Českotřebovský deník 90/2021 (31/3) 
Na Zámostí MADOS pracuje, jsou tu nové schody...

Z chodníku na Lidické jsou nyní postaveny nové schody, které umožní bezpečně přijít až dolů k hladině řeky a pod most, umožní nové pohledy a průzkumy (viz fotografie). Provádí se příprava na nové povrchy komunikací v ulicích Zámostí a Nábřeží Míru,  vše je také připraveno k montáži zábradlí po obou stranách řeky. zde se také dokončuje žulový obklad stěn.


Výstavba zázemí v areálu Peklák

Problém se řešil již v loňské letní sezóně, poptávka po službách v bikeareálu Peklák byla velká, první rok provozu areálu "naplno" ukázal na potřebu dobudovat zázemí tak, aby zde měli i kempující  klienti možnost osprchovat se a k tomu veškeré sociální zařízení na patřičné úrovni. Další rozvoj areálu si nelze bez tohoto kroku představit. V původním návrhu areálu bylo vyřešit zázemí pomocí drahého projektu zděné budovy v rozpočtové hodnotě přes 20 milionů korun, což v současné době nepřichází v úvahu. Připravuje se proto úspornější projekt, který ovšem mimo sociální zázemí zahrne i další prostory potřebné pro provoz areálu.
Prvním krokem má být stavba sociálního zázemí s potřebnými přípojkami do splaškové kanalizace (8 metrů), s přípojkou pitné vody (39 metrů)a elektropřípojkou (16 metrů) na místě stávajících nevyhovujících a málo využitých "unimobuněk" (viz fotografie) , které v době před 15 lety sloužily dočasně jako provizorní šatny na zimním stadionu  po dokončení jeho I. etapy. Má řešit především  sociální zázemí pro návštěvníky (sprchy, toalety, zejména v letním provozu, zázemí pro půjčovnu skald a servis, šatny pro úschovu a klienty lyžařské školy a také zázemí pro zaměstnance a  dílnu pro údržbu. Další objekt 02 pak má později vzniknout pod svahem dětské sjezdovky Zahrádky přestavbou a rozšířením stávajícího zařízení. V rozpočtu města 2021 není žádná finanční spolupráce na tomto projektu Eko Bi zahrnuta. Rozjezd projektu bude tedy zatím v režii Eko Bi. Bylo by vynikající, kdyby se ještě letos podařilo alespoň základní zázemí v areálu Peklák  vybudovat, protože návštěvnost areálu si takové řešení zaslouží.
 
Covid Report - Česká Třebová  aktuální k 1. 4. 2021 8:07
Za středu přibylo 18 nových případů (v úterý 14) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 3 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z 188 případů ke včerejšku na 194 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 93; v porovnání se čtrnáctidenní historií je situace víceméně stejná. Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.26 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě. V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1510. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1772.) jsme se posunutím o 262 příček zhoršili. Patříme mezi 24 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.

Město promíjí polovinu poplatku za užívání veřejného prostranství  podnikatelům poskytující hostinské služby a obchodníkům

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, dále za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (předzahrádky a vystavení zboží) zařízení pro poskytování hostinských služeb a občerstvení se ve výši 50 procent promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanovený obecně závaznou vyhláškou města Česká Třebová č. 2/2020 z důvodu mimořádné události, za kterou správce daně považuje ekonomické důsledky vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID. Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství  podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, tj. provozovatelů všech dočasných staveb a prodejních zařízení pro poskytování hostinských služeb a občerstvení (dále „předzahrádky“), dále zařízení sloužících pro poskytování prodeje ( dále „vystavení zboží před obchody“).
 
Tanečník roku  - Otevřené mistrovství České republiky Taneční skupiny roku

O nadcházejícím víkendu proběhne mimořádná on-line soutěž Taneční skupiny roku. Z virtuálního studia, nás od pátku do neděle, bude provázet oblíbený  moderátor Evropy 2 Ondra Vodný.  Do této mimořádné soutěže se přihlásilo na 800 tanečníků z celé České republiky. Neuvěřitelný výkon se podařil trenérům  a tanečníkům, kteří reprezentují Taneční školu Česká Třebová. Ve třech  tanečních stylech a to v disciplínách hip hop, moderdance a discodance, bude reprezentovat naše město na 34 tanečníků v 31 choreografiích.
Více ZDE

 
Začal úklid komunikací ve městě.
Také opravy povrchu, závady z loňska jsou evidovány a odstraní se. 

Zametání komunikací se provádí od nástupu jarního počasí, do jarního vybavení byl přestrojen i velký zametací vůz Eko Bi. Opravu si zaslouží i některé provizorně řešené překopy. Překop na Zámostí je překop po stavbě veřejného osvětlení, kde se loni počítalo s pokračováním stavebních úprav na Lidické ulici, budou však až napřesrok. V současnosti probíhá úprava komunikace na Nábřeží Míru a stejné úpravy budou provedeny i na druhé straně na Zámostí, při těchto opravách bude vyřešen i nedokonale  dořešený překop. Překop v jednosměrné části Podbranské ulice řešila dodavatelsky společnost Šudoma, která realizovala výměnu VO v této lokalitě. Další překopy byly řešeny společností MATEX, která realizovala zakázku přeložky kabelového vedení vysokého napětí pro ČEZ. Oprava překopů v této lokalitě bude provedena najednou po dohodě se společností MATEX. Vše je pod kontrolou městské společnosti Eko Bi, která se stavebníky komunikuje.  
 
Parnický hřbitov má opravený plot 

Začátkem měsíce března, přesněji 2,3, byla zveřejněna informace o skácení části plotu na parnickém hřbitově. nevypadalo to tram pěkně, plot byl opravdu "hotový" a situace vyžadovala rychlou opravu a úklid.  Opravdu se to stalo a tak  mohu již dnes poskytnout fotografie nového plotu  v postižené části,  Všechno ještě vyřešeno není ve vyšším části bude třeba v započatém díle pokračovat.  Nicméně rychlá reakce zasluhuje obdiv, březen nebyl nijak co do počasí vždy vlídný a přesto se to podařilo. Pro srovnání také ukážu fotografie původního plotu z 2. března:

SITUACE JE LEPŠÍ. STAV HROMADNÉHO POSTIŽENÍ OSOB
V NEMOCNICÍCH PARDUBICKÉHO KRAJE SKONČIL

Po ranní pravidelné videokonferenci navrhlo vedení Nemocnice Pardubického kraje  zrušit "stav hromadného postižení osob", který byl na základě přeplněnosti krajských zdravotnických zařízení a také nedostatku personálu vyhlášen 2. března, tedy přesně před čtyřmi týdny. Důvodem je zlepšující se situace a s tím spojené vznikající rezervy pro covidové pacienty na infekčních standardních i intenzivních lůžkách. Uvedený stav byl vyhlášen, když počet hospitalizovaných atakoval hranici 500 pacientů s Covid-19 na infekčních lůžkách (běžně máme k dispozici 48 lůžek na infekčním oddělení v Pardubické krajské nemocnici, více jak 450 jich muselo být přetvořeno). Nejvíce bylo v kraji  hospitalizováno 540 osob. Nyní je stav výrazně lepší. V nemocnicích je k dnešní 8.00 hodině evidováno 428 pacientů, z nich 65 na infekčních lůžkách intenzivní péče. Existuje funkční mezikrajská výpomoc a tzv. dispečink intenzivní péče pro ČR. 

Velikonoce s koronavirem před námi

I když kolem virus straší,
všechno kolem voní, raší
Zkusme se jarem posílit
a viru plány překazit!
 
 
Krásné svátky jara
přeje 
Eva Jakoubková
 

TOP 09 v kraji si zvolila nové vedení. Stranu povede Ondřej Müller.

TOP 09 jedná v této době výhradně online a i volební sněm místní organizace Pardubice se tak poprvé musel uskutečnit přes videokonferenci. V tajné volbě předsedy uspěl ziskem hlasů všech delegátů Ondřej Müller. „Míra důvěry, kterou do mě vkládají lidé, kterých si nesmírně vážím, je velmi zavazující. Myslím, že ode mě očekávají nový impulz, který stranu zdravě „nakopne“ a připraví na komunální volby v roce 2022. Chci stranu více otevřít. Každý, kdo souzní s hodnotovým desaterem TOP 09, má u nás dveře otevřené,“ říká nový předseda TOP 09 Pardubice.
Ondřej Müller se narodil v roce 1988, je ženatý a vychovává dvě dcery. Profesně se zabývá PR a marketingem, pracuje jako Krajský manažer TOP 09.  Je spoluzakladatelem úspěšné sportovní organizace a sportu, zejména triatlonu, se intenzivně věnuje i ve volném čase. Členem TOP 09 je od roku 2012.


Pozor na výluky také Královéhradeckém kraji

Během včerejšího dne začala v Královéhradeckém kraji největší vlaková výluka letošního roku. Vlaky nepojedou na tratích z Hradce Králové do Pardubic ani Prahy. Komplikace čekají i cestující na železnici z Chlumce do Bydžova. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Na některých stanicích ovšem nebude navazovat na vlakové přípoje.
První výluka na trati z Hradce Králové do Prahy začala už včera. Vlaky nebudou jezdit v úseku z Hradce Králové přes Chlumec nad Cidlinou a Velký Osek do Poděbrad. Ode dneška až do pátku se přidají i komplikace na železnici z Hradce Králové do Pardubic. Do čtvrtka pak bude trvat třetí výluka. Ta je v plánu na spojnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Novým Bydžovem.  Všechny vlakové spoje České dráhy nahradí autobusovými linkami. Například linka R pojede mezi Poděbrady a Hradcem Králové a nikde jinde zastavovat nebude. Některé odjezdy autobusů budou dříve než u vlaků, které nahrazují. U dalších autobusů budou příjezdy pozdější. Při plánování cesty doporučují České dráhy lidem případně využít dřívější spoj. 
 
Češi v roce 2020 odevzdali prostřednictvím sběrné sítě REMA přes 22 tisíc tun elektroodpadu, o 6 % více než v roce předchozím 

Prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému REMA provozovaného společností REMA Systém, a.s., která čítá více než 20 tisíc míst zpětného odběru, odevzdali během loňského roku obyvatelé ČR 22,1 tisíc tun odpadního elektrozařízení. Oproti roku 2019 jde o 6% nárůst (o více než tisíc tun). Kolektivní systém REMA svými výsledky za loňský rok 2020 už s předstihem plní, a dokonce výrazně překračuje legislativní cíle EU nařízené pro horizont roku 2021. Dosažená hmotnost sebraných a k recyklaci určených vysloužilých elektrických a elektronických zařízení představuje 74,5 % míry zpětného odběru odpadního elektrozařízení z celkové hmotnosti elektra dodaného výrobci zapojenými v kolektivním systému REMA na český trh. O téměř čtvrtinu byl tak překonán limit 60% míry zpětného odběru stanovený legislativou ČR pro kategorie odpadních elektrozařízení.   
V rámci zpětně odebraného množství (22,1 tisíc tun) vysloužilého elektra došlo meziročně k navýšení sběru ve všech skupinách elektrozařízení. Dosažené výsledky jsou plně v souladu s plánem růstu kolektivního systému REMA, který dlouhodobě cílí na udržitelné a bezproblémové dosahování legislativou stanovené míry sběru. Podle předpokladů výrobců zapojených do REMA množství elektrozařízení uváděných na trh postupně poroste, proto jsou výsledky sběru REMA jednoznačným potvrzením efektivně nastavené sběrné sítě.
O kvalitě nastavení sběrné sítě REMA pak svědčí i míra zpětného odběru ve výši 74,5 %. Pro zjednodušenou představu převedenou na kusy to znamená, že například ze 100 monitorů dodaných na český trh jich REMA zpět v rámci své sběrné sítě vysbírala a k recyklaci předala 74,5 kusů (místo legislativou požadovaných alespoň 60 kusů).  
„Jsme rádi, že se nám i nadále daří naplňovat naše cíle ve zvyšování zpětného odběru odpadních elektrozařízení, který souvisí mimo jiné s tím, že se připravujeme na vstup nových strategických výrobců do našeho kolektivního systému. Zároveň se již v souvislosti s postupným růstem hmotnosti uváděného elektro sortimentu na trh připravujeme na sběr vyššího množství odpadního elektrozařízení v následujících letech. Sběrná síť REMA tak i nadále potvrzuje svoji efektivitu i unikátnost,“ komentuje výsledky kolektivního systému za rok 2020 generální ředitel společností REMA David Vandrovec.  
Zároveň zdůrazňuje, že výsledky roku 2020 ukazují, že kolektivní systém REMA dokázal opakovaně v předstihu splnit nový legislativní rámec pro oblast elektrozařízení a odpadních elektrozařízení, který stanovuje nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 v minimální míře zpětného odběru ve výši 60 %. REMA současně v předstihu naplňuje cíle stanovené evropskou legislativou a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, jehož účinnost nastala 1. 1. 2021. „Dokonce jsme nad rámec našich povinností zajišťovali sběr dalšího množství odpadních elektrozařízení (zejména monitory a televize) poté, co jej bezprecedentně a podle nás nezákonně ukončil přibližně v polovině roku 2020 jeden z kolektivních systémů,“ připomíná Vandrovec.
Co se týká dalších kategorií vybraných výrobků, společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery, s.r.o. jich lidé v uplynulém roce odevzdali téměř 390 tun, což představuje meziroční nárůst 19 %. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů dosáhla 71,7 % (v roce 2019 to bylo 73,9 %), přičemž požadovaný cíl Evropské unie je pro tuto kategorii stanoven na úroveň 45 %.
Z dalších ukazatelů roku 2020 dále plyne trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě. U přenosných baterií a akumulátorů taktéž přetrvává trend postupného nárůstu celkové hmotnosti plynoucí z většího množství uváděného na trh. Zejména pak z důvodu, kdy se na trhu objevují stále častěji elektrozařízení s vloženým nebo přiloženým akumulátorem či baterií.


VÝSLEDKY REMA ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Podle posledních dat zveřejněných Ministerstvem životního prostředí ČR (za rok 2018) byla průměrná míra sběru v ČR (v průřezu sběry všech kolektivních systémů i systémů sběru individuálního plnění) na úrovni 51,1 %. REMA Systém tento průřezový průměr sběru překročil již v roce 2018. Mírou sběru v rámci své sběrné sítě ve výši 67,3 % vysbíraného elektra z celkového množství dodaného na český trh v roce 2018 REMA výrazně překročila i legislativní cíl, který byl pro uvedený rok stanoven na 50 %. V roce 2019 REMA pro své klienty zajistila 79,5% míru zpětného odběru vůči 55% legislativnímu limitu a podle čerstvých dat za rok 2020 se REMA podařilo vysbírat 74,5 % odpadního elektrozařízení při legislativně nastavené povinné 60% míře zpětného odběru. „Oproti roku 2019 jde sice o mírný procentuální pokles míry sběru. Ovšem ve hmotnosti vysbíraného elektra se i tak jedná o 6% nárůst, což v roce zatíženém pandemií Covid-19 znamená nejen pro nás a naše partnery, ale i pro všechny obyvatele ČR, skutečně velký úspěch,“ hodnotí David Vandrovec.  
Rok
2020
2019
2018
Míra sběru (legislativní cíl ČR)
60 %
55 %
50 %
Míra sběru REMA
74,5 %
79,5 %
67,3 %