PŘÁNÍ STAROSTKY MĚSTA KE DNI UČITELŮ          

Vážení spoluobčané, s příchodem jara si každoročně připomínáme 28. března „Den učitelů“. Dovolte mi, abych věnovala svůj dnešní příspěvek právě jim. Z vlastní zkušenosti vím, že při této práci se musí učitelé téměř každodenně vyrovnávat s nejrůznějšími problémy za normálních okolností, natož nyní.

Naše školství naplňuje jeden z citátů J. Á. Komenského: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Přeji tedy všem pedagogům, aby mohli své žáky řádně vzdělávat, aby se s nimi mohli opět potkávat ve škole, aby jim mohli osobně předávat vědomosti, dovednosti, zkušenosti a aby jim i oni byli pomocníky při hledání profesní dráhy. Žádná sebelepší technika nemůže nahradit osobní setkání, vzájemnou interakci a vztahy. Všem kolegyním a kolegům děkuji za snahu co nejlépe zvládnout odpovědné poslání v těchto dlouhotrvajících nelehkých podmínkách. Přeji jim mnoho sil, nových nápadů, zdaru a úspěchů a co nejvíce motivovaných a pilných žáků. 

Moje velké poděkování patří tentokrát také rodičům (i prarodičům), kteří to měli a mají neobyčejně těžké. Skloubit starosti a povinnosti v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a s učením s dětmi – to si zasluhuje obdiv a velké uznání. Proto i Vám, vážení rodiče, děkuji za snahu, úsilí, součinnost a za velkou práci s dětmi v těchto náročných podmínkách. Všem pak, pedagogům i rodičům, přeji především pevné zdraví a hodně trpělivosti.

Vážení občané, za pár dnů budou Velikonoce. Já nedokážu odhadnout, jaká omezení nás čekají, ale upřímně Vám všem přeji, abyste tyto svátky prožili ve zdraví a v klidu. A stejně, jako jsem napsala loni, ať i letos je pro nás Velký pátek nadějí, že bude zase dobře.

S úctou  Magdaléna Peterková,  starostka města