Českotřebovský deník 94/2021 (4/4)   
Nové video Českotřebovského deníku: Velikonoční e - besídka ZUŠ

 Video v plné velikosti ZDE
Program besídky

Na Velikonoční  e - besídce jsou prezentovány výkony žáků hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Česká Třebová. Program zahrnuje domácí nahrávky žáků pořízené v období pandemie koronaviru v průběhu března 2021. 
Jako "husarský kousek" lze opět upozornit na společné vystoupení smyčcového souboráčku žáků 2. - 5. ročníku, kteří společně nacvičili skladbu Boogie Woogie, aniž by se někdy ke společnému nácviku sešli.  Nácvik  zajistila paní učitelka Jitka Nováková s každým žákem zvlášť distančně pomocí programu skype.  Hráli doma každý zvlášť s klavírním doprovodem do sluchátek a z jednotlivých doma natočených vystoupení vytvořila Pavla Skopalová na videoeditoru společnou nahrávku. A výbornou!

 

1. Smyčcový souboráček Boogie Woogie 2.-5.roč. Ron de Grandis
2. Ondřej Novák Kdyby byl Bavorov akordeon 1.roč. lidová
3. Marie Vomáčková Sonáta D dur 1. věta klavír 1.roč.,II.st. J. Haydn
4. Tereza Čížová Sonatina d moll, 1.v. housle 7.roč. Z. Fibich
5. Viktorie Horáková Jede, jede poštovský panáček zobcová flétna 1.roč. lidová
6. Ela Kopecká Indiánský Rock ´n roll klavír 1.roč. H. G. Heumann
7. Jaroslav a Viktorie Machalíkovi Běží liška k Táboru akordeon, zobcová flétna 1.roč lidová
8.  Meda Špačková Allegretto klavír 1.roč. J. Kř. Vaňhal
9. Jindřiška Kopecká Sunflower Boogie klavír 1.roč. M. Mier
10. Sabina Jadrná Běžela ovečka housle 1.roč. lidová
11. Tobias Hamerník Drak kytara 2.roč. T.Stachak
12. Sabina Voleská Ptáček klávesy 1.roč. M. Vozar
13. Eliška Rozlívková Továrna na bonbony klavír 2.roč. N. Faber
14. Nela Stolínová Bean Bag Dog klavír 1.roč. C. Rollin
15. Martin Preisler Kdes holubičko lítala akordeon 1.roč. lidová
16. Nela Houdová Capriccietto klavír 3.roč. W.Gillock
17. Teodora Faitová Ecossaise klavír 3.roč. L.v Beethoven
18. Ondřej Novák Já jsem, já jsem, kovaříček jsem akordeon 1.roč. lidová
19. Lucie Štarmanová Stará francouzská píseň klavír 3.roč. P. I. Čajkovskij
20. Vanessa Verešová Cock-a-hoop zobcová flétna 2.roč. D.Hellbach
21. Jolana Svobodová Etuda e moll klavír 1.roč.,II.st. J. B. Cramer
22. Nela Houdová The Infant Paganini housle 6.roč. E. Mollenhauer
23. Marie Vomáčková Etuda č. 23, Preludium d moll klavír 1.roč.,II.st. J.B.Crammer, J.S.Bach
Výtvarné práce žáků ze třídy Libuše Neradové

Velikonoce slavíme různě                    

Velikonoce slavíme různě. Jistému sousedovi z Trávníku se asi zdál vlhký sen, že město před panelákem zruší travnatý pruh a rozšíří parkoviště. A tak se rozhodl, že mu nezištně pomůže. Jedna z jablůněk vysazených na podzim již vandalovi padla za oběť v listopadu. Další tři boreček dodělal zřejmě včera, dcerka kolem nich ještě běhala a ničeho si nevšimla. Dnes dopoledne Počínal si velice rafinovaně, jenom přeřízl kmínky, aby škoda nebyla na první pohled patrná. Na jednom stromku už začínaly rašit lístky.  TŠ

Poznámka k parkování s úmyslně poškozeným stromečkům na Trávníku

Přesně na to jsem upozorňoval v listopadu, je to nátlaková akce. Výsledek listopadové akce vandala uvádím také. Nejde-li to silou, půjde to ještě větší silou. Neustupovat. Naopak vše důsledně vyšetřit. To se mělo udělat už  v listopadu. Vyčíslit škodu a se všemi důsledky vymáhat.  Jinak tento způsob řešení bude pokračovat. A zde může jít o trestný čin!  Přitom o parkování na sídlišti Trávník právě probíhá jednání, které, zdá se, bylo tímto zmařeno. Poděkujte vandalovi.
"Parkovat se někde musí a nějaká zeleň by tomu neměla bránit". Toto "krédo" ovšem mají lidé po celém městě. Kdybychom se prošli řadou ulic, uvidíme, že to je naprosto běžné. Někteří  majitelé si tímto způsobem chtějí  dokonce zajistit vyhrazené parkování před svým domem . Cesta je jednoduchá a byla dřívějším vedením města nejen tolerována a dokonce umožněna vydáváním "povolení". Také tím, že si pan soused pronajme za pár korun na rok městský pozemek před domem, kde zaparkuje svého miláčka, lhostejno, že tam roste trávník a nebo dokonce nějaké dřeviny. Kdyby chtěl zaparkovat oficiálně a měla by mu být vyhrazeno místo parkování, musí podle v prosinci schválené vyhlášky zaplatit 5000 Kč na rok. Proč to tedy neobejít a neřešit to jinak. Za pár korun si pronajmete pozemek, který máte pak jen pro sebe. Dříve se tomu říkalo povolení parkování "na vjezdech", ale pravda to nebyla, pro parkování byly vyčleněny  travnaté zelené plochy a nikdo si "nevšiml".  Žádosti o tento způsob obcházení vyhlášky se množí, ušetřit chce každý, na úkor druhých, samozřejmě.
Obrázků na toto téma bych mohl přidat hodně, nechci napadat současné na trávě parkující, na to máme přece jiné orgány, ale když to řešit nebudeme, pak se bude parkovat na trávě i na sídlištích a kácet k tomu stromy, tak jak to dělají sousedí z paneláku čp. 1895/1896 v Habrmanově ulici.  Navrhuji to řešit přes samosprávu tohoto domu. Lidé se zde znají a měli by si říci co chtějí a jak škodu zaplatí. Navrhoval jsem to již v listopadu, ale udělalo se jen obecné ty ty ty na městském webu a dost. To se mi zdá málo. Nyní se přestupek stal trestným činem, cena se zvýšila a je třeba podat trestní oznámení.  Kdo to udělá?
 
Kapličky na Andrlově chlumu byly na Velký pátek otevřeny 

V rámci svátků Velikonoc byly na Velký pátek, 2. dubna, otevřeny všechny kapličky na křížové cestě vedoucí na Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. Během celého dne si našlo cestu k individuální procházce i meditaci mnoho lidí, kteří měli jedinečnou možnost nahlédnout také do interiérů posledních, velkých kaplí.
Kapličky dnešní křížové cesty byly postaveny v letech 1852 - 1853. Všechny byly obnoveny v roce 1994. Pro interiér menších kaplí vytvořil tehdy malíř, výtvarník a betlémář Zdeněk Brožek sgrafita. Do 12. kaple vytvořil umělecký kovář František Bečka kovoplastiku Krista a pro 13. kapli namaloval malíř Richard Pešek obraz Snímání Krista z kříže. Původní křížová cesta byla vybudovaná v letech 1753 - 1755 při staré cestě do Litomyšle z iniciativy tkalce Augustina Andrese.
Kapličky se v letošním roce dočkají rekonstrukce a to v rámci projektů „Kulturní dědictví nás spojuje“ a „Cesta ke společnému poznání“ - rekonstrukce křížové cesty Andrlův chlum. Stavební práce se budou týkat kapliček VI., VII., VlIl., IX., X. a XI v celkové hodnotě 1,8 milionu korun. Akce je podpořena dotací 85 % z celko­vé částky z programu Interreg V-A prostřednictvím Regionu Glacensis.
Římskokatolická farnost děkanství v Ústí nad Orlicí zve také v době pandemie ke slavení Velikonoc. Vzhledem ke stávajícím opatřením se bohoslužby konají jen v omezeném počtu. V tuto chvíli je kapacita rezervačního systému již naplněna.
Pro všechny další zájemce nabízí farnost online přenos bohoslužeb na svém Youtube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UC966A2YJo0S5YUZSlQYOk7A
Více informací o termínech a časech online přenosů naleznete na webu https://farnostuo.cz/.

Přijmeme pracovnici (šičku) do výroby autopotahů Česká Třebová.Možné i na zkrácený úvazek. Info na tel. 604 320 358, nebo e-mail potahy@smejdir.cz

Ústí n.O. tvoří nový strategický plán, covidu navzdory

Dubnové jednání zastupitelstva v Ústí n.O. bude projednávat a schvalovat Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí pro období 2021-2027. Strategický plán rozvoje je klíčovým podkladem pro rozhodování zastupitelstva, zvyšuje připravenost města k podání žádostí o  dotační podporu a  zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky. Strategický plán souhrnně a aktuálně představuje záměry a priority, vytyčuje směr. Je vodítkem pro směrování aktivit nejen samosprávy, ale i ostatních subjektů, které ve městě působí. Nový strategický plán rozvoje města byl rozpracováván od října 2019, a to v součinnosti s vedoucími odborů městského úřadu, pracovními skupinami, komisí pro rozvoj města a strategické plánování, představiteli neziskových organizací, spolků a podnikatelů. V závěru roku 2019 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel.
Bohužel s ohledem na koronavirovou situaci nemohlo být uskutečněno plánované osobní veřejné projednávání. Diskuse nad návrhem strategického plánu se proto uskutečnila v lednu distanční online formou. Cílem veřejného projednání bylo získat názory, náměty a připomínky obyvatel, které byly následně vyhodnoceny a  podle charakteru do návrhu zapracovány. Protože ani začátek letošního jara neumožnil veřejnou diskusi, uskuteční se nnyí po velikonocích ve středu 7. dubna v odpoledních hodinách opětovná online prezentace. S finálním návrhem Strategického plánu města Ústí nad Orlicí se můžete i nadále seznámit na webových stránkách města.
 
O rekonstrukci železnice Ústí n.O. - Brandýs n.O. 

Délka stavby: 9972 m Nově vložené výhybky: 17 ks Mosty / propustky: 18 objektů Nová délka nástupištní hrany: 440 m Železniční přejezdy: 3 ks V rámci modernizace proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a vybudováno nového trakčního vedení a sil[1]noproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví bude zrušena bez náhrady. Objednatel stavby Správa železnic, státní organizace Zhotovitel stavby Společnost Brandýs – sdružení firem: Eurovia CS a.s. / Ch & T Pardubice a.s. / EŽ Praha a.s. / GJW Praha spol. s.r.o. Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123 a III/3155 a místních komunikací.

Nabízíme místo samostatné účetní v účetní firmě. Informace na tel.: 602 41 61 10

Stavba ovlivní železniční provoz

Správa železnic upozorňuje, že 6. dubna 2021 začne platit výluková změna jízdního řádu na trati mezi Českou Třebovou a Kolínem, jejímž cílem je výrazně snížit počet projíždějících vlaků. Důvodem je souběh několika stavebních akcí, zejména modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice. Výlukový jízdní řád bude platit do poloviny roku 2023. Namísto regionálních osobních vlaků bude zavedena náhradní autobusová doprava, dálkové vlaky pojedou v pozměněných časech. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Od 4. května do 15. října bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Během výluky se postaví odbočka Bezpráví. To bude mít pozitivní vliv na pravidelnost dopravy už během výluk plánovaných od poloviny letošního října. Od května do listopadu bude navíc docházet k nočnímu zastavení provozu v obou traťových kolejích mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí


Cyklojízda kolem Pastvinské přehrady po pětatřicáté

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 18. dubna 35. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“. Start je mezi osmou a  devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100 km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci v restauraci U mostu diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí. Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší 15let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 34 let projelo na tratích Kolem Pastvinské přehrady 8620 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572 cyklistNa Vaší hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí. Pozor! Akce proběhne pouze v případě, dovolí-li to vládní covidová opatření.  Milan Richter
Covid Report - Česká Třebová - Aktuální k 4. 4. 2021 8:06

Za sobotu přibyly 3 nové případy (v pátek 11) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 1 nově nakažený je v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 179 případů ke včerejšku na 177 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 79; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace lehce zlepšila. Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.15 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě. V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1289. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1380.) jsme se posunutím o 91 příček zhoršili. Patříme mezi 21 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní.
 
Sčítání lidu v historii a Česká Třebová 

Sčítání lidu se koná pravidelně každých deset let a to od roku  1869, sčítání lidu se nekonalo v roce 1940. Výsledků ze sčítání je spousta a zaplnila řadu statistických ročenek. Podařilo se mi najít Historický lexikon obcí shrnující některé výsledky sčítání lidu k roku 2001, další sčítání před deseti lety zde tedy není zahrnuto.
 V tabulkách, které mám dispozioci najdete rok založení obce, respektive první doložené zmínky o existenci. V tomto případě je z šesti částí města Česká Třebová nejstarší Česká Třebová s datem 1278, ale své letopočty první zmínky mají také ostatní obce, také městské části Lhotka, Kozlov, Parník, Skuhrov a Svinná. V přehledu jsou uváděny podle abecedy. Mají své vlastní katastrální území, které bylo nakonec vztažené k poslednímu roku v lexikonu, tedy roku 2001. Pro Českou Třebovou je tato hodnota 4100 ha. Má svůj význam také pro stanovení daňové výtěžnosti města.
Sčítání 2021 : termín pro on-line sčítání byl prodloužen do 11. května

Do 9. dubna 2021 měl každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Nyní byla tato možnost prodloužena do 11.5.   Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Sčítání lidu, domů a  bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.
Vzhledem k  současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k  rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Přínos sčítání Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.