Nábřeží míru uzavřeno - MADOS pracuje

Procházející veřejnost "nějak"  projít může, ale je třeba se zeptat pracovníku MADOSU. Ti zde dnes  byli přítomní ve velkém počtu a práce za nimi začíná být vidět.Protože chceme také opravit nájezdy na Lidickou ulici, tak musíme mít nějakou dobu trpělivost, potom bude vše opět jako ze škatulky. Dnešní jarní počasí dělníkům firmy jistě svědčilo. Pracuje se na obou březích Třebovky. Na Zámostí je průjezd vozidel možný.

O pár metrů dál na Nábřeží míru si nešlo nevšimnout úklidu soukromé parcela za bývalou saunou, kde na zbytcích dřívějšího stavení vyrostla náletová zeleň docela bujných rozměrů Nyní se zde vše uklidí, což není tak jednoduché, protože Stromy přerostly výšku vedení nízkého napětí a tak jsou na kácení zapotřebí odborníci. Tento prostor údržbu potřeboval a  vše co se zde děje je tedy k veřejné  spokojenosti. Byl to zcela nevyužitý pozemek.  Za likvidovanou zeleň mají majitelé povinnost zajistit náhradní výsadbu. K tomu se samozřejmě hlásí a požadavek města bude splněn.