Českotřebovský deník 81/2021 (22/3)   
Nové video Českotřebovského deníku: Peklák o prvním jarním dnu 2021  

  Video v plné velikosti ZDE
Sobota 20. března byla letos již prvním jarním dnem, ale na  sjezdovce Peklák to tak nevypadalo. Dojem z krásného počasí a jarního firnu kazila jen nutnost vyšlapat kopec po svých a poněkud rozbitá sjezdovka. Rolba je již uklizena v garáži, kotvy nebyly letos na lano ani zavěšeny.   Loňská krátká sezóna skončila již 8. února, letos by mohla být pěkná a dlouhá. Město a Eko Bi se připravilo dobře, ale pandemie koronaviru rozhodla jinak. Finanční propad by měly částečně zmírnit covidové dotace.
Nezbývá než se těšit na léto, kdy by měly být pro bikery na Pekláku opět vytvořeny co nejlepší podmínky. Děti již mají na parkovišti svoji překážkovou dráhu, začalo se s opravou atrakcí. Záměrem je další zlepšení podmínek na pro návštěvníky areálu.
V okolí tratí na Pekláku bylo nutné vykácet hodně stromů napadených kůrovcem, změnilo to zdejší krajinu. Je také zapotřebí opravit nyní rozměklé a někde i poškozené singletracky. Do začátku sezóny, která tradičně začne v květnu  to není malý úkol.
 
Covid report za pondělí 22/3

Za pondělí přibylo 18 nových případů (v neděli 1) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. V rizikové věkové skupině 65+ nepřibyl žádný nově nakažený. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 280 případů ke včerejšku na 268 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 94; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.  Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.74 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1811. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1723.) jsme se posunutím o 88 příček zlepšili. Patříme mezi 29 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní. Připomeňme však,. že počet pozitivních případů v našem mstě je ve statistikách  Ministerstva zdravotnictví ČR  je uváděn jinou metodikou a je vyšší.
Bledule v Zádolce snad čekají na uvolnění přísných opatření...

První jarní den bylo u Zádolského potoku u Opatova na Svitavsku ještě dost sněhu, ale oproti minulým rokům jen málo lidí. Do osady, kde v lese kvetou bledulky, totiž o víkendu mohli na procházku ještě jen lidé z katastru Opatova, pod který Zádolka patří. Silnice ve vsi bývá vždy na jaře v obležení aut, protože bledule přitahují lidi z celého kraje. V sobotu odpoledne tady stálo jen šest aut.
Králova zahrada se nachází na hranici okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, i proto tady často kontroluje přijíždějící policie. Podle policistů to v předešlých dnech zkoušelo několik lidí. „Policisté stávají u kolejí, protože sem jezdí hodně lidí z České Třebové, kteří mají na okraji zahrádky. Je lepší přijet ve všední den dopoledne, to tady bývá klid,“ říká muž, který přichází do lesa s rodinou. Jako kdyby bledule čekaly na uvolnění vládních opatření. Ještě pár dní potrvá, než naplno tisíce bílých květů zaplaví okolí potoku. A od pondělí 22. března se sem už dostanou lidé z celého svitavského okresu. (Orlický deník)
 
Poslední týden kácení dřevin ve městě

Vzhledem ke konci období vegetačního klidu je tento týden posledním, kdy bude na území intravilánu našeho města docházet ke kácení. K těžbě bude v následujících týdnech docházet ještě v lesních porostech, jako je například lokalita Na Jelenici, kde si kácení vynutila kůrovcová kalamita.
Již v minulém týdnu jsme vás informovali o postupu kácení v jednotlivých lokalitách našeho města. Jednou z těchto lokalit byla také místní část Kozlov, kde bude kácení pokračovat i v tomto týdnu poražením dvou jasanů. Důvodem k pokácení jsou v případě prvního suchý vrchol a v druhém případě mrazová trhlina. Kácet se bude také v místní části Svinná, kde bude poražena jedna lípa s velkým množstvím jmelí, která je napadena václavkou. Podobný osud ve Svinné čeká také suchý jeřáb.
V samotném městě budou pokáceny jívy u skautského areálu vykloněné nad silnici v ulici Litomyšlská, které jsou proschlé a s poškozenou bází. Kácení bude také probíhat na dvou sídlištích. Konkrétně se jedná o sídliště Jelenice a Trávník. Na Jelenici dojde k pokácení jedné jívy. Na zmíněném stromu se nachází dřevokazné houby a vykazuje známky zbytkové vitality. Na sídlišti Trávník budou poraženy dva jasanolisté javory se sníženou vitalitou a zasahující do lampy veřejného osvětlení.
 
Pavel Langhans: budou velikonoce! 

Pardubický kraj pomáhá obcím ve vyhledávání nových dotačních příležitostí

V minulém týdnu proběhl online seminář Pardubického kraje určený starostkám a starostům obcí a měst v rámci kraje. Zúčastnění se seznámili s novými možnostmi dotací pro programové období 21+.
Na impuls radního pro regionální rozvoj Ladislava Valtra se k jednání připojilo hned několik desítek obcí z celého území Pardubického kraje.  Specialisté z odboru rozvoje Krajského úřadu přehlednou formou seznámili zúčastněné obce s novými příležitostmi financování projektů obcí z evropských i národních dotačních programů. Součástí jednání bylo představení nových dotačních trendů typu digitální a zelené transformace a řady neobvyklých fondů pro obnovu a oživení ekonomiky po pandemii. Pozornost byla věnována Modernizačnímu fondu pro energetickou udržitelnost, ze kterého by obce mohly čerpat zdroje například na modernizaci soustav veřejného osvětlení. Prezentovány byly také letošní dotační programy Pardubického kraje a nový krajský přístup k podpoře specifických regionů.
„Zájem starostů o dotační problematiku mě opravdu velmi potěšil. V informování zástupců obcí, mikroregionů, místních akčních skupin i dalších zájemců chceme určitě pokračovat. Kromě možnosti připojení se k prezentacím od nás všichni přihlášení obdrželi kompletní podklady také v elektronické podobě. Obce tak mají nyní k dispozici všechny aktuálně dostupné informace, které jim pomohou se v této problematice lépe zorientovat. Šance na získání finančních prostředků do území našeho kraje se tak zvýší,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.
„Chtěl bych především poděkovat za možnost realizovat seminář alespoň online formou. Zároveň se samozřejmě těšíme na semináře klasické. Z poskytnutých informací rozhodně budeme čerpat. Také bych rád poděkoval za zaslání všech materiálů s předstihem a v elektronické podobě,“ uvedl starosta obce Ostřešany Josef Vodrážka.
Seminář byl pořádán v rámci akcí Pardubického kraje a Regionální stálé konference Pardubického kraje.
Akce automobily pro hasiče  bude pokračovat

Podpora dobrovolných hasičů a modernizace jejich techniky pokračuje i v letošním roce. Krajští radní dnes rozhodli o poskytnutí dotace v celkové částce 14,1 milionu korun na pořízení 47 dopravních automobilů zřizovatelům jednotlivých sborů dobrovolných hasičů, tedy městům a obcím. Od roku 2016, kdy vznikl státní dotační titul, na který kraj přispívá, bylo pořízeno 214 automobilů.
„V rámci debat o přípravě krajského rozpočtu panovala jednoznačná shoda, že finanční prostředky na pořízení dopravních automobilů pro obce, které zřizují sbory dobrovolných hasičů, nebudeme v letošním roce krátit. Právě díky této technice bylo možné v loňském roce organizovat distribuci osobních ochranných prostředků či dezinfekce z našich tří skladů přímo do měst a obcí. V letošním roce se dobrovolní hasiči zapojili do distribuce roušek a respirátorů určených pro školy a školská zařízení,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Celkově jsme od roku 2016, kdy tento dotační titul vznikl, podpořili nákup 214 dopravních automobilů částkou přesahující 60 milionů korun. V posledních třech letech se podpora stabilizovala na částce 14,1 milionů korun s podporou pro 47 měst a obcí. Každý úspěšný žadatel získal z krajského rozpočtu 300 tisíc korun“ doplnil hejtman Netolický.
Dotační program vyhlášený generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky je určen na pořízení nových dopravních automobilů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotace státu je garantována na 70 procent z pořizovací ceny automobilu, maximálně však ve výši 450 tisíc korun. Stejně jako v minulých letech odpovídá příspěvek Pardubického kraje 2/3 z výše dotace přidělené státem, což je 300 tisíc korun na jeden dopravní automobil. O přidělení dotací budou na svém nejbližším jednání rozhodovat krajští zastupitelé.

Česká filharmonie zahraje pro zdravotníky


Druhý koncert v rámci cyklu Jarní hvězdy České filharmonie bude mít benefiční rozměr
Odstartuje veřejnou sbírku, založenou Nadací Via, ve prospěch systémové psychosociální pomoci zdravotníkům. Program koncertu, který bude možné zhlédnout na ČT art nebo na sociálních sítích České filharmonie ve čtvrtek 25. března od 20.15 hodin, se z důvodu karantény většího počtu hráčů orchestru musel změnit. Namísto Druhé symfonie Sergeje Rachmaninova zazní pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě skladby Ludwiga van Beethovena – předehra Coriolanus a Třetí symfonie „Eroica“. Koncert pro housle a orchestr č. 1 Maxe Brucha provede podle plánu Nikolaj Szeps-Znaider. Živé vysílání koncertu zajistí Studio Rudolfinum pod režijním vedením Michaela Beyera, moderování večera se ujme Marek Eben. Česká filharmonie zároveň zpřísní hygienická opatření na pódiu.
 „Náš koncert 25. března věnujeme zdravotníkům v České republice. Ve světle vypětí a obětí přinášených lékaři a sestrami se naprosto přirozeným základním kamenem programu stala Beethovenova symfonie ‚Eroica‘. Kdo jiný než právě Beethoven vyjádřil lidskou cestu z temnoty ke světlu? Kdo objevil výstižnější zvuk pro utrpení, které prožíval a které je teď i pro nás tak aktuální? Kdo dokázal lépe ukázat cestu k překonání bolesti a znovuobjevení krásy života?“ ptá se šéfdirigent a umělecký ředitel České filharmonie Semjon Byčkov a své myšlenky shrnuje: „Beethoven stojí jako lékař duše po boku zdravotníků, kteří léčí tělo.“
Benefice reaguje na extrémní pracovní zátěž a psychické vypětí zdravotníků spojené s pandemií covidu-19. „Peníze vybrané v rámci veřejné sbírky, kterou s Nadací Via chystáme, proto budou využity na vyškolení dobrovolníků z řad zdravotnického personálu s cílem zmírnit dopady dlouhotrvající krize na duševní zdraví jejich kolegů,“ upřesňuje generální ředitel České filharmonie David Mareček.
Do sbírky bude možné přispět během koncertu i po skončení přenosu. Již nyní lze benefiční záměr podpořit prostřednictvím sbírkového účtu 8848962/0800 či na stránce Darujme.cz/pomocvkrizi. Aktivní budou také DMS zprávy a v Rudolfinu bude zřízeno call centrum. Dobrovolníky bude v oblasti krizové intervence a psychologické podpory zdravotníkům školit Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
Druhý koncert z cyklu Jarní hvězdy České filharmonie se bude hrát v menším obsazení a s jiným programem, než bylo původně zveřejněno. Dramaturgie se změnila z důvodu uvalení karantény na všechny hráče, kteří vystupovali na prvním koncertu 9. března. Přestože filharmonici byli otestováni PCR testy ještě před zahájením zkoušek v pátek 5. března, v den koncertu se testy opakovaly a jeden z hráčů měl pozitivní výsledek. Samotný koncert ještě proběhl, ale nahrávání Sukovy Pohádky léta, které mělo následovat 10. a 11. března, už bylo zrušeno.
Zaměstnanci Metropolitní opery získali COVID podporu jako poslední v USA

Orchestr Metropolitní opery byl odstaven v dubnu 2020, krátce po té, co musel přední světový operní dům zrušit všechna představení. Několik měsíců poté nabídlo vedení Metropolitní opery hráčům částečný plat s podmínkou, že zaměstnanci přistoupí na dlouhodobé snížení platů. Tento postup však sklidil kritiku odborů a po téměř rok dlouhém vyjednávání bylo vedení Metropolitní opery nuceno učinit ještě výhodnější nabídku: zaměstnanci budou brát až 1543 dolarů týdně (necelou polovinu platu) jen za to, že budou otevřeni jednání o budoucím řešení. Tuto nabídku orchestrální odbory nakonec předevčírem přijaly. Orchestr Metropolitní opery se tak stal až posledním významným hudebním tělesem ve Spojených státech, kterému byla poskytnuta finanční podpora během pandemie. Stejnou nabídku udělalo vedení MET i sboru, tanečníkům, inspicientům a dalším zaměstnancům, které zastupuje jiná odborová organizace (AGMA – American Guild of Musical Artists). Ti na nabídku přistoupili již v lednu a její členové tedy čerpají finanční podporu již pět týdnů. Sólisté žádné finanční kompenzace neobdrželi a neobdrží.