Českotřebovský deník 79/2021 (20/3) 
Nové video Českotřebovského deníku: Borek v březnu 2021
Průmyslová zóna, satelitní městečko nebo stále ještě "bývalá posádka"?

  Plná velikost videa ZDE
V Borku byla v  padesátých letech postavena nová kasárna Československé armády, sídlilo zde silniční vojsko. Pro město to tehdy znamenalo jednoznačné posílení významu. Přicházeli sem noví lidé, byly postaveny důstojnické byty. Někteří vojáci zde po skončení vojenské služby zůstali a založili rodiny. Pamětníci si také připomenou úspěšnou sportovní činnost Dukly Česká Třebová. Konec této epizody ale znamenal rok šedesátý osmý.
Sovětská armáda pak opustila Českou Třebovou až po "konci dočasnosti" v dubnu 1990.  Zanechala  po sobě nejen tíživou vzpomínku, ale také  zdevastované zařízení .  Rozhodnutím vlády získalo město prostor kasáren a postavené byty k vlastnímu využití. Byla s tím spousta práce a starostí, vznikly ale nové příležitosti.  Současně probíhala ve státě privatizace a  tak nepřišli žádní velcí investoři, nebyl dostatek kapitálu.  
Od počátku našla v Borku své sídlo městská společnost Eko Bi a Prádelna Jan Fišer, depozitář muzea, ze města se sem přestěhovala svářečská škola, Základní škola praktická, vzniklo družstvo Čokoklasik.
Při správě nově získaného majetku se město také nevyvarovalo některých chyb a některé stavby musely být strženy.  Proto se Borek stal novou čtvrtí města s převážně průmyslovým využitím po poměrně dlouhém vývoji. Některých rysů původního vojenského využití se však Borek i nyní stále těžko zbavuje.
Situace se  v posledních deseti letech stabilizovala. Daří se najít využití i pro dosud  prázdné prostory. V Borku jako průmyslové oblasti se plánovitě rozvíjí společnost Böhm plast-technik,  do skladu a specializované prodejny formy Jafholz přijíždí zákazníci z širokého regionu.  Nově zde vzniklo depo České pošty, které obsluhuje dva okresy, v návaznosti na areál Metrans funguje nová hala společnosti CFS Česká Třebová a připravuje se výstavba  požární stanice Hasičského sboru správy železnic.
Přesto je stále hodně příležitostí ke zlepšení současného stavu.  Jednou z nich je revitalizace divokého porostu na bývalé skládce... O tom, jak v devadesátých letech s nadšením a za pár korun probíhala revitalizace prostoru městské skládky v Borku hovoří bývalý městský ekolog Ing. Karel Tomeš.....
 
Covid Report - Česká Třebová aktuální k 21. 3. 2021 7:58

Za sobotu přibylo 6 nových případů (v pátek 19) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let.
V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 284 případů ke včerejšku na 280 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 109; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.82 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
 
JARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Od 20. března může široká veřejnost na e-mail foto.soutez@ceska-trebova.cz zasílat své fotografie České Třebové a jejího okolí v jarním období. Fotografie lze zasílat po celé jaro až do 4. června 2021. Následně bude na Facebooku města probíhat hlasování, na základě kterého bude vybrán vítěz soutěže. Pravidla jarní fotografické soutěže [PDF, 112 kB]. Vyhrát můžete mimosezónní víkendový pobyt na chatě Tezinka u Nových Hradů od městské společnosti TEZA s.r.o., městskou karta Eko Bi s.r.o. nabitou v hodnotě 500 Kč, oba dva svazky publikace Filmová Česká Třebová od Jaroslava Lopoura nebo dárkový set s propagačními materiály města Česká Třebová. Tři oceněné snímky budou také otištěny v červencovém čísle Českotřebovského zpravodaje. Cílem soutěže je posilování vazeb obyvatel České Třebové k našemu městu, zapojením široké veřejnosti do fotografování a poznávání České Třebové, propagace města, jeho sociálních sítí a městských společností.
 
Začíná rekonstrukce trati koridoru Ústí - Brandýs 

Modernizace jednoho z nejpomalejších úseků hlavního koridoru mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí má trvat do října 2023 a vyjde na téměř 3,4 miliardy korun. V rámci stavby, během které bude vždy jedna kolej propustná, dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Traťová rychlost se zvýší o 5 až 10 km/h. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru. 
Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí. Pod kolejištěm vznikne nový podchod. Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která významným způsobem zvýší propustnost trati
ANI AZYLÁK, ANI KRIMINÁL, ALE ZÓNA PRO BYDLENÍ
Příběh začal před více jak pěti lety. Na podzim roku 2015 vrcholila migrační krize a začalo se uvažovat o povinných kvótách pro rozdělení ekonomických migrantů v jednotlivých státech Evropské unie. Právě tehdy ministerstvo vnitra začalo uvažovat o zřízení azylového domu v objektu bývalého diagnostického ústavu v Králíkách. Bezprostředně po oznámení uvedeného záměru a prověřování dané věci jsem jako hejtman vyjádřil názor, že Králicko pro takové zařízení není vhodné, a to z mnoha důvodů. Dlouhé roky se jako krajská samospráva snažíme do části našeho kraje, která prošla po roce 1989 velmi složitým ekonomickým obdobím (mimochodem nikdy se region po ekonomické stránce úplně nevzpamatoval z událostí roku 1938 či 1945-46), provádět integrované investice, abychom akcentovali a podpořili jeho mimořádnost v oblasti cestovního ruchu. Region je lákavý přírodou, horami, památkami, unikáním fortifikačním systémem a zaslouží si rozvoj navazujících služeb a veřejné infrastruktury. A právě v době, kdy se začaly projevovat výsledky naší dlouhodobé práce, stát chtěl zřídit azylový dům pro uprchlíky přímo v centru spádového města Králíky. Nebylo to vůbec v souladu s jakoukoliv koncepcí kraje. Uskutečnil jsem celou řadu jednání a absolvoval veřejnou debatu s občany města, aby se nám společně s místní iniciativou podařilo prosadit, že bude od záměru upuštěno.
Přibližně půl roku poté v letních měsících roku 2016, kdy byl opět objekt nabídnut jednotlivým složkám státu k novému využití, se ozvala Vězeňská služba České republiky s ministerstvem spravedlnosti, že by bývalé DVÚ mohlo být využito pro nejprve ženskou, potom mužskou věznici. Jednání začala nanovo. Tentokrát ovšem s jiným resortem. Nezapomenu na setkání pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána s občany v kulturním domě Střelnice, kde na dotaz pana Michala Součka, proč nebyl k jednáním přizván také pan hejtman, zazněla odpověď: "Pan hejtman se do toho motá, protože má před volbami". Ministr nevěděl, že sedím v sále. Vzal jsem si mikrofon a zcela jasně jsem vyjádřil negativní postoj kraje i ve vztahu k věznici (mimochodem nechal jsem schválit i nesouhlasné stanovisko celého krajského zastupitelstva). Jednání postupně vedla k tomu, že i z tohoto záměru bylo ustoupeno. V tomto sehrála velmi pozitivní úlohu i radnice  v Králíkách v čele se starostou  Václavem Kubíenm, se kterým jsem o dané záležitosti opakovaně jednal a hledali jsme cesty k vhodnějšímu využití areálu bývalého DVÚ.
Objekt byl nakonec jako pro stát nepotebný majetek převeden na ÚZSVM a začal být připravován prodej. Proběhly dvě neúspěšná kola dražby, až nakonec dnes ve třetím kole byl objekt vydražen společností Sněžník, a.s. za 19,5 milionu korun. S potenciálním investorem jsme společně s panem starostou Václavem Kubínem opakovaně jednali o záměrech využití. A ze všech zvažovaných variant se ukázala jako nejlepší zóna pro bydlení, která je v Králíkách velmi potřebná. Vzhledem k umístění areálu přímo v centru města budou nové byty dobrým řešením pro město i region.
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA. Stálo to sice hodně úsilí, ale myslím, že nakonec můžeme být spokojeni. M. Netolický