Úklid v parku u krematoria proveden - zajistila firma Eko Bi

Pátek 26. března opatřil v parku  u krematoria a okolí úklidu. Na základě objednávky od brněnské firmy ARBOTYL, s.r.o. jej zajistila českotřebovská městská společnost EkoBi.  Uklidila nejen parkoviště pod parkem, ale štěpkovačem byly rozdrceny také větve z hromádek po celém parku. Hřmot drtičky větví a odpadu však bohužel rušil dnešní smuteční obřady v krematoriu. 
Je sice uklizeno, ale to není zdaleka ještě cílové řešení. Zbývá frézování mnoha pařezů na celé ploše parku, vyrovnání terénu, zavezení zeminou a osetí trávníku. Na podzim potom přijdou na řadu náhradní výsadby dřevin - stromů a keřů. O přesném postupu bude ještě rozhodnuto. Mělo to být samozřejmě řešeno v předstihu, ale nyní už všichni víme, že stromy se slepit znovu nedají a jde nám především o to, aby se park zase co nejdříve zazelenal, aby se všechno špatné co vzniklo dalo zase rozumně vyřešit. Jde např. o nyní tak do očí bijící kontejnerové stání. Přesto občané procházející okolo a sousedé dnešní činnost zaměstnanců společnosti Eko Bi kvitovali s pochopením. Konečně tady bude  po více než měsíci v okolí uklizeno, byla to velká ostuda.
Všechno zlé může být pro něco dobré. Zbrklý postup odboru životního prostředí spojený s kácením velkého množství dřevin  nyní odhalil pohledové osy, které chtěla autorka studie (a nakonec i dále připraveného projektu pro stavební povolení)  využít pro tvorbu nového parku, který měl být přístupný především z dolního parkoviště.  Tyto nově otevřené pohledové osy však nyní ukazují, že bylo lépe, když zde rostla vysoká stěna z tújí, která izolovala krematorium a  hřbitov od okolní zástavby, že nebyla samoúčelná. Pohledová osa směřující ke skvostné bráně, krčící se na technickými provozy krematoria opravdu neláká.
O to víc dnes "vynikají" hloupé důvody, které se používaly pro obhájení této myšlenky a tedy i pro kácení stromů, které zde mohly dále růst a nikoho neohrožovaly, naopak se nyní ukazuje, jak důležitou funkci měly.  Zatímco na kácení se už nedá nic změnit, jde přece jen řešit náhradní výsadbu na ploše parku tak, aby park mohl plnit tu funkci, kterou od něho zvláště sousedé očekávají: tedy bránit výhledům z obývacích prostor domů na dění v krematoriu a jeho vysoké komíny, ze kterých přece jen sem tam čas od času přece jen vyletí obláčky kouře.
Jistou podobnost snahy o revoluční přeměnu parku u hřbitova, který byl zejména příjemnou "zelenou" clonou mezi obytnou zónou a prostorem krematoria  chráněným ochranným pásmem 100 metrů na "nový park" s jiným využitím a účelem vidím v Javorce, kde jsme také tak cca před 20 lety  byli svědky snah na přeměnu Javorky na nějakou jinou Javorku. Proti této změně se také museli Třebováci ozvat a   pod vedením tehdejšího Okrašlovacího spolku dokázali zmařit např. tehdejší snahu na zbourání populárního hříbku nebo třeba dětské atrakce SELKA, které prostě mají Českotřebováci zakódovány jako jejich místa v Javorce, která jsou pro ně posvátná. Javorka měla za sebou stoletou historii a snahu, vybudoval ji Okrašlovací spolek a před dvaceti lety také dokázal jeho pokračovatel čelit  i ostře prosazovaným návrhům Netřebováků na její změnu a úpravu.  Tehdy před dvaceti lety se naštěstí o navrhovaných změnách otevřeně diskutovalo.
Loni v roce 2020 to však bylo navrženo a v podstatě i schváleno bez jakékoliv diskuze  s občany, kteří věděli jen to, že se budou provádět bezpečnostní prořezy. Proto také vznikla ta ostrá reakce zejména sousedů ve dnech kolem 10. února, když se hned bez řečí a upozornění dostaly ke slovu motorové pily a místo bezpečnostních prořezů padal jeden strom či keř za druhým. Některé bylo skácet skutečně zapotřebí (suché a polámané stromy, kůrovec) jiné de mohly opravdu zůstat a čekat na rozhodnutí o nové koncepci parku. Nová koncepce byla vlastně prosazována s pomocí motorových pil. A dokonce dvě nejpolámanější a nebezpečné vrby zde přitom zůstaly.... 
12 milionů na nový park nyní nemáme, jsou jiné vyšší priority a tak budeme řešit především náhradní výsadbu. I když volbu nových dřevin necháme na odbornících, tak bychom přece jen rádi slyšeli (a na vizualizacích viděli), jak by měl tento park vypadat řekněme za 5 - 10 let a jakému účelu by měl sloužit. Abychom se mohli vyslovit k tomu, zda to tak chceme nebo nechceme.
Milan Mikolecký