Českotřebovský deník  71/2021 (12/3) 
TANEČNÍ ŠKOLA POKRAĆUJE V ON-LINE SOUTĚŽÍCH 

Po předešlém úspěchu na MČR Czech dance organization v disciplínách hiphop a disco sólo se naši tanečnici připravují i v disciplíně artdance sólo. 
Artdance (contemporary) je taneční disciplína vyjadřující náladu, pocit, myšlenku. Využívá tanečních techniky baletu a modern dance technik, které byly vytvořeny především ve 20. století známými tanečními pedagogy a choreografy, (jako např. Martha Graham, José Limon, Alvin Ailey, Lester Horton a celé řady dalších). V daném tanečním stylu lze využít i akrobacii, nesmí však převažovat.
Nezahálíme tedy a makáme i doma. Eliška Krajová, Aneta Kaplanová, Karolína Dostálová a Kristýna Doležalová využily příležitosti a 17.4. nás na této soutěži budou reprezentovat. Na Elišku s Kristýnkou čeká v jejich věkové kategorii 77 soupeřek a soupeřů z celé republiky, na Káju 46 a na Anetku 67. Přímý přenos ze soutěže je možné sledovat na renomované sportovní internetové televizi TVCOM.cz
 
Anketa Českotřebovský Ámos na gymnáziu

Před několika týdny se ředitel školy obrátil ke studentům s prosbou o účast v anketě Českotřebovský Ámos 2021. Anketa byla úspěšná, měla velký ohlas a po několika týdnech bylo na webu školy zveřejněno spolu s poděkováním za aktivitu a spolupráci  její  zhodnocení Podle zveřejněných oficiálních výsledků se v anketě mezi návrhy se objevilo celkem 12 jmen, třemi nejpopulárnějšími se stali (v abecedním pořadí) Tereza Krásová, Martina Pěkníková a Jan Wątroba, který získal celkově nejvyšší počet hlasů studentů.   
Obdobná anketa probíhá na všech českotřebovských školách, letos již potřetí. Její vyhlášení je směrováno k svátku "Den učitelů", který je připomínán 28. března.  Loni byly výsledky této ankety pouze vyhlášeny, ale vlastní setkání starostky města Magdalény Peterkové s oceněnými pedagogy se konalo až v závěru školního roku, kdy to podmínky umožňovaly.
Připomeňme si prozatím výsledky té loňské ankety "Českotřebovský Ámos 2020:
MŠ Habrmanova:
MŠ U Koupaliště:
MŠ U Stadionu:
MŠ Vinohrady:
ZŠ Habrmanova:
ZŠ Nádražní:
ZŠ Ústecká:
ZŠ Na rovině:
Speciální základní škola:
Základní umělecká škola:
Gymnázium:
VOŠ a SŠ technická:
DDM Kamarád:
paní Miroslava Trávníčková
paní Hana Lustyková
paní Jana Jedličková
paní Miroslava Peroutková
Mgr. Petra Štanclová
Mgr. Miroslav Báchor
paní Kristýna Dostálová
Mgr. Jana Chaloupková
Mgr. Zlatava Špičková
Mgr. Milan Špičák
Mgr. Daniela Fricová
Ing. Josef Kajš, Mgr. Ondřej Marko
Mgr. Jana Endyšová, DiS
  Amos 2020

První jarní práce: zametání města a dokončuje se kácení problémových dřevin

Od dnešního dne probíhá v České Třebové strojové zametání, které bylo, stejně jako každý rok, započato ve středu města a postupuje dále k jeho okrajovým částem. Strojové zametání momentálně probíhá tzv. malým zametacím strojem, který je specializovaný pouze na zametání.  Zametání však není jedinou z jarních prací, které na území našeho města městská společnost Eko Bi provádí. Již dříve bylo započato s řízeným kácením dřevin ve městě. Káceny jsou především stromy, které znamenají riziko pro pohyb osob a vozidel ve svém okolí. Řada z těchto stromů je proschlá, nebezpečně vykloněná nad komunikaci, s trhlinou na kmeni nebo napadena parazity. V příštím týdnu bude kácení v samotném městě probíhat na ulicích Kubelkova, Litomyšlská a U Koupaliště.
 
Kotlíkové dotace pokračují 

Pardubický kraj v rámci projektu kotlíkových dotací financovaných z Operačního programu Životní prostředí vyřizuje další stovky žádostí. Šance na získání finanční podpory stále existují, příjem žádostí ale vrcholí. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo životního prostředí.  Pardubický kraj zajišťuje kompletní administraci projektů – od přijímání žádostí, přes jejich vyhodnocení až po konečné rozhodnutí. V současné době probíhá již 3. výzva Operačního programu životního prostředí a její realizace potrvá až do konce roku 2023. V souvislosti s tím Pardubický kraj vypsal už pátou výzvu, která bude ukončena k datu 31. 10. 2021. Počet žádostí ale roste velmi rychle.
„Pro stávající výzvu máme schválený rozpočet vy výši 184, 5 milionů korun. Dosud jsme v této vlně přijali a zpracovali více než 2500 individuálních žádostí – z toho je jich 1 116 schváleno a 840 již proplaceno ve výši 92, 5 milionů korun. Při tomto tempu tak nemohu vyloučit možnost, že příjem žádostí bude ukončen dříve, než na konci října,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.  Vyčerpáním prostředků ale šance občanů na získání dotace na výměnu starého kotle nekončí. V programovém období 2021 – 2027 budou kotlíkové dotace s velkou pravděpodobností pokračovat. Nastavení jejich budoucí podoby stát ještě řeší.
Pardubický kraj se navíc souběžně uchází o další finanční prostředky ve výši 70 milionů korun v rámci programu Nová zelená úsporám.  Zájemci o kotlíkové dotace najdou více informací na adrese www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Ing. Pavla Sedláková
 
Pardubické hudební jaro zahájí v neděli večer online  
Ze Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích zazní v neděli 14. března v 19 hodin první tóny slavnostního zahajovacího koncertu tradičního festivalu Pardubické hudební jaro. Ten je holdem Antonínu Dvořákovi, jehož 180. výročí narození si letos připomínáme. Komorní filharmonii Pardubice bude řídit Jan Talich a sólistou koncertu bude houslista Jan Mráček.
Tak jako k prvnímu dni v roce patří novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, tak k polovině března patří u nás Pardubické hudební jaro. Určitě nejde všechny koncerty odehrát online, bez diváků to jde opravdu jen výjimečně. Ale rozhodli jsme se, že festival zahájíme pandemii navzdory a necháme krásnou hudbu Antonína Dvořáka plynout do domovů posluchačů jako léčivou sílu pro současné dny. Věřím, že alespoň část letošní sezóny muzikanti odehrají naživo, třeba i v posunutých termínech,“ uvedl předseda správní rady pardubického hudebního jara a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Houslista Jan Mráček je členem České filharmonie. Od dětství patří mezi nejvýraznější talenty své generace. V roce 2011 se stal nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu i nejmladším laureátem Mezinárodní soutěže Pražského Jara 2010. V roce 2014 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Sólově nadále koncertuje po celém světě.
Dirigent JanTalich dostal do vínku nejen v hudebním světě slavné jméno, ale i velkou dávku hudebního talentu. Do každého výkonu jako sólista, primárius nebo dirigent vždy dává momentální interpretační i emocionální maximum.  
Komorní filharmonie Pardubice je orchestr mozartovského typu zaměřující se především na interpretaci děl klasicismu, raného romantismu a komorně-orchestrálních skladeb 20. století. Jeho komorní obsazení mu umožňuje soustředit  se na práci s detailem, preciznost hudebního nastudování a citlivé doprovázení sólistů.
Na programu:
A. Dvořák:  Serenáda E dur pro smyčcový orchestr op. 22
A. Dvořák:  Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53                      Slovem provází Jiří Vejvoda

Odkaz na stream najdete v neděli 14. 3. 2021 na www.pardubickehudebnijaro.cz  
Vstup do vysílání je bezplatný, můžete však festival opět podpořit zakoupením dobrovolné vstupenky zde: https://www.pardubickehudebnijaro.cz/vstupenky 
Nestihli jste premiéru? Koncert Fortuna Volubilis v nově zrekonstruovaném Vojtěchově sále na pardubickém zámku můžete stále sledovat zde: https://youtu.be/wGNDknA_7qc