Jarmarky v České Třebové                  
V dřívějších dobách se v každém větším městě konaly výroční trhy. Z jejich německého označení Jahrmarkt, vzniklo české pojmenování jarmark. Výroční trhy bývaly čtyři do roka. Termíny jejich konání bývaly zveřejněny v sešitových  rodinných kalendářích, kde se obvykle nacházel „Seznam trhů v Československé Republice.“ Jak tomu bylo v našem městě máme doloženo např. v Kalendáři k uctění nejsvětějších Srdcí Pána Ježíše a Panny Marie na rok  1926.   Zde jsou uvedena data jejich konání: 24. února, 18. května, 10. srpna a   21. září. V těchto kalendářích býval  v době před rokem 1918 ještě tento seznam  odděleně  nazván  „Výroční a ostatní  trhy v království Českém“ a „Výroční a ostatní trhy v markrabství Moravském“. Později zjednodušeně, prostě v Čechách a na Moravě. Dny konání trhů bývaly tehdy v kalendářích označovány jmény svatých,   jejichž svátek se slavil v den pořádání trhu.  Tak např. v kalendáři z roku 1912 čteme: „Třebová Česká (Böhmisch Trübau): 1. na sv. Matěje, 2. v út. po na nebevstoup. Páně, 3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Matouše.“ Součástí kalendáře také býval „Seznam dní, dle kterých se řídí výroční trhy.“ V něm si každý čtenář mohl příslušný den konání trhu zjistit.
Jarmarky mívaly také své typické označení, podle toho, jaké druhy ovoce a zeleniny se v čase jejich konání prodávaly a co v té době uzrávalo. Např. letnímu se říkalo „okurkový“, podzimní „karlátkový“. Na jarmarku byla obvykle k sehnání řada zboží, potřebného do chalup a domácností. Jednalo se o různé druhy nářadí, plechové i hliněné nádobí, látky, stuhy a  pentle, potřebné pro švadleny a domácí šití šatů, zboží kožešnické, práce obuvníků apod. Obdobné trhy, tzv. „Týdenní“ byly specializované spíše na prodej potravinářského zboží. Což ovšem neznamená, že na jarmarku nebylo možné nic z potravinářského sortimentu sehnat. Ovoce, zeleniny, ale i různých pochutin, tam byla nabízena celá řada. Jeden nebo dva dny před jarmarkem se také konaly trhy na dobytek. Místem, kde se tyto trhy v našem městě konaly bylo již od dob c. k. monarchie dnešní Staré náměstí, tehdy nazývané „Tržiště“ a v meziválečném období nesoucí název „Masarykovo náměstí“.   Jarmark býval v minulosti velikou událostí pro celé město. Vše, co hospodyně potřebovala obstarat do domácnosti se nechávalo až na jarmark. Náměstí se již v časných ranních hodinách zaplnilo množstvím stánků, jen tak, z latěk sbitých a potažených pytlovinou. Nescházely zde  ani obrovské deštníky, tzv. „paraplata“, ukrývající stánky místních zelinářů. Prodejců bývalo tolik, že náměstí obvykle nestačilo a zaplnily se jimi také přilehlé části ulic Nádražní, Moravská  a Hýblova. Od rány mířily k náměstí koňské povozy, ruční vozíky, ale i trakaře se zbožím. Vozy prodejců bývaly zaparkovány v rohu náměstí, u domu čp. 33. Při podzimním „karlátkovém“ jarmarku stávala na dolní straně náměstí  řada prodejců švestek. Kluci chodili od jednoho prodejce k druhému, všude si vzali jednu „na košt“ a přinesli mamince zadarmo na knedlíky. Bývalo prý až šedesát švestek za krejcar. Velice známé bývalo Gzílovo zelinářské paraple. Pod ním prodávala paní Anna Gzílová, matka známého společníka firmy Gzíl & Krása. Jednou se po Třebové  roznesla novinka,  že paní Gzílová na náměstí „dojí“ kokosový ořech. Nikdo ve Třebové  ořech a z něho vytékající mléko do té doby neviděl. Jednou kdosi paní Gzílovou nařkl, že zboží prodává příliš draze. Obchodnice se hájila: „Cože, draze? Vždyť mám na zboží 1 %. Za krejcar koupím, za dva prodám!“Dalšími prodejci ovoce  a zeleniny zde bývali Beranovi (před domem knihkupce Chládka čp. 47), Nožkovi (na podsíni domu čp. 44) a moji předci, Matouškovi a Šillerovi (na podloubí domu čp. 42). K prodeji brambor, cibule a dalšího zboží se zde používaly plechové násypky, v nichž se zboží zvážilo a nasypalo zákazníkovi přímo do tašky. Poslední ve Třebové bývaly v používání v zelenině u Matoušků, v Hýblově ulici. 
Na jarmarku bývaly také k dostání kvašené okurky, tzv. „močáky“. Bývaly jich tu plné sudy, za krejcar byl největší, velký jako volský roh a zadarmo napít láku. Značný zájem byl také o horké párky, tzv.“cerguláty“, které zde ohřívané v začouzených plechových kotlících prodával starý pan Kubias. Děti lákalo zboří cukrářů, pernikářů a pochopitelně turecký med, sekaný sekyrou z velkého špalku. Nescházeli zde pláteníci, kloboučníci, čepičáři, hrnčíři, prodejci skleněného zboží, punčoch, podvlékaček a domácího nářadí. Prodejci koženého zboží zde  nabízeli peněženky zvoláním: „Tady máte koženou, do tý se vám poženou!“ Obdobného vyvolávání bylo plné náměstí.
Jarmarky v meziválečném období si velmi dobře pamatovala moje babička, Jiřina Šebelová, rozená Šillerová, která mi vyprávěla: „Na jarmark jsme  se s bratrem Honzou Šillerem  vždy těšili. Naši a teta Anna Matoušková prodávali na podloubí zeleninu, maminka spolu s mojí tetou, Hermínou Matouškovou ještě drůbež a zvěřinu. Pro husy k nám chodila na trhu také třeba paní Rybičková se služkou, nebo naše domácí, paní Egertová, manželka nájemce Nádražní restaurace. Na malém řeznickém špalku maminka drůbež porcovala  a teta hbitě prodávala. Lidé se jen tak zastavovali a dívali, jakou rychlostí ty husy porcuje. Před jarmarkem jsme také u babičky Terezie Matouškové, v chalupě v čísle  10 v Klácelově ulici nakládali sudy močáků. V den jarmarku nám maminka dala s bratrem každému padesátník, aby měla od nás chvíli pokoj a poslala  nás na náměstí. Teď nastalo dilema, co si za padesátník koupit. Byl za to gumový had, turecký med, mejdlíčko nebo veliký pišingr. Když se padesátník utratil, letěli jsme zpět za maminkou, aby nám dala další. Moc nechtěla, ale ještě na jeden jsme jí obvykle přemluvili. Pamatuji si také různé prodejce z trhu. V Nádražní ulici, u nás pod oknem prodávali tzv. planety. Postarší žena, oděná do kostýmu harémové tanečnice se svíjela při zvuku starého gramofonu  a vedle stojící muž volal na kolemjdoucí: ‚Pojďte k nám! Princezna Lamprďónka vám řekne váš osud!’ V Hýblově ulici míval své místo prodejce zlomkové čokolády z továrny v Kolíně. Velice se mi líbilo, jak volal na kolemjdoucí zákazníky: ‚Já jsem Franta z Kolína, kdo si na mě vzpomíná? Byl jsem tady loni, žrali jste jak sloni! Láda, láda, čokoláda, každá holka ji má ráda!’Na jarmarku, u Matouškova stánku,  také můj tatínek, pocházející z Dolní Sloupnice poznal maminku a zamiloval se do ní. Každý jarmark ji hledal a snažil se dostat do její blízkosti. Jí bylo 29 let a ještě se vdávat nechtěla. Tatínka se bála, měl prý uhrančivé oči. Tak to vyřešil po svém. Jednou večer, po trhu zaklepal na dveře  Matouškovy chalupy. Nechal si zavolat slečnu Lojzičku  a řekl jí, že ji má rád a chce si ji vzít. Ona ho odmítla. Tak jí řekl, že teď  půjde a sedne si u fary na schody a bude tam sedět celou noc a čekat na ni. Když za ním do rána nepřijde, tak se tam, na těch schodech zastřelí. Nikdy však neměl žádnou zbraň. Maminka prý celou noc nespala, ráno otevřela dveře  a viděla, že tam sedí. Popadla vlňák na záda a běžela za ním. Tam si k němu přisedla, hodnou chvíli spolu hovořili a vše skončilo v Litomyšli svatbou. Bylo to v roce 1919.“
K jarmarku pařilo také loutkové divadlo, vystoupení kumštyřů a jarmarečních zpěváků. Jak babička vzpomínala, její maminka jí vyprávěla, že když jí bylo devět, v roce 1899, byla v Polné zavražděna Anežka Hrůzová. O té „hrozné vraždě“ se zpívalo i ve Třebové na jarmarku.
Na  trhu také mnohdy  došlo k větším  obchodům. Ty  se na výročním trhu domlouvaly obvykle v nějaké  v hospodě a zde se také zapily, čemuž se říkalo litkup či aldamáš.
 Na  českotřebovské výroční trhy nám zanechali písemné vzpomínky také jejich pamětníci,  českotřebovští  občané,  učitel Bohuslav Štangler, pekař Josef Lašek nebo ing. Eduard Stříbrný. Z jeho vzpomínek vyjímáme krátký úryvek: „Na obrácené nůši seděla bába ve vlňáku. Při řeči ji přes pysk přetékal poslední zub a šťouchal ji do nosu. Prodávala pražené mandle a lákala: ‚Kdo mandličky papá – pusinka mu klapá’.“
Martin Šebela
Fotografie z archivu Martina Šebely