 
MHD v Ústí nad Orlicí stojí ročně 4,5 mil. Kč 

Provoz Městské hromadné dopravy Ústí byl zahájen v září 2017. V prvním roce činil měsíční průměr 5 727 cestujících, ve druhém již 7 563 cestujících a ve třetím 6 849 cestujících s tím, že tento rok zahrnuje statistiku za deset měsíců (září 2019 až červen 2020) a je výrazně ovlivněn omezením dopravy a cestováním vůbec v období nouzového stavu. Celkem za tři uplynulé roky přepravila MHD na jedné lince téměř 230 tisíc cestujících za cca 2 mil. Kč.
Potom došlo k rozšíření o druhou linku od září 2020. Od té doby  v Ústí nad Orlicí jezdí dva malé autobusy MHD. Dopravce předložil nový jízdní řád, který vychází ze zrcadlového modelu dvou linek. Optimalizována je především trasa na Duklu při zachování celkové návaznosti na vlakové spoje.  Očekávané roční náklady města jsou odhadovány po odpočtu příjmu z jízdného na 4,5 milionu korun. Tak je to také určeno v rozpočtu města na letošní rok. Běžné občanské jízdné na linkách MHD je 10 Kč, ale   také 5 Kč pro školní mládež a seniory nad 65 let. MHD je placeno plně z městské pokladny. Meziměstské linky zůstávají  beze změny a jsou hrazeny z rozpočtu Pardubického kraje. MHD v Ústí n.O. má velký význam především pro spojení ze sídlišť (Hylváty, Dukla a Štěpnice) do města a na nádraží, kam je v Ústí hodně daleko.... Aby měli šanci MHD zřídit, museli v Ústí sáhnout k nepopulárnímu opatření a zvýšit Daň z nemovitostí o 100%.
 
Testování zaměstnanců krajského úřadu 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bylo stanoveno povinné testování zaměstnanců veřejného sektoru, což se týká také pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje. Těm jsou rozdávány samotestovací sady počínaje dnešním dnem. Pracovníci úřadu se budou testovat každý týden.
„Bez ohledu na mimořádné opatření ministerstva jsme se již v minulém týdnu rozhodli z preventivních důvodů přistoupit k nákupu antigenních testů pro samotestování pro zaměstnance krajského úřadu, tedy ještě v době, kdy povinné testování bylo uloženo pouze podnikatelům a státním podnikům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsou testy distribuovány pracovníkům, kteří jsou na pracovišti tak, aby bylo testování zajištěno v co nejkratším možném čase. Testování se bude opakovat vždy v týdenních intervalech. Výjimku z testování mají pracovníci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které podstoupily PCR test nebo profesionálně provedený antigenní test, který není starší 48 hodin, a které nemají příznaky onemocnění COVID-19,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
 
Stavební projekty na Střední škole automobilní v Holicích se sloučí do jednoho

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila návrh na sloučení projektů hospodaření s dešťovou vodou ve Střední škole automobilní v Holicích. Z technického hlediska je výhodnější projekty uskutečnit v rámci jedné stavby.
Cílem stavby je zmenšit odtok dešťové vody v areálu školy. Proto se do areálu umístí retenční nádrž s čerpadlem včetně dešťové kanalizace, a zadržená voda se využije na závlahu zeleně, případně poslouží hasičům a potřebám města Holice. Zároveň dojde v rámci stavebních úprav k výměně povrchů. „Stávající povrchy v areálu školy jsou ve špatném technickém stavu. Dlažby, betonové a panelové povrchy vyměníme za pojízdné zasakovací rošty, čímž se lépe vsákne dešťová voda do podloží. Výhodné to bude i z finančního hlediska,“ informoval náměstek hejtmana pro investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek.
Stavební práce budou probíhat za běžného provozu školního areálu, realizovány tedy budou postupně s ohledem na provozní možnosti školy. Z krajského rozpočtu půjde na projekt asi 1,7 milionu korun, celá stavba vyjde odhadem na zhruba 11,3 milionu korun.
„Je jen dobře, že v případě projektů, jako je tento, nám současná situace stopku nevystavuje. V případě Střední školy automobilní v Holicích se nám podařilo zvolit vhodný dotační titul, a míra financování z vnějších zdrojů je jen bonusem. To je nepochybně dobrá zpráva pro školství v Pardubickém kraji,“ sdělil krajský radní pro školství Josef Kozel.