115 let od postavení Bosenského pavilonu v Javorce          
Jednou z dominant městského sadu Javorka je po celé jedno století tzv. Bosenský pavilon v horní části areálu. Postaven byl v roce 1904 nedaleko tehdy tak nazývané „Javorové studně“, v období, kdy se v Javorce objevila i řada dalších atrakcí, stavebních prvků a lákadel pro návštěvníky. V době svého vzniku stál pavilon na volném prostranství s mladými stromky a keři, které teprve za dlouhá desetiletí dospěly do dnešní podoby a pavilon obklopují bujnou zelení.
Bosenský pavilon navrhl a vybudoval tehdejší vrchní stavební komisař a přednosta trati ing. Felix Bitschan, jehož jméno je uváděno mezi zakladateli parku. Ve dvou protilehlých stěnách stavby, provedené na osmibokém základě, byla zbudována zdobená okna ve stylu tehdy rozšířené secese, později vyplněná barevnými skly. Vchod do pavilonu tvořily dva protilehlé vstupy, dodatečně vybavené laťovými dvoukřídlovými dveřmi, vhodně doplňující vzhled oken. V prvních letech vlála na vrcholu střechy vlajka v národních barvách.
Pavilonu se dostalo četných vnějších dekorativních prvků. Především to byla bohatě členěná fasáda ozdobená uměleckou štukaturou. Fasáda nesla barevné znaky zemí Koruny české, znak města České Třebové a monogramy Okrašlovacího spolku. Interiér pavilonu zdobily čtyři fresky v rozích mezi okny a dveřmi, představující známé české hrady.
Při 25. výročí postavení pavilonu zajistil zdejší Okrašlovací spolek jeho nákladnou rekonstrukci, které bylo vskutku zapotřebí, jak se dočítáme ve čtrnáctideníku „Náš kraj“ ze dne 7. září 1929: „Zubem času a ještě více zlomyslnou rukou kazisvětů, kteří nic krásného kolem sebe nesnesou, tento pavilon značně schátral.“ O opravu fasády se tenkrát zasloužila stavební firma Rössler & Kudlík, jíž nebyl osud Javorky lhostejný. Dosavadní poškozené fresky nahradily v roce 1929 zcela nové, vtvořené profesorem zdejšího gymnázia akademickým malířem F. V. Bělským a studentem malířské akademie Jiřím Pávkem. Představovaly pražské Hradčany, hrad Bezděz s Kozákovem, hrad Trosky a památnou horu Říp, vše pojato jako výhledy do krajiny.
V pozdějších letech se v pavilonu objevily čtyři další nástěnné obrazy, tentokrát provedené zdejším malířem Karlem Tomšem, zachycující mizející tvář České Třebové, jako např. pilu u Tykačova mlýna na Trávníku, nebo scenérii chalup u kostelíčka.
V průběhu desetiletí nanovo vyvstaly starosti, jaké měli naši předchůdci v minulosti. Všudypřítomná ruka vandalů poničila barevné okenní výplně, nepřežilo ani latění dveří a za své vzaly i původní dřevěné lavice, jimiž byl pavilon vybaven. Rovněž nástěnné malby i vnější ozdobné prvky  neunikly jejich pozornosti a byly „doplněny“ mnoha iniciálami jmen a hanlivými nápisy.  V druhé  polovině 80. let 20. století situace došla tak daleko, že se uvažovalo o demolici pavilonu. K té však naštěstí nedošlo a díky tehdejším českotřebovským podnikům byla provedena další nákladná rekonstrukce. Pavilon získal nová kovová okna a uzamykatelné dveře, nástěnné malby však byly nenávratně poškozeny a musely být odstraněny. Dosavadní břidlicovou střešní krytinu nahradil měděný plech. Pavilon se opět stal chloubou parku a dokonce se v jeho prostorách nedávno uskutečnila i hudební produkce. V dnešní době je opět stavba opravena a slouží také jako místo pro svatební obřady.
Budova pavilonu se jako význačný architektonický prvek parku  objevovala na mnoha místních pohlednicích a to již od doby jejich počátků (vydávaných např. Josefem Horákem, Josefem Chládkem a Dominikem Trávníčkem) až po ty současné.

 

Martin Šebela