Českotřebovský deník 74/2021 (15/3)
Zpestření online výuky v Mateřské škole U Koupaliště

K páteční online výuce jsme pro děti z naší MŠ ještě připravily venkovní  hru „Na plotě“. Hra je určena pro všechny věkové kategorie dětí z MŠ. Jedná se o 4 zábavné úkoly s jarní tématikou, které se budou po 14 dnech obměňovat. Tato hra je jedna z možností, jak si zpříjemnit vycházku s rodinou. Paní učitelky Věra a Domča z Ježečků.
 
Oproti minulému roku vzrostl počet přihlášek na střední školy v kraji

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení na střední školy, kam se nedělají talentové zkoušky, bylo možné podat do 1. března. V porovnání s předchozím rokem vzrostl počet přihlášek na střední školy zřizované Pardubickým krajem o 144, celkem uchazeči podali 9 890 přihlášek. Největší nárůst zaznamenaly obory vzdělání nástavbového studia, a to přes dvacet procent.
„Nárůst počtu přihlášek je očekávaný trend, který bude v nejbližších letech ještě pokračovat. Z demografického hlediska víme, že střední školství bude početně růst. Berme to však zatím jen jako statistický ukazatel, protože celková čísla nám mohou zkreslit ti, co podali jednu přihlášku oproti těm, co podali dvě. Konečná čísla tak dostanou definitivní podobu až po dokončeném přijímacím řízení,“ vysvětlil radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel.
K největšímu poklesu přihlášek naopak došlo u nižšího středního odborného vzdělání s výučním listem. Přestože mírně vzrostl počet žáků v pátých ročnících, znatelně klesl také počet přihlášek na osmiletá gymnázia. Tento pokles má souvislost s obavami rodičů, že děti z pátých tříd nejsou po distanční výuce řádně připraveni ke studiu na gymnáziu.
„Osobně nevnímám pokles přihlášek u osmiletých gymnázií negativně. Třeba nám tento výkyv naopak něco řekne o základním školství a kvalitách výuky na druhém stupni. Dopady distanční výuky a téměř roční paralyzování školství budou hodně znát nejen v příštím školním roce. Už teď hledáme cesty, jak co nejvíce v Pardubickém kraji kompenzovat drastický výpadek ve vzdělávání. Projekty nad rámec běžné výuky budou nutností,“ sdělil Josef Kozel.


V ulici U Podhorky omezí provoz oprava vodovodu a kanalizace

V ulici U Podhorky byly započaty práce Vodárenské společnosti Česká Třebová na překopu komunikace z důvodů opravy vodovodu (v délce 264 m) a kanalizace (v délce 40 m).
Ulice bude od své křižovatky s ulicí Bří Čapků v prvních dnech stavby průjezdná pouze částečně. Následně dojde k úplnému uzavření tohoto úseku. Předpokládaný termín ukončení prací je 30. dubna 2021. Obyvatelé dotčené ulice byli na tuto skutečnost upozorněni s časovým předstihem.


Demolice domů čp. 800 a 801 v Kozlovské ulici na spadnutí

Demolice dvou domů (pod hudební školou), jejichž majitelé byli vystěhování již před více než 40 lety v souvislosti s výstavbou sídliště Trávník  byla schválena a byla již i vybrána firma, která tuto práci zajistí. na dodavatele této práce proběhlo výběrové řízení, díky kterému se proti původnímu rozpočtu podaří dost ušetřit. Práci provede firma David Skalický za 470 tis. Kč vč. DPH, t.j. za 58% ceny určené z projektu (v rozpočtu na akci je 800 tis. Kč). Zahájení akce můžeme očekávat v nejbližší době. (mm)
 
Stát se pěstounem je velké rozhodnutí. 

Nejprve Vás to láká a zajímá, pak si začnete zjišťovat podrobnější informace a postupně se vydáváte na cestu k pěstounství. Ta bývá pro každého různá a také různě dlouhá. V jednom je ale stejná. Všichni se shodují, že setkat se s pěstounem je na této cestě to nejpřínosnější.
„Kdybychom mohli mluvit s nějakým pěstounem, to by bylo skvělé, ale nikoho kolem sebe nemáme.“ 
Zájemci o pěstounství zároveň uvádějí, že není jednoduché dostat se k pěstounům, mluvit s nimi a získat tak reálné informace ze života pěstounské rodiny. Společnost Hledáme rodiče na tuto situaci reaguje v projektu „Nábor pěstounů jako lepší sociální služba“. Všem zájemcům z Pardubického kraje, kteří přemýšlí o přijetí dítěte do rodiny, nabízí reálné a autentické informace přímo od stávajících pěstounů. 
Ať už o pěstounství zatím jen přemýšlíte, nebo se na něj připravujete, máte nyní možnost zavolat skutečným pěstounům a povídat si s nimi o jejich zkušenosti a o Vaší cestě k pěstounství.“ 
Nová myšlenka má podporu Pardubického kraje, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, doprovázejících organizací a odborné veřejnosti. Propojuje potřebu zájemců o pěstounství a ochotu stávajících pěstounů své zkušenosti sdílet. 
„O pěstounství mluvíme všude, kde o něm lidé chtějí slyšet. Je to náš život. Zároveň chceme, aby bylo pěstounů více. Dokážeme si představit, že naše sdílení má konkrétnější formu. Rozhodně bychom ale chtěli mít nějakou podporu, abychom si byli jistější.“ 
Kdo se chce dozvědět o pěstounství víc, má nyní možnost zavolat jedné ze tří pěstounek, které jsou v daném čase k dispozici volajícím. Jakmile bude epidemiologická situace příznivá, počítáme také s osobními konzultacemi. Ty budou po domluvě probíhat v Chrudimi, Litomyšli nebo Svitavách. Pěstouni pracují pod odborným vedením svých mentorů, pracovníků doprovázejících organizací Amalthea a Děti patří domů. Pilotní ověřování této nové služby bude probíhat do konce srpna. Jedná se o doplnění stávajícího systému a zaměřuje se na sdílení zkušeností pěstounů. Dotazy k systému náhradní rodinné péče, k odbornému posouzení či informace o přípravách na pěstounství je potřeba i nadále směřovat pracovníkům doprovázejících organizací, orgánům sociálně-právní ochrany dětí či Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba, reg. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci programu Operační program Zaměstnanost. Je realizován organizací Hledáme rodiče o. p. s. jako projekt na podporu sociálních inovací.
Kulturní centrum informuje                

Divadelní předplatné: aktuální náhradní termíny

DP Jaro 2020:
Smím prosit?...  23.11. 2021
Skleněný strop - 9. 12. 2021
Čapek - termín v jednání
Plný kapsy šutrů – 29.4. 2021
 
DP Podzim 2020
Relativita -  25. 5. 2021
I muži mají své dny (BONUS) - 4. 6. 2021
Vzhůru dolů - termín v jednání
Rebelky (náhradní představení za Šašek a syn) 
21.9. 2021
 
Ostatní akce:
Karel Plíhal – 8. 11. 2021
Můj báječný rozvod – termín v jednání
Sledujte prosím naše webové stránky www.kcct.cz/program
 
Kruh přátel hudby: aktuální náhradní termíny
 
KPH 19/20
Kalliope trio Prague -  1. 4. 2021
 
KPH 20/21
Ostrý + Ježková + Mašek - 18. 5. 2021
Růžička +Rose Melody + Amadeus Kvartet - 10. 6. 2021  
Špaček + Sekera - 30. 9. 2021  
Slavic trio  -  termín v jednání
Hošek + Hošková - termín v jednání
Mikulecká + Špičáková + Plocková  - termín v jednání
Čepický + Kaňka + Klánský - 20. 5. 2021
 
Sledujte prosím naše webové stránky www.kcct.cz/program


Změna ve způsobu informování občanů od odstávkách dodávek el. energie

V návaznosti na změnu v informování občanů o odstávkách dodávky el. energie, viz https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba
připravilo město Česká Třebová ve spolupráci s ČEZ Distribuce informační bannery, které občany navedou přímo na stránky s daty o nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny na území České Třebové.