Sčítání lidu, domů a bytů v historii a město Česká Třebová                   
Sčítání lidu se koná pravidelně každých deset let a to od roku  1869, sčítání lidu se nekonalo v roce 1940. Výsledků ze sčítání je spousta a zaplnila řadu statistických ročenek. Podařilo se mi najít Historický lexikon obcí shrnující některé výsledky sčítání lidu k roku 2001, další sčítání před deseti lety zde tedy není zahrnuto.

 V tabulkách, které mám dispozici najdete rok založení obce, respektive první doložené zmínky o existenci. V tomto případě je z šesti částí města Česká Třebová nejstarší Česká Třebová s datem 1278, ale své letopočty první zmínky mají také ostatní obce, také městské části Lhotka, Kozlov, Parník, Skuhrov a Svinná. V přehledu jsou uváděny podle abecedy. Mají své vlastní katastrální území, které bylo nakonec vztažené k poslednímu roku v lexikonu, tedy roku 2001. Pro Českou Třebovou je tato hodnota 4100 ha. Má svůj význam také pro stanovení daňové výtěžnosti města.

V dalších tabulkách uvádím počty obyvatel  jednak celku, tedy České Třebové v dnešním složení a současně také jednotlivých částí, pokud byly samostatně sčítány. Což právě neplatí ve všech případech, např. v případě Parníka v roce 1961. V průběhu let osmdesátých a devadesátých byly součástí České Třebové po přechodnou dobu také obce Rybník, Semanín a Přívrat.  Tyto počty nejsou v dále uvedených tabulkách  započítány.

Sčítání se konalo v letech   1869        1880        1890        1900        1910        1921        1930        1950       1961       1971       1981        1991       2001
Největší počet obyvatel tedy měla Česká Třebová jako celek někdy koncem devadesátých let, od té doby to jde již s kopce, každoroční úbytek se projevuje a letos po sečtení to uvidíme přesně.  Podařilo se mi najít "definitivní výsledky sčítání lidu z roku 2011, kde je ovšem poněkud jiná a složitá metodika. Z ní jsem neodvodil výsledky sčítání za jednotlivé části města tedy katastrální území. Jisté je jen to, že první desetiletí tohoto století přineslo pro Českou Třebovou velký pokles počtu obyvatelů. Počet 15 653  ale dalším statistikám plně neodpovídá, proto jej uvádím s nějakým otazníkem, protože legenda k tabulce je složitá a zprostředkovaná.
V každém případě se po přelomu století situace zlomila a jsme svědky každoročního úbytku obyvatel  cca o 200 osob ročně.
 
Tabulka: definitivní výsledky sčítání lidu 2011 sleduje jiné údaje:
Od roku 2001 je zřejmý velký úbytek. Čím to je způsobeno? Jde v zásadě o dva jevy - mladí lidé se odstěhují ze města za lépe placenou prací, za větším výběrem pracovních příležitostí a uplatnění a tím populace ve městě stárne. To se projevuje potom na počtu narozených dětí, který je nižší než počet zemřelých. K tomu můžeme přičíst nedostatek bytů a nedostatek stavebních parcel a tak mladí lidé, kteří by zde jinak zůstat chtěli, si postaví nebo obstarají byt jinde v okolních městech nebo obcích, kde  tuto možnost dostanou. Tak nějak se nám dlouhodobě nedaří tento začarovaný kruh rozetnout.
V předchozích letech byla komunální politika vedena jiným směrem. Pokud měly stabilizaci obyvatel napomoci bohaté sportovní možnosti a areály nebo větší počet pracovních míst, tak se ukazuje, že toto nefunguje, za sportem k nám mohou jezdit z okolí, stejně jako do práce. Mobilita obyvatel je dnes velká a za lepším výdělkem budou cestovat třeba až do Kvasin apod. Tím další přírůstek počtu obyvatel a tedy i daňové příjmy města tím nenaplníme. Pouze tím řešíme problémy pro jiné, pro ty, co k nám jezdí pracovat a sportovat a  pro naše lidi pak nemáme dostatek financí na základní věci. Proto např. teprve teď doháníme modernizaci škol a školek, když všude v okolí mají toto vyřešeno. Připomeňme také stav komunikací a chodníků. A tento vnitřní dluh, který byl vytvořen politickou naší radnice se nyní nepodaří rychle zlomit a překonat.
Další statistiku, kterou se mi podařilo zjistit je statistika počtu domů ve stejném období, která je uvedena v další tabulce:
Sčítání se konalo v letech            1869     1880       1890        1900        1910        1921        1930        1950       1961       1971       1981        1991       2001