Českotřebovský deník 73/2021             
V Litomyšli podepsali Memorandum "o jejich dálnici"

Po roce intenzivního vyjednávání došlo na začátku března k výraznému posunu při plánování výstavby dálnice D35. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl dnes s litomyšlským starostou Danielem Brýdlem podepsali jako poslední účastníci jednání memorandum, v němž se všechny strany zavázaly ke kompromisům vedoucím k rychlejší výstavbě dálnice. Již v předchozích dnech se pod memorandum podepsali zástupci Pardubického kraje, obcí Strakov, Němčice, Janov, Sedliště, spolku Živé Kornice a místní zemědělec Jiří Lux. V memorandu se mimo jiné vymezuje trasa dálnice, její výška v jednotlivých etapách, kde se vysází náhradní zeleň či umístění protihlukových stěn... Více v samostatném textu ZDE

V červnu budeme už 45 let bez Habeše jako restaurace

Podle posledního pátrání, které řešíme v souvislosti s letošní  demolicí zbytků bývalé chlouby Parníka - restaurace a chaty na Habeši  byla tato restaurace uzavřena pro veřejnost 26. června roku 1976, tedy před 45 lety. Z otevření chaty máme sice fotografie, máme také snímky z brigádnických prací organizovaných Okrašlovacím spolkem Parník, ale nikoliv přesný termín otevření. Bylo to však v roce 1936.  I tato událost má tedy letos svoje polokulaté výročí a to 85 let od otevření.  Chata na Habeši tedy byla v provozu  po dobu čtyř desetiletí a dokázala se nesmazatelně vrýt do paměti tolika lidí. Habeš rokem 1976 samozřejmě z povrchu zemského nezmizela, už to ovšem nebyla veřejně přístupná občerstvovací stanice.....

Fotografie z historie Habeše stále s Martinem Šebelou sbíráme a hledáme, připravujeme pro využití  v souborném uvedení na webu Českotřebovského deníku (tolik fotografií by se do tištěné podoby nikam nevešlo) a po doplnění o autentické vzpomínky pamětníků také ve formě videopořadu k výše uvedeným jubileím a letošní zimní demolici. Dnes se mi dostala do rukou zajímavá unikátní fotografie z jedné jistě také zajímavé svatby, která svědčí o tom, že se zde také aktivně účastnila tehdy před lety (a my zjistíme kdy to bylo, máme se koho zeptat)  skupina Medvědi v tehdejším složení, posílená také Frantou Štouračem. Tak se podívejte a hádejte, kdo měl tenkrát svatbu.....


Rekonstrukce MŠA Habrmanova na postupu 

V uplynulém týdnu se  na staveništi  v bbudově MŠ U Stadionu  konal kontrolní den. Práce probíhají již od února po přestěhování dětí a všeho co je pro činnost mateřské školy potřeba do školní budovy na Lhotku.
Rekonstrukce zahrnuje zateplení objektu, výměnu oken, osazení vzduchotechnických rekuperačních jednotek, rekonstrukci sociálních zařízení, osazení fotovoltaických panelů, úpravy vnitřní elektroinstalace, osazení nových LED svítidel a rekonstrukci plynové kotelny. Od započetí stavby do kontrolního dne se již podařilo odklidit původní kryt podlah a započít práce na zdravotechnice, elektroinstalacích, dozdívkách a vnitřních omítkách. U jednoho z pavilónů již také došlo k zateplení základů a probíhají práce na opravě střechy. 
Ukázalo se, že proti původním předpokladům, bude nutné vzhledem ke stavu střešního pláště a jeho ukotvení k budově, přistoupit k zásadnímu zásahu do jeho skladby a totéž se týká skladby podlah včetně vodorovných izolací proti vlhkosti. Jistě to je daň za to, že budova tétzo MŠ se realizovala v osmdesátých letech jko Akce Z. Izolace bude tedy nutné udělat prakticky od základu znovu. Finanční náročnost stavby je vyčíslena na 21 200 000 Kč včetně DPH na zateplení a 2 800 000 Kč na vzduchotechniku s rekuperací. Přibližně 8 300 000 Kč by mělo být pokryto dotací ze Státního fondu životního prostředí. 
Přes větší rozsah prací  zůstává časový harmonogram prací zůstává stejný. „Věřím, že se děti vrátí do své školky již po prázdninách, jak bylo původně plánováno. Byla bych nerada, kdyby v průběhu započatého školního roku docházelo k jejich stěhování.“ Uvedla starostka města Magdaléna Peterková. Ani školní budova na Lhotce, která se na provizorní školku loni upravovala nezůstane prázdná, město jedná o pronájmu budovy pro ZŠ Na rovině, která zde zřídí jak třídu II. stupně, tak i oddělení mateřské školy.