Českotřebovský deník 92/2021 (2/4)  
Malá velikonoční výstavka ve výloze městského muzea 

Malou velikonoční výstavu mohou lidé vidět při procházce městem ve výloze muzea v Klácelově ulici. Najdou zde velikonočně vyzdobenou lidovou světničku. K dispozici jsou i texty o slavení svátků jara našimi předky. Přijďte se podívat!


Covid Report - Česká Třebová Aktuální k 3. 4. 2021 - situace se moc nelepší

Za pátek přibylo 11 nových případů (ve čtvrtek 14) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 188 případů ke včerejšku na 179 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 78; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace lehce zlepšila.
Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.16 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě. V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1380. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1444.) jsme se posunutím o 64 příček zhoršili. Patříme mezi 22 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.
 
Po velikonocích změny v železniční dopravě 

Jedno z nejhezčích míst na české železnici v malebném údolí Tiché Orlice je také jedním z posledních nezmodernizovaných úseků na hlavním koridoru. To se v následujících letech změní a po přestavbě tu vlaky budou moci začít jezdit rychleji a plynuleji. Současně se modernizuje železniční uzel Pardubice a úsek tratě mezi Poříčany a Velimí. Od 6. dubna 2021 proto budou naše vlaky jezdit podle výrazně upravených jízdních řádů
Stavební práce se dotknou dálkových i regionálních vlaků.
V dálkové dopravě dochází ke změnám časových poloh jednotlivých vlaků z Prahy na Ostravsko, Valašsko a Slovácko, dále část spojů mezi Prahou a Brnem pojede odklonem a místo přes Pardubice a Českou Třebovou budou směrovány přes Vysočinu.
Cestující z Pardubic a České Třebové budou mít spojení s Brnem i nadále zajištěné. Bude třeba se ovešm přuipravit na dlouhodobou výluku a náhradu osobních vlaků na trase Česká třebová - Choceň autobusy.  Od 6. 4. se změny jízdního řádu týkají i dalších spojů ČD, zkontrolujte si před jízdou svůj spoj na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak.
 

I přes velikonoční svátky bude zajištěno očkování v Pardubicích a Chrudimi

„V tomto týdnu jsme obdrželi celkem 7 020 dávek vakcín Pfizer a 4600 dávek Astra Zeneca. Poslední využívaná vakcína od Moderny tento týden, jak bylo avizováno, nedorazila. Od příštího týdne bychom již měli celý duben dostávat týdně 14 040 dávek vakcíny Pfizer, která bude plně dodávána do našich očkovacích center,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po Velikonocích čekáme také dodávku 3 500 dávek Moderny s tím, že 2 200 dávek půjde na druhé dávky očkování v krajských očkovacích místech a 1 300 dávek obdrží všeobecní praktičtí lékaři vedle všech dodávek Astra Zeneca,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kromě Pfizeru nemá kraj další avíza dodávek vakcín.
Právě rozdělení vakcín do jednotlivých center a k praktickým lékařům patřilo mezi stěžejní témata jednání. „V tomto týdnu bude všech 4 600 vakcín Astra Zeneca rozděleno na základě prioritizace krajské koordinátorky praktických lékařů Kateřiny Nechvátalové do celkem 89 ordinací, a to tak, že 86 ordinací obdrží po 50 dávkách a tři ordinace dostanou po 100 dávkách,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Krajských očkovacích místech je v průměru očkováno dva tisíce osob denně. „V tomto týdnu jsme očkovali od 2 200 osob až po 2 500 osob. Centra jsou připravena i na vyšší denní kapacitu, ale vzhledem k dodávkám vakcín je rozvrh očkování připraven rovnoměrně do celého týdne,“ řekla náměstkyně hejtmana.
V některých očkovacích místech v kraji bude očkování probíhat také v průběhu velikonočních svátků.
 
Na otevření očkovacího centra v České Třebové stále čekáme

Překážkou má být stále nedostatek vakcín. Pro Českotřebováky to ovšem znamená  jezdit za očkováním jinam, z této pozice se na nás nikdo nedívá. Důvodem je také to, že v České Třebové není žádné krajské zdravotnické zařízení nebo alespoň zařízení, které by bylo schopné vlastními silami nebo nasmlouvanými pracovníky ovšem na vlastní odpovědnost tuto úlohu převzít. V praxi by připadala pouze poliklinika Agel, ale zde tato možnost není.  A tak světýlkem na konci tunelu je pro Třebováky možnost dlouhodobě umístit v České Třebové "mobilní očkovací tým", který bude zřízen Orlickoústeckou nemocnicí. Na jeho obsazení by se podíleli i dobrovolníci z České Třebové, kteří již dříve projevili o tuto službu zájem s tím, že by pro svou činnost měli uzavřenu smlouvu s ústeckou nemocnicí.  Takovou informaci podal hejtman Martin Netolický při předvelikonočním televizním vysílání z českotřebovského nádraží.  Vše ovšem záleží na dostatku očkovacích látek. Další možností je očkování u praktických lékařů, což zatím bylo možné jen ve velmi omezeném počtu pro nedostatek vakcín Astra Zeneca.
 
Městské muzeum Česká Třebová v dubnu 2021 

Muzeum a TIC jsou na základě platných protiepidemických opatření až do odvolání uzavřeny.
Jakmile to bude možné, rádi opět přivítáme návštěvníky nejen v expozicích, ale i na pravidelných seminářích, přednáškách a dalších akcích.
Badatelna je v provozu, dotazy jsou vyřizovány telefonicky (na čísle 731 604 848) nebo prostřednictvím e-mailu (pekova@mmct.cz).
 
Výstava: Neoprašujeme! 

Zpřístupněna bude po rozvolnění protiepidemických opatření a potrvá do  23. května 2021.
Výstava představuje soubor restaurovaných sbírkových předmětů za posledních dvacet let.
Změny a aktuální informace naleznete na www.mmct.cz nebo https://www.facebook.com/mmctcz
 
Příměstský tábor 

Městské muzeum Česká Třebová bude v období letních prázdnin pořádat příměstský tábor s názvem Vynálezy, které nám usnadnily život. Tábor pro děti od ukončené 1. třídy do 12 let se uskuteční v termínu 12. – 17. července 2021. Náplní tábora bude seznámení děti s řemesly, návštěvy zajímavých míst a muzeí v okolí České Třebové.  Cena je 1500,- a zahrnuje pojištění, programy, materiál, cestovné, obědy a svačiny. Přihláška bude zveřejněna na  www.mmct.cz od 1. 4. 2021. Bližší informace na webových stránkách a facebooku muzea. Dotazy směřujte na mail sediva@mmct.cz.
Změna programu vyhrazena vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením Vlády ČR.