Nedožité devadesátiny Jiřího  Pištory  (* 7.3. 1931. + 12.11. 2011)

Jiří Pištora by 7. března oslavil. 90. narozeniny a v listopadu si můžeme připomenout jeho druhé letošní výročí 10 let od jeho úmrtí. Byl to vzácný člověk.
Pocházel z Dobrušky, ale jeho celý svůj profesionální život je spojen  s Českou Třebovou a také se zdejším Městským muzeem. Jiřího Pištoru do České Třebové přivedla železnice, jako mnoho dalších, ale učarovalo ho navíc samotné město s jeho historií a jeho krásné okolí. Každý kdo chodil  na jeho přednášky s diapozitivy, tolikrát předvedenými na veřejných besedách, tak mě dá za pravdu, s jakým zápalem dovedl jejich autor vyprávět o každém domě a každém plácku ať na starém Trávníku nebo vlastně kdekoliv jinde. Nebylo tedy velkým překvapením, když se Jiří Pištora  ujal v osmdesátých letech vedení našeho městského muzea, aby ho doslova vydupal ze země, doslova zachránil před zkázou  a pozvedl na dnešní úroveň. Je nutné si uvědomit, že nebyl přitom zaměstnán jako "správce muzea" s úvazkem 0,5 a ani se mu nezdálo o možnostech, které má muzeum dnes.  Je však třeba napsat, že kdyby nebylo Jiřího Pištory, nebylo by ani dnešní městské muzeum. jeho sbírky by byly zničeny, ty cennější odvezeny jinam. Soustředil se na precizní budování depozitáře, přednáškovou a publikační činnost. Další láskou Jiřího Pištory bylo je a stále bude esperanto. V roce 1960 se stal jedním ze zakladatelů esperantského kroužku ZK železničářů spolu s dalšími Jindřichem Štanclem a Františkem Jindrou. Je spoluzakladatelem sekce železničářů - esperantistů (byla založena ne náhodou v České Třebové v roce 1965), později se stal i členem mezinárodního výboru železničářů - esperantistů.  Ve zdejším kroužku působil jako učitel esperanta pro začátečníky a pokročilé, ale také jako vedoucí písemných kurzů s desítkami zájemců z celé republiky, byl několik let předsedou esperantského kroužku a byl jmenován jeho čestným členem.
"Za zlatou dobu esperanta v České Třebové považuji sedmdesátá léta", říkal Jiří Pištora. "V roce 1970 jsme po řadě úspěšných akcí a setkání s esperantisty z okolních měst přemýšleli, čím ještě dále obohatit naši činnost, podal jsem návrh na uspořádání plesu. Bylo to ovšem dost  pro  kroužek se dvěma desítkami členů dost odvážné rozhodnutí. Podařilo se nám přesvědčit  hudbu pod vedením p. Jana Škeříka v tom smyslu, že v případě, když proděláme, nebudou na nás svůj honorář požadovat. Po úspěšném plese hudebníci  dostali honorář i večeři  a tak se stal esperantský ples na 35 let pevnou součástí plesového kalendáře. A někdy byly dokonce plesy dva, vždy nekuřácké..."
Jiří Pištora byl dopisovatelem do našich i zahraničních esperantských časopisů,  inicioval vydání propagačních brožur a pohlednic  s tématikou města Česká Třebová v esperantu, pořádal  v cizině přednášky v esperantu o našem městě, okolí a celé naší vlasti Spoluzakládal  pravidelná setkání esperantistů z okolních měst, např. z Lanškrouna, Svitav, Poličky, Litomyšle či Žamberka, díky jeho působení přijala do České Třebové spousta vzácných návštěv. Ve spolupráci s Českým esperantským svazem pak v letech 1992 - 93 založil esperantské oddělení Městského muzea, jediné u nás, a tím vytvořil šanci k tomu, aby se Česká Třebová stala i do budoucna základnou esperantského hnutí v České republice. Velmi ho mrzí, že tuto práci se nepodařilo zcela dovést do úspěšného konce, i když esperantská sbírka v našem muzeu zůstává. 
To, že v centru jeho pozornosti bylo město Česká Třebová a jeho další osud, dokázal i tím, že dvakrát stál jako tajemník města na zdejší radnici. Poprvé v osmašedesátém a podruhé po revoluci v roce 1990. Dokázal v mnoha případech odložit své osobní pohodlí  a vyměnil  klid,  který by si jiný už dávno udělil, za své trvalé působení ve prospěch celého našeho města a jeho odkazu pro příští generace.  Za celou jeho práci pro naše město je třeba i nyní, téměř deset let  roky po jeho úmrtí vyslovit Jiřímu Pištorovi upřímné poděkování    

Milan Mikolecký