Před 5 lety zemřel Miroslav Maršál    


Miroslav Maršál se narodil 14. ledna 1944 v Mutějovicích na okrese Rakovník v železničářské rodině. Do České Třebové jej přivedlo studium na střední průmyslové škole železniční obor strojní, kam nastoupil v roce 1958 jako čtrnáctiletý. Po maturitě zůstal v České Třebové a pracoval v českotřebovském lokomotivním depu  nejdříve jako pomocník strojvedoucího parních lokomotiv, později jako strojvedoucí na motorových i elektrických lokomotivách, od roku 19074 jako strojmistr. V roce 1980 přešel z depa pracovat do funkce vedoucího Kulturního klubu železničářů, kam nastoupil po panu Sedláčkovi. Po třech letech pak začal při zaměstnání studovat na vysoké škole v Praze obor "Teorie kultury" a v roce 1988 studium úspěšně ukončil.

Měl také po celý život velmi blízko ke kulturnímu dění ve městě, v divadelním souboru Hýbl, na dříve oblíbených estrádách všeho druhu.  Díky jeho funkci v Kulturním klubu se mu stala kultura ještě bližší. Po vystudování vyhrál konkurz na ředitele Kulturního domu v Bechyni. Poté se tam v roce 1989 odstěhovali (manželka pocházela z Chýnova u Bechyně).  Další jeho osud byl spojen s funkcemi v odborovém hnutí. V roce 1991 odešel do podniku JIKA - KERAMIKA v Bechyni, zastával funkci předsedy regionálního odborového svazu Keramika - sklo - porcelán. Byl i členem a později i místopředsedou celostátního odborového svazu KSP v Praze a také místopředsedou Vojenské zdravotnické pojišťovny.

Byl velmi všestranný, od mládí dobře hrál na housle, srdeční záležitostí bylo divadlo. To především díky Pepovi Zemanovi, který jej jako vychovatel uvedl již co by studenta průmyslovky do divadelního spolku Hýbl. Zde Máme dlouhý výčet divadelních her, ve kterých vystupoval, Proslavil se např. právě před 50 lety v detektivce Agaty Christie Past na myši  v Malé scéně v březnu 1966 (režie Alexandr Gregar), kterou se právě tento tehdy sotva dokončený kulturní stánek slavnostně otevíral. Připomenu dále třeba  Charleyovu tetu, Čapkovu Bílou nemoc ještě s Bohuslavem Routkem a Jiřím Musílkem, nebo Dulcinea z Tobosy, se kterou třebovští ochotníci soutěžili na Jiráskově Hronově. Účastnil se i zájezdu třebovského  divadelního souboru na Slovensko do Kežmaroku. Také rád zpíval, občas i s velkou železničářskou dechovkou.  Byl také pravidelným účinkujícím na Jabkancových poutích a to ještě v dobách, kdy se improvizované jeviště stavělo nahoře pod kapličkou. Proto i potom, co již bydlel s manželkou v Bechyni, rád přijížděl do České Třebové, vždy na Jabkancovou...

Ve svém kulturním působení pokračoval i po přestěhování do Bechyně. Od 5 let hrál na housle a tak zde založil i komorní  soubor, který  zahajoval výstavy a účinkoval na řadě akcí, I v Bechyni si zahrál v několika divadelních inscenacích. S několika nadšenci založil netradiční dudáckou kapelu DUHA, jejíž název byl podle mostu, který v Bechyni spojuje oba břehy řeky Lužnice. S touto kapelou projeli republiku a byli i v zahraničí (Německo, Španělsko, Chorvatsko, Španělsko, hráli na různých festivalech, postiženým v ústavech i v domovech pro seniory.

Dalším poutem, které Miroslava Maršála spojovalo s Českou Třebovou byl Českotřebovský zpravodaj, jehož byl trvalým odběratelem i v dobách, kdy byl poslední čtyři roky již vážně nemocný, upoutaný na lůžko. Krutá nemoc jej stále více omezovala a zprávičky ze Třebové mu předčítala manželka Vlasta. V České Třebové měl stále velký počet známých. Těm všem dáváme  na vědomí smutnou zprávu, že Miroslav Maršál  po dlouhé těžké nemoci 30. dubna 2016 ve věku 72 let zemřel. Na svědomí to má již třetí mozková mrtvice. A tak v posledních  letech  Mirek Maršál byl již nepohyblivý s domě s pečovatelskou službou.  (Milan Mikolecký)

Připomeňme si Miroslava Maršála na několika snímcích z jeho působení v České Třebové (Snímky z Jabkancové pouti v dávných letech pochází z archivu Vl. Zoubka). Fotografie s Hanou Dobrovskou je ze hry Past na myši (1966)