O řešení petice k rekonstrukci parku u krematoria            
Petiční výbor pod vedením Ing. Jiřího Kubínka podpořený podepsanými občany ze čtvrti přiléhající k parku u krematoria podal bezprostředně po překvapivém zahájení nečekaně rozsáhlého a dle mnohých občanů neodůvodněného kácení stromů a keřových porostů v parku u krematoria na město petici, požadující okamžité zastavení těžební činnosti, zveřejnění celého projektu rekonstrukce parku, zveřejnění odpovědných osob, finančního krytí projektu, informace o následné údržbě parku a instalaci informační tabule popisující probíhající úpravy prostoru.
Následně proběhla jak osobní jednání na českotřebovské radnici a také oficiální korespondence s petičním výborem. O probíhajícím dění v parku, které bylo označeno jako provádění pěstebních opatření (nikoliv rekonstrukce parku) se jednalo také na veřejné schůzi zastupitelstva města dne 22. února 2021. Zde byla věc přenechána k řešení kontrolnímu výboru ZM. Mimo to zahájila vlastní šetření také Česká inspekce životního prostředí Hradec Králové a odbor ŽP Krajského úřadu Pardubického kraje. Jakékoliv výsledky nebo alespoň zápisy z těchto šetření nejsou známy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu prestižního veřejného prostoru města, o kterou se zajímá veřejnost bez ohledu na konkrétní adresu bydliště, zabývám se parkem u krematoria a vývojem situace také na těchto stránkách. Firma, která pěstební opatření provádí,  zatím nepokračuje v činnosti (viz fotografie z dnešního dne), zanechala prostor parku neuklizený a neuspořádaný a občané oprávněně poukazují, že žalostný stav prostoru se nemění a nové informace nikdo nepodává. Proto zde také na přání petičního výboru zveřejňuji  i nedávnou korespondenci s vedením města, která se uvedené lokality a jejího současného stavu  týká a osvětluje situaci.
 
V uplynulém týdnu obdržel petiční výbor k problémům zmíněným v petici následující odpověď:


Následovala odpověď Ing. Jiřího Kubínka, odeslaná  včera 23. března 2021

Dobrý den paní starostko,
děkuji za další dopis týkající se naší Petice- park u krematoria. 
Vaše první reakce na naší Petici ze dne 2.3.2021 obsahovala věci, na kterých jsme se společně shodli při našem osobním jednání a potom i za účasti pana Ing. Dalibora Zeleného. V posledním odstavci nám sdělujete, že informace pro petenty bude mít pokračování po jednání dubnového zastupitelstva města. Tam by totiž měly být představeny závěry šetření Kontrolního výboru a návrhy odboru životního prostředí na předpokládané úpravy parku u krematoria v letech 2021 -2022. Souhlas.
Ve Vašem novém dopisu ale píšete o úpravách parku pouze v letech 2020-2021. A o další etapě za 10 let. O jaké etapě je tu řeč?  To je nějaká nová změna nebo jen pouhý překlep? Částečná rekonstrukce parku a nová výsadba bude urychlena? Nevím.
Raději bych počkal na jednání příštího zastupitelstva města a na to, jak se vyjádří k rekonstrukci parku jako celku a také k jeho jednotlivým etapám. Vzhledem k situaci veřejných rozpočtů je zřejmé, že bavit se o nějakých dalších a drahých etapách je velmi předčasné. A to myslím i v příštích 10 letech. Raději bych preferoval rychlou obnovu zeleně v parku s nějakými základními cestami pro pěší v příštích 2 letech. Na to jsme měli oba názor stejný. Výsadba a základní pěšiny by pro rozpočet v letech 2021-2022 neměly být problém.
Počkal bych také i na to, jak se ZM vyjádří k informaci zastupitele pana Ing. Spirmana - viz materiál, který rozeslal všem členům ZM. Vypadá to tak, že do zadávací dokumentace byly oproti schválenému textu přidány další dřeviny. A to je zajímavé. To že byly pokáceny keře a stromy, které nebyly nebezpečné a ani nemocné je také jasné. Jen kompozičně nevyhovovaly, jak se píše v projektu. A nevyhovovaly, i když nebyla žádným orgánem Města schválena žádná další etapa obnovy parku  (tudíž i kompozice). Zastupitelstvu města byla přece předložena pouze studie možného řešení, a to jen pro informaci.
Velký problém je, že čas vrátit nelze a stromy a keře se v této situaci nedají "slepit". To jsme si řekli.  Protože park vypadá v současné době žalostně, je nutné najít dobré řešení co nejdříve. 
 Za to Vám moc děkuji a přeji pěkný den    Za petiční výbor Ing. Jiří Kubínek