Českotřebovský deník 86/2021 (27/3)  
Nové video Českotřebovského deníku:
Pořad "SeČTeno" z Pardubického kraje se natáčel v České Třebové. 

 Video v plné velikosti ZDE
Pořad SeČTeno se věnuje zejména ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Česká televize si pro pořad z našeho kraje vytvořila improvizované televizní studio na konci prvního nástupiště českotřebovského nádraží. Do studia si editor pořadu pozval představitele z různých průmyslových podniků našeho kraje, také předsedu krajské hospodářské komory Josefa Koprivňanského.  Vycházel z toho, že Pardubický kraj je průmyslovým regionem, kterému dominuje strojírenství a chemický průmysl.
Zásadní je v kraji také železniční doprava, proto zvolila za sídlo studia právě nádraží v České Třebové.  Ve studiu vystoupil také generální ředitel CZ LOKO Josef Gulyás. Podle něho se  krize v tomto oboru projeví asi o dva roky později, snaží se být připraveni.
V pořadu vystoupil také majitel firmy Isolit - Bravo spojené s automobilovým průmyslem, Quido Štěpánek, také starostka České Třebové Magdaléna Peterková, ředitel  VDA Mgr. Jan Kovář.  Ve stejný den 26.  března však probíhala v Parlamentu celodenní diskuze o prodloužení nouzového stavu a tak jednotlivá témata zamýšlená jako živé vstupy byla vysílána dodatečně ze záznamu.
Důležitým tématem úzce spojeným s probíhající pandemií je zdravotnictví, jeho možnosti a rezervy v kraji a probíhající vakcinace.  Na toto téma byl připraven jednat hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, kterého  stačil Českotřebovský deník ještě před jeho vystoupením vyzpovídat.


Očkování v České Třebové může zatím zajistit tzv. "Mobilní tým"

Brzdou pro otevírání dalších očkovacích míst v našem kraji je především nedostatek vakcín. K vakcinaci se přihlásili všichni českotřebovští praktičtí lékaři, zatím však mohou využívat pouze nedostatkovou vakcínu Astra Zeneca. Pro vlastní očkovací centrum má Česká Třebová zajištěn dostatečný počet dobrovolníků i z řad zdravotnických pracovníků, kteří jsou ochotni prakticky ihned nastoupit do otevřeného očkovacího místa v České Třebové. Podle slov hejtmana Martina Netolického by mohli bez problémů uzavřít smlouvu  s orlickoústeckou nemocnicí. prostory a vybavení je k dispozici. Ze dne na den tak lze např. využít prostory jídelny v žluťáku. Město je tedy na tuto situaci dobře připraveno. Zatím však není na nejbližší měsíc potvrzen takový počet vakcín aby mohlo českotřebovské očkovací místo plynule pracovat. Pokud se podaří tento oříšek rozlousknout, pak se situace rychle změní.

Nabízíme místo samostatné účetní v účetní firmě. Informace na tel.: 602 41 61 10

Práce na rekonstrukci mateřské školy U Stadionu probíhaly i v sobotu

Stavbu provádí společnost Agile a na množství práce si nemůže opravdu stěžovat.  Řadu prací je třeba provést, i když to v původním záměru nebylo. Termín pro dokončení se však měnit nemůže a proto bylo možné najít pracovníky na stavbě také i dnes v sobotu 27. března.  Již na kontrolním dnu bylo konstatováni, že stavba byla před lety zařazena do tzv. "Akce Z", což může znamenat právě  nové "objevy", které je třeba řešit.  Děti z mateřské školy se mají nastěhovat zpátky do svých rekonstruovaných prostor od září .


Ochránci přírody chystají úklid města. Pomozte!  

Již po šesté bude celorepubliková akce Ukliďme Česko probíhat také v našem městě, kde je tradičně pořádána místní organizací Českého svazu ochránců přírody Podorlicko. Akce se koná také za podpory města Česká Třebová a městské společnosti Eko Bi. V České Třebové bude úklidová akce probíhat na základě domluvy organizátorů týden po hlavním celorepublikovém termínu, tedy od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna, kdy bude možné vyzvednout z pytlomatu u ekocentra na Podbranské ulici pytle na odpad, pracovní rukavice, provázek na zavázání pytle, organizační pokyny a drobnou odměnu.
Mezi privilegované oblasti sběru odpadků patří v letošním roce Alej Maxe Švabinského v serpentinách společně se stezkou Okruh liščí stopou. Sesbíraný odpad z této lokality bude možné zanechat na dvou označených místech. První se bude nacházet přibližně v polovině serpentýn u odbočky k bývalému přírodnímu divadlu. Druhé takové místo naleznete u autobusové zastávky Kozlov, kříž. Další oblastí, na kterou se bude úklid zaměřovat, je území od lokality U Dvora směrem na Skuhrov, kde bude možné odpady zanechat u Chaty U Floriána, nebo kontejnerových stání u letiště a v Hliníkách. Žádáme občany, kteří se rozhodnou uklízet v jiných než výše zmíněných lokalitách, aby pytle se sebraným odpadem odnesli do města a zde je řádně vyhodili do kontejnerů.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou spojit svoji procházku s pomocí přírodě v okolí našeho města.
 
Pavel Langhans posílá dobrou náladu na víkend  

  

Příjmy za 1. čtvrtletí 2021 není Úřadu práce ČR nutné dokládat 

Pobíráte příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo navýšený příspěvek na péči? Ve standardní situaci dokládáte pro účely těchto dávek příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na základě novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, to momentálně není nutné.
Úřad práce ČR Vám automaticky přizná stejnou výši těchto dávek jako v 1. čtvrtletí 2021. Jedná se o dočasné změny, platné pro 2. čtvrtletí letošního roku.
 

Další investice do Albertina Žamberk přinesou energetické úspory

Pardubický kraj vypsal veřejnou zakázku na zateplení několika budov v odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk. Stavební práce by měly začít ještě letos. Zadávací podmínky schválili tento týden krajští radní, termín podání přihlášek je 29. dubna.
„V Albertinu jsme naplánovali zateplení budov údržby, léčebny dlouhodobě nemocných a Albertovy vily. Všechna opatření vyplývají z energetických auditů a zahrnují kromě výměny oken, dveří a oprav střech také sanaci vlhkosti, rekonstrukci říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a plotů v nezbytném rozsahu a v nezbytném rozsahu také úpravy okolí budov. U Albertovy vily bude zachován a obnoven její historický vzhled. Hodnota zakázky před soutěží je 54,5 milionu korun bez DPH,“ informoval náměstek pro investice Roman Línek.
„Samozřejmě i v tomto případě pracujeme na získání evropské dotace prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. V tomto případě by mohla činit přes 16 milionů korun, uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Z provozních důvodů ale nebude možné pracovat současně na všech objektech a práce se budou muset rozložit na etapy. „Pacienti z objektu Albertova vila budou před zahájením prací přestěhováni do prostor jednoho volného podlaží v Léčebně dlouhodobě nemocných. Až se zase  vrátí zpátky, bude možné začít s pracemi na LDN. Práce budou postupně probíhat vždy v jednom patře, ze kterého se obyvatelé přesunou do patra, které bude právě volné,“ vysvětlila  náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Omlouváme se pacientům a jejich rodinám za dočasně snížený komfort spojený se stěhováním.“
„Vítězná firma bude mít na tento projekt celkem 428 kalendářních dní od předání staveniště,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „V minulých letech byly z operačního programu Životní prostředí v areálu Albertina zatepleny objekty prádelny, kuchyně, laboratoří, domy Honlův a Janovského a dále upraven místní lesopark. Z regionálního operačního programu bylo modernizováno plicní lůžkové oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení.“