Péče o duševní zdraví působí na Orlickoústecku

již jedenáctým rokem


Péče o duševní zdraví (PDZ) je nezisková organizace, která nabízí sociální a zdravotní služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím regionálních terénních týmu. Loňský rok 2020 byl pro PDZ ve znamení výročí 25 let od vzniku organizace a 10 let působení v okrese Ústí nad Orlicí.

Na počátku minulé dekády v okrese Ústí nad Orlicí poskytoval služby tříčlenný tým, jehož sociální pracovnice byly při práci v terénu odkázány pouze na dopravu hromadnou dopravou. Dnes je díky rozvoji sociálních služeb středisko složeno z 9 pracovníků a má k dispozici 3 automobily, které ulehčují dopravu za uživateli a zvyšují rychlost a flexibilitu služby. Nedílnou součástí týmu sociálních pracovníků se stal navíc od roku 2017 peer konzultant - člověk, který prožil a zotavil se z duševní nemoci a nyní předává své zkušenosti pro zvládnutí onemocnění dalším lidem.

Hlavní snahou pracovníků organizace je podpora lidí, kterým vážné duševní onemocnění komplikuje život, v samostatnosti a zvládání běžných životních situací. Jsou nablízku, když uživatelé procházejí krizovými situacemi. Radí jim, jak zvládat projevy nemoci a předcházet hospitalizacím. Klientům, kteří se cítí osamělí, pomáhají najít společenské kontakty a přátele. Klienti mohou využít možnosti účastnit se skupinových aktivit. V rámci sociálního poradenství PDZ nabízí podporu v oblasti finančního hospodaření, bydlení či uplatnění na trhu práce. Nabízí doprovod na úřady při vyřizování administrativních záležitostí nebo k lékaři.

Služby PDZ jsou dobrovolné, bezplatné, partnerské a terénní. Znamená to, že pracovníci jezdí za klientem tam, kam potřebuje, a přizpůsobují se potřebám a přáním jednotlivých uživatelů. Spolupracují s jejich příbuznými a blízkými, s úřady, zdravotními zařízeními a jinými sociálními službami.

Za svou existenci se ústecké středisko tímto způsobem podílelo na zotavení a zlepšení kvality života více než 400 lidí. V případě potřeby služeb organizace PDZ je možné navštívit středisko na adrese Komenského 156, Ústí nad Orlicí v kontaktní den v pondělí od 10 do 15 hodin, na který může přijít kdokoli bez objednání a poradit se s pracovníky o svých problémech. Nebo si může sjednat schůzku přímo po telefonickém kontaktu s vedoucím Dušanem Lackem na čísle 778 767 765 či e-mailu pdz-uo@pdz.cz.