Nutné kácení po celém městě                

Od počátku letošního roku probíhají na svahu v lokalitě Benátky prořezy větví a kácení stromů, které si kladou za cíl zajistit bezpečnost objektů garáží pod svahem. Práce v lokalitě jsou rozděleny do tří etap, během kterých bude celkem vytěženo 250 kubíků dříví. Také dnes 8. března zde pracovala skupina dělníků  - viz fotografie.

Na stráni proběhnou  dočišťovací práce a také likvidace černé skládky, na jejímž vzniku se zřejmě podíleli během uplynulých let  občané z celého města, lDá se sem snadno dojet a zbavit se věcí, které by ovšem patřily úplně jinam. Nelze vše tedy svalovat na majitele sousedních garáží.  Po uplynutí jednoho vegetačního období se zjistí, které stromky zůstaly po těžbě zachovány a kde bude na základě doporučení lesního hospodáře přistoupeno k zalesnění novými stromy. Rozsáhlá těžba se bohužel v nejbližší době nevyhne ani lokalitě na Jelenici v blízkosti Pekláku, kde bylo zjištěno pokračující napadení kůrovcem.Kůrovcové stromy musí být vytěženy a odvezeny z lesa nejpozději do poloviny dubna.

V tomto týdnu také došlo k pokácení dvou příliš blízko sebe rostoucích bříz na Novém náměstí a stříbrného smrku u městské polikliniky, který byl proschlý. V následujícím týdnu dojde na území našeho města k dalším nutným zásahům. Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin bylo často vydáno orgánem státní správy již v roce 2020, ale vzhledem k nedostatku kapacit se nepodařilo stromy v minulosti porazit. O tom, že zásahy uvedené dále v textu jsou skutečně potřebné, vypovídají také přiložené fotografie dřevin. 

Další lokalitou, kde v příštích dvou týdnech dojde ke kácení, je okolí sídliště Borek, kde bude pokáceno devět topolů ohrožujících přiléhající komunikaci a parkovací plochy, dva výrazně proschlé duby a několik dalších menších stromů se zdravotními defekty. Kácení se nevyhne ani městskému parku Javorka, kde bude poražen javor s mrazovou trhlinou, na kterém byly v podzimním období zpozorovány houby. Dále bude v městském parku pokácena také suchá lípa a borovice vejmutovka s prasklinou po celé délce kmene a plodnicí hnědáku. U železničního podjezdu na ulici Kozlovská pak budou pokáceny dva šupinovkou ve větvení napadené jasany. Minimálně částečnou uzavírku komunikace si pravděpodobně vyžádá kácení v ulici Lidická.

Kácení v parku u krematoria, které v polovině února vyvolalo četné reakce obyvatel našeho města, je od minulého týdne prošetřováno Českou inspekcí životního prostředí, která si zároveň vyžádala všechna rozhodnutí o povolení ke kácením, která se uskuteční v tomto roce. Pokud inspekce shledá jakékoliv pochybení a město obdrží závěr tohoto šetření, bude o něm veřejnost v plném rozsahu informovat.