Článek z února 2009 - je ještě aktuální?

V Borku vznikla po  opuštění bývalých sovětských kasáren relativně samostatná část města, která žije tak trochu svým vlastním životem.  Byty na Semanínské ulici, postavené pro vojáky začaly sloužit  běžným občanům. od obydlení těchto bytů získal Borek jiný život, Do dneška je však lokalitou, kam se lidé nehrnou. Důvodem je mimo jisté odloučenosti od centra jistě také sociální skladba obyvatel.  Adaptací bývalého sovětského kachláku vznikly sociální byty, spíše minibyty určené pro sociálně slabé vrstvy. a po povodních v roce 1997 zde byly postaveny další byty pro obyvatele zatopené oblasti v Benátkách. Po dokončení rekonstrukce předtím zdevastovaných bytů zde vzniklo v roce 1997 pracoviště občanského sdružení Naděje. Její pracovníci  zde získali autoritu a dokáží zde zajistit nejen pořádek, ale také ochránit majetek města. Naděje zde působí 24 hodin denně a dokážöu nejen hlídat, ale aktivně působit, pracovat s dětmi a mládeží zajistit vhodnou náplň volného času.  Velký počet dětí v této lokalitě, kteří nejsou v rodinách  většinou motivováni k nějaké smysluplné činnosti se tak dostává do řízeného kolektivu, je pod dozorem i v době, kdy se jejich rodiče nijak nestarají. Na jedné straně nedají na své děti dopustit, ale na druhé straně není  vůle k trvalému výchovnému působení. Vzniká rozpor malých bytů s velkým počtem jejich obyvatel. Sídliště žije jinak než  ostatní sídliště ve městě, žije mimo byty, v létě i venku. Díky vysoké nezaměstnanosti je zde také jiný režim než v jiných sídlištích. Celkem zde na sídlišti žije asi 1300 obyvatel, z toho jen v oblasti sociálních bytů je cca 150 dětí.
Pro vyžití zdejších dětí, ale i dospělých by z výše uvedených důvodů sídliště Borek potřebovalo získat prostor pro volnočasové aktivity, tedy klubovnu a tělocvičnu s odpovídající kapacitou, která by mohla centrem zdejšího dění. Možnosti proto jsou Této skutečnosti si je vědomo v vedení Města, které dalo vypracovat již v roce 2003 studii na úpravu  a dostavbu zdejší nyní nevyužité kotelny či výměníkové stanice na víceúčelový objekt. Studii vypracovala firma Dan ze Šumperka. Do dneška však zůstalo pouze u této studie, další kroky k realizaci již nebyly během předcházejících pěti let učiněny. V současné době se otevřely nové možnosti  nejrůznějších grantů a finančních pomocí, je také možné čerpat dotace z fondů Regionálního operačního programu.  Borek byl vyhlášen jako sociálně vyloučená lokalita. To je důvod, proč by bylo možné získat dotaci pro terénní sociální pracovníky, navíc by zde mohla působit také organizace Naděje, která zatím pro velký počet dětí využívá nepříliš vhodné suterénní prostory. Její pracovníci tak zatím smutně pošilhávají po sousední zatím nevyužité stavbě, která  by již několik let mohla sloužit a pomáhat. Právě nyní se stále častěji setkávají s nebezpečným problémem drog, což zde dříve nebylo. Do věku puberty dorůstá početná generace která může být stále větším problémem. Pokud se pro ni najde vhodné volnočasové vyžití, může být vyhráno. Zájem o akce v Borku je velký, svědčí o tom např. velký úspěch vánoční akce, které se v málo vhodných suterénních prostorech zúčastnilo 110 dětí a mládežníků i to, že se i dalších akcí pravidelně účastní více než padesátka dětí. Po zřízení klubovky a tělocvičny by bylo možné zajistit pravidelný režim zájmových a sportovních kroužků, tělocvičnu by mohla využívat také nedaleká ZŠ praktická a večer by vznikl prostor i pro zájmovou činnost dospělých.
Jak vypadá připravená studie? 
Jedná se o  rekonstrukci a nástavbu budovy čp. 2052 v celkové hodnotě cca 5, 5 mil. Kč včetně DPH (v cenách roku 2003). Volné prostory mají světlou výšku 6,7 metru a podlaha prostor  má podlahu asi 1 metr pod okolním terénem. Po úpravě by bylo třeba tuto podlahu asi o jeden metr zvýšit, tím by byl také umožněn bezbariérový přístup.  Nová podlaha je navržena jako pružná, vhodná do tělocvičny.  V objektu je navržena přístavba, ve které jsou šatny pro 15 mužů a 15 žen. U každé šatny jsou sprchy a sociální zřízení. Samostatně je navrženo WC vč. invalidů., také kancelář pro 1 - 2 sociální pracovníky (18 m2), kteří mohou spolupracovat s občanským sdružením Naděje, dále klubovna (39m2), místnost kuchyně (18m2) pro výuku dívek ZŠ praktické, sklad tělocvičného nářadí a případně i stolů a židlí (26m2). Přes tuto přístavu by se vcházelo do cvičební místnosti, tělocvičny s rozměry cca 18 x 9 metru, t.j. plochou cca 170 m2, vhodné i pro trénink míčových her. 
   
Přístavba je na výše uvedeném jihozápadním pohledu umístěna vpravo. Tělocvična se zázemím by  rozšířila i sportovní možnosti ZŠ praktické. Technické detaily lze vynechat, důležité je však možnost získat touto nenáročnou přestavbou pro uvedenou lokalitu vysokou přidanou hodnotu. Lze se domnívat, že při současných možnostech dotací by bylo možné získat většinu potřebných prostředků z dotace EU a případně i dalších zdrojů. Vzhledem k názorům většiny občanů lze soudit, že by tuto akci měl podpořit z velké části podpořit stát nebo jiný donor (např. EU) Město by akce neměla příliš zatížit.
Výsledky práce střediska Naděje  (podporovaného městem každoročně částkou 1,2 mil. Kč) jsou takové, že by si zasloužily zlepšení podmínek pro práci. Právě v souvislosti s nedávnými událostmi v Litvínově a dalších problémových lokalitách byla práce o.s. Naděje v České Třebové dávána za vzor. Myslím, že právě to by se dalo využít pro to, aby zde vznikl pilotní projekt  volnočasového střediska a město získalo na tuto akci odpovídající dotaci.
Těžko ovšem předpokládat, že by občané ve městě schvalovali, aby se nedostatkové veřejné prostředky z městského rozpočtu věnovaly ve velké míře  právě pro tuto investiční akci. Má-li být tedy tento projekt realizován, bude muset dotace pokrýt rozhodující část projektu. Podle rozsahu akce by však nešlo o nijak mimořádně velký obnos. Už proto stojí za to začít tyto prostředky shánět. Provoz nově vzniklého střediska by pak bylo zřejmě možné dotovat z grantů  určených pro terénní sociální pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách a středisko by dobře využili i pracovníci občanského sdružení Naděje. A naděje přece umírá poslední.

Byl to samozřejmě sen, který je nyní vlastně stále mlhavější.... (mm)