Českotřebovský deník 82/2021 (23/3) 
Nové video Českotřebovského deníku: Velikonoční beránek bez mouky a cukru

  Plná velikost videa ZDE
Velikonoce se blíží, tak něco zdravějšího ze sladkostí na talíř pro čtenáře ;-) Tento recept byl vyhodnocen již loni v časopise APETIT a s dovolením si jej ode mne převzala jedna pražská pekárna do svého stálého sortimentu moučníků. Těsto se hodí i na jiné zákusky. Krásné velikonoce přeje Táňa Řeháková
Taneční škola v Českém rozhlase Pardubice 

Tanečníci Taneční školy poskytli v pátek rozhovor pro Český rozhlas Pardubice  o online soutěžích Czech dance organization.
Martin Prossa, který obhájil vítězství a titul Mistr ČR hip hop sólo v soutěži, která se již konala 6.a 7.února.
Anetka Kaplanová a Kristýnka Doležalová , které se spolu s Kájou Dostálovou a Eliškou Krajovou na on line soutěž Czech dance organization v disciplíně art dance teprve chystají.
Odkaz na rozhovor: https://www.skola-ct.cz/pic/rozhovor.mp3                                                                          Šárka Prossová
 
Modernizace silnice Ústí n.O. - Skuhrov začne na podzim 

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozhodla o zahájení výběrového řízení na modernizaci silnice II/315 z Ústí nad Orlicí do Skuhrova. Předpokládaná hodnota stavby kompletní modernizace více než sedmikilometrového úseku činí 109,5 milionu korun včetně daně.
„První jedenáctikilometrovou etapu modernizace silnice II/315 z Lanškrouna do Skuhrova za 150 milionů korun jsme dokončili v loňském roce a letos podle avizovaného harmonogramu chceme pokračovat průtahem Skuhrova až po křižovatku se silnicí I/14 v Ústí nad Orlicí v celkové délce přesahující sedm kilometrů. Předpokládaná hodnota stavby před výběrovým řízením je 109,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v tuto chvíli je předpoklad předání staveniště počátkem září tohoto roku.
Stejně jako v případě první etapy se bude jednat o kompletní modernizaci. „Budou zcela obměněny konstrukční a asfaltobetonových vrstev vozovky, upravíme na několika místech šířku silnice a obnovíme odvodňovacího systému silnice. Součástí investice je také ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Hodnotící komise bude v rámci výběrového řízení znovu posuzovat nabídky na základě dvou stanovených kritérií. „Ekonomickou výhodnost nabídek budeme hodnotit podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, kdy 80 procent připadá na nabídkovou cenu a 20 procent na dodavatelem nabídnutý termín dokončení stavby, což je postup který uplatňujeme dlouhodobě,“ řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.
Stavba je stejně jako první etapa zahrnuta do čerpání prostředků z evropských fondů. „V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla hrazena i první část stavby a i navazující úsek bude z evropských fondů podpořen. Míře spolufinancování z Evropy činí 85 procent z uznatelných nákladů stavby. Bez dobré přípravy projektu a evropských peněz bychom ve stávající situaci stavbu financovali jen velmi obtížně,“ řekl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.


Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není Úřadu práce ČR nutné dokládat 

Pobíráte příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo navýšený příspěvek na péči?
Ve standardní situaci dokládáte pro účely těchto dávek příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na základě novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, to momentálně není nutné.
Úřad práce ČR Vám automaticky přizná stejnou výši těchto dávek jako v 1. čtvrtletí 2021. Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku.
 
Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky MŠ U koupaliště 

Jedná se o konkurz vyhlášený na základě šestileté periodicity funkčního období ředitelů škol a školských zařízení, které v letošním roce právě uplyne pro pozici ředitele/ředitelky MŠ U Koupaliště. Podrobnosti najdete na tomto odkazu ZDE
Informace pro pacienty  s chronickým onemocněním - prioritní očkování

Jde o řadu pacientů ze skupiny diabetiku, hypertoniků a pacientů těžce obesních, kteří jsou sledováni v mé ordinaci  a jsou mladší sedmdesáti let. Teprve včera jsem po urgenci obdržela příslušný kód. Během těchto pracovních dnů, ale především  po celý následující víkend, budu uvedené pacienty kontaktovat  mailem, telefonním kontaktem, SMS, případně osobně, pokud se při pravidelné kontrole  s pacientem setkám,.Prosím o trpělivost, je vás hodně. Toto očkování se uskuteční v očkovacím centru. Tato má informace se netýká pacientů, kteří již dostali pro souběh onemocnění kód od jiného specialisty (zejména od kardiologa, pneumologa, neurologa.....) a také se netýká těch, jimž umožnil ve své ordinaci očkování praktický lékař. Je docela možné,že řadu pacientů stihnu kontaktovat až počátkem příštího týdne.   MUDr. Hana Fialová
 
COVID REPORT ke středě 24/3

Za úterý přibylo 16 nových případů (v pondělí 18) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 268 případů ke včerejšku na 255 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 91; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.  Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.66 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.
V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1879. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1811.) jsme se posunutím o 68 příček zlepšili.
Kraj zahájil očkování kritické infrastruktury 

Aby bylo možné udržet klíčové provozy v chodu, rozhodla očkovací pracovní skupina při Bezpečnostní radě Pardubického kraje, že kraj bude i nadále postupně očkovat takzvanou kritickou infrastrukturu státu, a to především v očkovacích centrech, která mají nižší spádovost, a tudíž méně přihlášených z prioritních věkových skupin. Jedná se o pracovníky elektráren, vodáren, stravovacích provozů v nemocnicích, hasiče či policisty.
„Patříme mezi jeden z mála krajů, který zahájil očkování takzvané kritické infrastruktury státu. Již v polovině dubna nám bylo slibováno, že pracovníci elektráren, vodáren, čistíren odpadních vod, technických služeb, ale také například pohřební služby budou začleněni do očkovací strategie do 14 dnů, k čemuž nedošlo, a proto jsme se rozhodli vyčlenit určité denní kapacity v očkovacích centrech s menší spádovostí, kam právě tyto skupiny mohou organizovaně dorazit a nezatěžují tak očkovací centra, kde čeká více přihlášených,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli uvolňujeme každý den 40 a 40 míst v očkovacích centrech v Litomyšli a Hamzově léčebně v Luži, kam tito vybraní pracovníci klíčových provozů dojíždějí. Stát předpokládá očkování těchto skupin přes centrální rezervační systém od konce března, avšak v této době budeme mít již část naočkovanou, což byla mimo jiné také prosba Krajské hygienické stanice Pardubického kraje,“ řekl hejtman Netolický.
Zodpovědnost přihlášených k očkování se výrazně zlepšila
Velkou komplikací pro očkovací centra především v lednu a únoru byl fakt, že se rezervovaní zájemci k očkování bez odhlášení nedostavili. „Poté, co jsme tuto informaci dostali z našich očkovacích míst, veřejně jsme požádali, aby se rezervovali opravdu jen vážní zájemci a v případě například zdravotních obtíží se již přihlášení zájemci odhlásili. Našim očkovacím centrům to totiž způsobovalo velké komplikace. Zabránit znehodnocení vakcíny se nám naštěstí daří i díky rezervním seznamům a náhradníkům, kteří jsou schopni se do pár minut dostavit do očkovacích míst,“ sdělil hejtman, podle kterého se situace v poslední době výrazně zlepšila. „Chci velmi poděkovat i jménem pracovníků očkovacích míst, protože nyní se opravdu stává pouze v jednotkách případů, že rezervovaný zájemce o očkování nedorazí. Proto také náhradníci a osoby z rezervního seznamu mohou na telefonát čekat dlouho,“ řekl hejtman Netolický.
Obslužný personál nemocnic je pro jejich chod klíčový
Na seznam náhradníků byli zařazeni například zaměstnanci doprovodných provozů Nemocnice Pardubického kraje a.s. „Ačkoliv se jedná o pracovníky nezdravotnického charakteru, je nutné si uvědomit, že jsou pro chod zařízení zcela nezbytní. Tito zaměstnanci, mezi které patří například stravovací provoz, úklid, prádelny, techničtí pracovníci a tzv. dělníci ve zdravotnictví, nebyli v rámci státní očkovací strategie zařazeni do prioritních skupin, avšak jejich výpadky jsou pro nemocnice velkou komplikací a ohrožením běžného provozu,“ sdělil hejtman Netolický.
 
Kraj finančně podpoří vzdělávací instituce v oblasti ekologie a techniky

Rada Pardubického kraje schválila na svém pondělním jednání dotace v celkové výši 1,5 milionu korun pro Ekocentrum Paleta, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET a Univerzitu Pardubice. Finanční příspěvek ještě musí schválit krajští zastupitelé.
„Na podporu environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže poskytneme Ekocentru Paleta 800 tisíc korun. Ekocentrum realizuje většinu ekovýchovných programů pro školy v Pardubickém kraji, kterých se účastní každoročně kolem 20 tisíc dětí, žáků a studentů. Je velmi důležité učit děti odpovědnosti vůči životnímu prostředí a podporovat v nich myšlenku, že přírodě je třeba pomáhat,“ sdělil krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
Kraj dále podpoří Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET dotací 500 tisíc korun, což pomůže s financováním XIII. ročníku Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. „Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl loňský ročník po dvou okresních kolech soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji přerušen. Půjde tedy o takové dokončení loňského ročníku. Cílem programu je především zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel.
V neposlední řadě kraj poskytne 200 tisíc korun Univerzitě Pardubice, a to na financování projektu Univerzita v pohybu. Projekt se také zaměřuje na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, a to formou vědecko-populárně naučných akcí, programů a online aktivit.
 
Podnikatel kraje je z oblasti zdravotnictví 

Podnikatelem roku 2020 Pardubického kraje se stal Vladimír Finsterle, majitel společnosti Pears Health Cyber. Ta provozuje jednu z největších internetových lékáren v České republice Lékárna.cz a informační portál Ordinace.cz s loňským obratem kolem jedné miliardy korun. Farmacie a lékárenství by se měly transformovat z obchodu do služby. Důležitá je role poradenství, podle toho by měli být lékárníci hodnoceni, ne podle toho, kolik prodají krabiček léků,“ popsal vizi blízké budoucnosti oceněný Vladimír Finsterle.
Vítěze v kraji vyhlásil v online přenosu z virtuálního studia hejtman Martin Netolický. „Obdivuji každého, kdo boj s epidemií nevzdává, nejen z hlediska zdravotního, ale i toho ekonomického. Pevně věřím, že vše je odložená spotřeba a po rozvolnění se poptávka zvýší a nastartuje českou ekonomiku. Chtěl bych poděkovat nejen těm podnikatelům, co se do soutěže přihlásili, ale všem,“ uvedl hejtman.
V předchozích ročnících uspěli v Pardubickém kraji například Vladimír Velebný z holdingu Contipro nebo majitelé pardubické firmy JHV-Engineering Jaromír a Jan Hvížďalovi.
V čele poroty, která kromě regionálních premiantů vybírala i celorepublikového vítěze, zasedli vedle Olivera Dlouhého i další držitelé titulu EY Podnikatel roku, jako například František Piškanin z firmy Hopi, Zbyněk Frolík z Linetu či spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera.
Národní vítěz bude vyhlášen 7. dubna a v červnu 2021 se následně zúčastní světového finále v Monte Carlu