JUBILEJNÍ KNIHA BLANKY KOSTŘICOVÉ                 
Vážení a milí čtenáři mých knih a posluchači autorských čtení,
dovoluji si oznámit vám, že ve vydavatelství Grantis vyšla další moje kniha – Dobré umění není proti životu s podtitulem Recenze, kritiky, stati. (Název je parafrází jednoho výroku literárního kritika Bedřicha Fučíka.) Jde o výbor mých odborných textů, které jsem psala v průběhu uplynulého zhruba čtvrtstoletí pro literární a literárněvědné časopisy (Host, Souvislosti, Tvar, Literární noviny, Proglas, Listy, Bohemica litteraria, Bohemica Olomucensia, Studia Bohemica, Kontexty literární vědy…), v 90. letech i pro kulturní rubriku Lidových novin.
Kniha je „jubilejní“ – desátá, a také k mému dubnovému jubileu směřovaná. Měla jsem v úmyslu ji představit na svém – donedávna obvyklém – jarním třebovském autorském čtení, které mělo být rovněž jubilejní – čtyřicáté. (Když jsem se pokusila spočítat svá čtení mimotřebovská, došla jsem – rovněž k číslu čtyřicet…) Knihu jsem zamýšlela uvést jen stručně; vlastní čtení mělo být průřezem celé mé tvorby – ze všech svých knížek jsem chtěla vybrat ty texty, které v českotřebovské knihovně ještě nezazněly, a sestavit je v nějaký smysluplný celek.
Letos na jaře se tedy čtení neuskuteční. Ale – loučím se s vámi parafrází výroku J. A. Komenského: Věřím i já v Bohu, že po přejití vichřice pandemie do knihovny se zase navrátíme!
A citací písně Voskovce a Wericha: Na shledanou v lepších časech.             
Blanka Kostřicová
 
Přetiskujeme texty
ze zadní strany obálky knihy:

S Blankou Kostřicovou se známe poměrně hodně dlouho, už z dob mého redaktorského působení v kulturní rubrice Lidových novin, kde jsem měl v letech 1996–1998 na starosti literaturu. Pravidelně posílala své vlídné, ale zároveň přesné a vystihující literární recenze. Bylo na pohled jasné, že má kritickou kvalifikaci opravdu v malíčku, aniž musí užívat složitých šroubovaných vět a pojmového aparátu srozumitelného pouze zasvěceným.
Josef Mlejnek 
Literární reflexe Blanky Kostřicové nebývají košaté, natož upovídané – právě naopak. Míří přímo k podstatě, do srdce textu. Cením si na nich právě této přesnosti, neuhýbavosti – a také odvahy k jasnému soudu.
Simona Martínková-Racková
Literární tvorba, to je ve svém celku obrovské moře, širý oceán, který má své nádherné zálivy, příjemné pláže, kouzelné pobřežní laguny, ale i záludné mělčiny a útesy a nedostupné hlubiny. A máme to štěstí, že jsou v tom moři rozesety majáky, které nás v oceánu příjemně orientují. A k těm majákům náleží i esejistická a recenzní tvorba Blanky Kostřicové.
Jiří Kratochvil
Knihu Dobré umění není proti životu je možné si objednat přes internet na stránkách www.kosmas.cz a poté vyzvednout v knihkupectví Kosmas v Hýblově ulici. Lze ji také zakoupit přímo u autorky.