Českotřebovský deník 84/2021 (25/3) 
Česká Třebová se opět připojí k akci Ukliďme Česko

Již po šesté bude celorepubliková akce Ukliďme Česko probíhat také v našem městě, kde je tradičně pořádána místní organizací Českého svazu ochránců přírody. Akce se koná také za podpory města Česká Třebová a městské společnosti Eko Bi. V České Třebové bude úklidová akce probíhat na základě domluvy organizátorů týden po hlavním celorepublikovém termínu, tedy od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna, kdy bude možné vyzvednout z pytlomatu u ekocentra na Podbranské ulici pytle na odpad, pracovní rukavice, provázek na zavázání pytle, organizační pokyny a drobnou odměnu.
Mezi privilegované oblasti sběru odpadků patří v letošním roce Alej Maxe Švabinského v serpentinách společně se stezkou Okruh liščí stopou. Sesbíraný odpad z této lokality bude možné zanechat na dvou označených místech. První se bude nacházet přibližně v polovině serpentýn u odbočky k bývalému přírodnímu divadlu. Druhé takové místo naleznete u autobusové zastávky Kozlov, kříž. Další oblastí, na kterou se bude úklid zaměřovat, je území od lokality U Dvora směrem na Skuhrov, kde bude možné odpady zanechat u Chaty U Floriána, nebo kontejnerových stání u letiště a v Hliníkách. Žádáme občany, kteří se rozhodnou uklízet v jiných než výše zmíněných lokalitách, aby pytle se sebraným odpadem odnesli do města a zde je řádně vyhodili do kontejnerů.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou spojit svoji procházku s pomocí přírodě v okolí našeho města.
 

Zítra se kouknětě na ČT24, bude i Česká Třebová v rámci celodenního pořadu SEČTENO, jistě v několika vstupech. Některé se podařilo vypátrat, ale nemám vše ověřeno, tak přesné vstupy neuvádím....

Covid Report - Česká Třebová Aktuální k 26. 3. 2021 7:58

Za čtvrtek přibylo 16 nových případů (ve středu 22) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 2 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 239 případů ke včerejšku na 230 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 98; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila. Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.50 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.  V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1850. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1902.) jsme se posunutím o 52 příček zhoršili. Patříme mezi 30 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.

Kraj hledá cestu podpory pro brownfieldy

Lokality brownfieldů skýtají velký potenciál dalšího rozvoje, což si uvědomuje i Pardubický kraj. Na svém pondělním jednání se problematikou zabývala krajská rada.
Za brownfield je považováno území či nemovitost, které jsou nevyužívané, zanedbané a často s sebou nesou i stopu ekologické zátěže. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, vojenské, rezidenční či jiné aktivity a bez patřičné regenerace jej nelze využívat. Regenerace opuštěných areálů má pozitivní sociální i ekonomický dopad na danou oblast, a proto je jejich revitalizace důležitá pro udržitelný rozvoj území.
„Na celospolečenskou důležitost revitalizace brownfieldů poukazuje hned několik koncepčních dokumentů na všech úrovních veřejné správy. Pardubický kraj úzce spolupracuje s agenturou CzechInvest, která mapuje v jednotlivých krajích odpovídající lokality i stupeň jejich připravenosti na regeneraci areálu. Mapování proběhlo i v Pardubickém kraji, kde byly vytipovány celkem tři lokality,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Společně s agenturou vyrazil do terénu Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy. „Prošli jsme si areál Perla v Ústní nad Orlicí a areál Miltra v Moravské Třebové. Zatímco v bývalém textilním závodě už budují, Moravská Třebová svůj projekt teprve připravuje. Naším úkolem bylo region zmapovat, další kroky budou teprve následovat,“ uvedl.
V Perle v Ústní nad Orlicí se už v tuto chvíli staví Dům dětí a mládeže, který je spolufinancován z národního programu na podporu brownfieldů. O osudu administrativní budovy prozatím není rozhodnuto. Město Ústí nad Orlicí nabídlo 2/3 budovy k prodeji, zbylá část budovy zůstane ve vlastnictví města. To bude usilovat o vybudování galerie.
V druhé vytipované lokalitě, areálu Miltra v Moravské Třebové, město usiluje o vybudování kulturního a společenského centra za finanční podpory plynoucí z Národního plánu obnovy.
Poslední lokalitou jsou Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, s jejichž opravou se už započalo. Město Pardubice zde buduje polytechnické dílny a městskou galerii, Pardubický kraj realizuje výstavbu krajské galerie. Zbylá část areálu vlastněná soukromým subjektem by měla být využita komerčním způsobem.
O podporu také zažádal soukromý subjekt pro obnovu bývalého svitavského areálu Vigona. Areál by se měl proměnit ve výrobnu nových netkaných textilií sloužících pro produkci komponentů pro zdravotnictví.
Předpokládá se, že podpora by mohla být přidělena jedné až dvěma lokalitám. Významné slovo při rozhodování budou mít mimo jiné regionální stálé konference.
„V našem regionu si finanční podporu zaslouží i další menší brownfieldy. Jednotlivé projekty budou moci čerpat dotaci až ve výši 20 milionů,“ dodal Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.
Regionální rozvojová agentura sestavila databázi brownfieldů v celém kraji. Jejím cílem je umožnit investorům, ale i široké veřejnosti získat utříděné informace o nevyužívaných lokalitách v Pardubickém kraji. Databázi naleznete na www.brownfieldy-pk.cz.
Vysoké Mýto dostane od kraje stotisícovou odměnu  

Ministerstvo kultury spolu se Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace památkových rezervací. Za Pardubický kraj letos postoupilo do celostátního kola už poněkolikáté město Vysoké Mýto. S tím je spojena i odměna Pardubického kraje, kterou ještě musí potvrdit krajští zastupitelé na dubnovém jednání.
„Pardubický kraj krajské vítěze tradičně vyhlašuje v září na společném setkání zástupců kulturních organizací. I letos bychom měli předat Vysokému Mýtu šek v hodnotě 100 tisíc korun za to, jak systematicky pečuje o své centrum s bohatými historickými tradicemi. Myslím, že každý, kdo do města přijede, si toho musí všimnout, a to nejen na tom velkolepě projektovaném náměstí,“ říká náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Revitalizace památek i parku
Město Vysoké Mýto dlouhodobě úspěšně plní Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V uplynulém roce v památkové zóně uskutečnilo řadu oprav a rekonstrukcí. Pokračovalo s opravou Litomyšlské brány, kde byla vyměněna střecha na malé věži a opraven sokl. Obnovila se sgrafita na Pražské bráně, vše se spolufinancováním z programu regenerace.  Město pak navíc na své náklady upravilo divadelní sál Šemberova divadla a zrevitalizovalo Masarykovy sady.
Město nezapomíná ani na památky jiných vlastníků. Díky finanční spoluúčasti města na Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se v památkové zóně za poslední dobu opravila řada soukromých a církevních objektů. Vloni město přispělo na restaurování unikátního oltářního obrazu Petra Brandla v kostele sv. Vavřince a na opravu fasády a pískovcového portálu měšťanského domu na náměstí.
Krajská památka roku je také z Vysokého Mýta
Zrestaurovaný oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě získal navíc nejvyšší hodnocení v krajském kole soutěže Památka roku 2020 (kategorie malá), a díky tomu postoupil do celostátního kola. 
Mimořádný obraz je opravdovým unikátem nejen v rámci Brandlovy tvorby, ale i v celém středoevropském barokním umění. Zrestaurován byl v letech 2019-2020 za 1 123 550 korun. Největší podíl byl zaplacen z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 10 % nákladů uhradilo město Vysoké Mýto. Na opravě obrazu se finančně podílela také Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto, která rovněž zaplatila náklady spojené s transportem obrazu. Pardubický kraj přispěl na průzkum obrazu v roce 2017.

Cyklostezka se rýsuje po celé trase 

Agile se činí a ty nejhorší práce zde byly provedeny ještě v předjaří v době vegetačního klidu, kde byly sice velmi ztížené podmínky, ale  vhodná doba pro nutné kácení porostů na trase budoucí cyklostezky. Když půjdete k večeru, tak si ji tudy můžete do Rybníka projít. V polovině trasy je terén dobře schůdný,  v té druhé části je hodně blátivý a problémový. Pro rozšíření cesty bylo třeba opravdu vylámat i velké kameny. Při prohlídce rozestavěné investice pochopíte, o co se tu jedná a jak velká práce zde musela být provedena. Dokumentaci stavby děláme také na videu a tak v připravovaném měsíčním souhrnu za březen nebude opět cyklostezka chybět. Za tento měsíc se zde opravdu udělal velký kus práce. Nějaké ukázky jsou na fotografiích ve zvláštním příspěvku ZDE
 
V mlýnech budou i zbytky původních technologií 

Přestože je přestavba hlavní budovy Automatických mlýnů v Pardubicích v plném proudu, Východočeská galerie už spolu s Pardubickým krajem připravuje úpravu výstavních prostor. Jejich součástí bude i sedm původních zařízení mlýna. Ta je potřeba nyní očistit, zakonzervovat a rozmístit do interiérů. Dodavatel vzejde z výběrového řízení.
„Dohodli jsme se s architektem Petrem Všetečkou, že určité pozůstatky funkčních mlýnských technologií v interiérech budoucí galerie zůstanou. Některé z nich jsou výtvarně velmi zajímavé a třeba spirálovitý shoz na mouku bude dominantou budoucí kavárny. Ale i taková transmise zavěšená pod stropem vstupní haly dá návštěvníkovi pocítit, že exponátem nejsou jen vystavená díla, ale také budova samotná se svou architekturou a svým původním technickým určením,“ říká náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.
Většina mlýnských exponátů budou v nefunkčním stavu rozmístěna podle architektonického projektu Petra Všetečky. U některých bude potřeba doplnit chybějící části, zakonzervovat povrchy a zabezpečit je proti úrazu návštěvníků. Jedná se například o sprinklerové poplachové zvony s příslušenstvím a čerpadlo pro sprinklerový protipožární systém. Mimochodem s tímto zařízením experimentoval už Leonardo da Vinci v 15. století a systém se používá dodnes. Dále v galerii návštěvníci uvidí dva shozy na mouku, jeden laminátový a druhý dřevěný. Zakonzervovaný bude i motor transmise včetně kabeláže, ocelové podstavy a reostatu. „Dva exponáty budou částečně funkční. Vysévací stroj získá v interiéru novou pozici a pod odborným dohledem ho bude možné ručně rozpohybovat. Na něm se ve mlýně prosévala a třídila mouka. Trychtýř s transportním potrubím na zrno bude mít nově přidanou funkci svítidla,“ prozrazuje zajímavé detaily architekt Petr Všetečka.