Škola v Kozlově zrušena před 55 lety   

Kozlov jako samostatná obec měl dříve (v 19. století) více než  300 obyvatel, dvojnásobek současného stavu.  Bylo zde hodně dětí, pro které bylo třeba zajistit školní vzdělání. "Pamětní kniha obce Kozlov", vlastně stará kronika obce, byla psána od roku 1887,   obsahuje řadu záznamů o školním vyučování v Kozlově z 19. i 20. století.  Nejstarší informace byly do této kozlovské kroniky zapsány podle vyprávění pamětníků. 

V první polovině 19. století v Kozlově nebyly žádné školní místnosti, proto se vyučovalo v domech zdejších obyvatel. Podle vzpomínek nejstarších pamětníků (z doby prvních zápisů do kroniky) byl prvním učitelem v Kozlově Mikuláš Smola v čp. 41 ještě před rokem 1820.  Na jeho práci navázal v tomto roce  Jan Podhajský v čp. 1 a pod roku 1829 Josef Čejka v domě čp. 31. V těchto chalupách zde byly upravené místnosti tak, aby se zde dalo přes zimu vyučovat. Vyučoval podle všeho pověřený rodič některého z dětí  ve věku školní docházky, od obce i od rodin dětí dostával příděl topiva.

Přehled  učitelů v Kozlově:
Mikuláš Smola - před r. 1820  čp. 41
Jan Podhajský  1820 - 1828    čp. 1
Josef Čejka 1828 - 1835  čp. 31
Jan Vavřín 1835 - 1842  čp. 19
Josef Starý  čp. 36  1842 - 1848
František Coufal  1848 - 1857. Je uveden také jako "nájemník". Zřejmě proto, že v roce 1856 (před 160 lety) byla v Kozlově vystavěna první tzv. "stará školní budova" čp. 47, kde se údajně péčí obce "učení odbývalo".  Stavení stojí dodnes nedaleko kozlovské prodejny a jeho obyvatelem je pan Slezák.  V tomto domě se učilo asi 20 let. Dále jsou uvedeni  jako učitelé Václav Podhajský a Jan Starý (čp. 20). První zkoušený učitel přišel do Kozlova v roce 1868, byl to Josef Blažek z Pelhřimova, další pak v roce 1870 Josef Vognar. Ten nebyl se stavem staré školní budovy spokojen, proto se obec Kozlov zabývala přípravou stavby nové školy. 
Když byla nová škola čp. 48 vystavěna, počalo se zde vyučovat v roce 1877. Jako první zde vyučoval zmíněný Josef Vognar. Byl však  z Kozlova vypuzen a nastoupil následně jako podučitel v obci Lubná. V Kozlově jej nahradil "zkoušený učitel" Gustav Hanše ze Sobotky. Ten v Kozlově pobyl až do roku 1881.  Poté jej vystřídal František Štěpánek ze Svitav, který v Kozlově vyučoval do konce 19. století.
 
Kozlov stará škola čp. 47 postavená v roce 1856 (před 165 lety) a  nová škola čp. 48 postavená v roce 1877 (před 144lety)

V kozlovské kronice jsou také přehledně uvedeny počty žáků ve zdejší obecné škole a také jejich náboženské vyznání.  V letech 1901 - 1912 navštěvovalo školu v Kozlově průměrně 48 žáků, pouze katolíci. V letech 1912 - 1920 zde jsou evidováni dva žáci evangelického vyznání. Podle tabulky z dalších let 1920 - 1933 počet evangelíků vzrůstal. Z celkových 40 - 48 žáků byla již katolického náboženství asi polovina, čtvrtina až třetina  je označena jako "bez vyznání". Záznamy o kozlovské škole končí  školním rokem 1935/36, kdy sem chodilo 37 žáků.  Ve škole v Kozlově se pak vyučovalo až do roku 1966. Od té doby, tedy letos to bude právě 55 let, již všichni školáci z Kozlova jezdí do školy již od první třídy do Semanína a později do České Třebové a Kozlov žádnou školu nemá..

KOZLOV - ŽÁCI ŠKOLY V ROCE 1957 (UČITEL M. FRANKE)  A O 50 LET POZDĚJI  NA SRAZU V ROCE 2007

DIVADLO U SITAŘŮ ASI V ROCE 1960 :  HONZÍKOVA CESTA NA MĚSÍC (REŽIE MIROSLAV FRANKE)

PADESÁTÁ LÉTA: LETNÍ TÁBOR KOZLOVSKÉ ŠKOLY V BUDISLAVI (ORGANIZOVAL M. FRANKE)

Jaký byl další osud školní budovy? Po uzavření školy byly v budově kanceláře Místního národního výboru. Budova byla málo využita.  V roce 1981 školu zakoupila TJ Veverská Bitýška, která zde začala s přestavbou na turistickou ubytovnu. Tato stavení akce však nebyla dokončena.  V roce 1994 objekt  školy zakoupila společnost XANTIPA, s.r.o. sídlící v Sázavě u Lanškrouna, vyrábějící vycpávky pro konfekční průmysl.  Firmu v Kozlově zastupoval p. Tomáš Markl, který zde bydlel až do roku 2005. (Společnost Xantipa pak byla v roce 2007 zrušena). Potom se rozhodl pro prodej, budovu zakoupila firma Razpo Česká Třebová, majitelé Vlastimil Peterka a Zdeněk Jáneš. Ti se postarali o to, aby budova po úpravách dobře sloužila jako turistická ubytovna a v řadě případů posloužil také jako místo setkávání nejrůznějších skupin, také pro srazy spolužáků z bývalé kozlovské obecné školy.

Jistě nejznámějším učitelem, na kterého absolventi zdejší školy vzpomínají, byl Miroslav Franke. Školní mládeži věnovat navíc i všechen svůj volný čas, nacvičoval divadlo, jezdil s nimi na výlety, i  na letní tábor do Budislavi. Posledním učitelem v Kozlově byl Viktor Halada. Jeho působení v Kozlově skončilo právě před 50 lety. Posledním školákům z kozlovské školy je nyní  již  62 a více let. Přesto se ve školní budově, dnes již upravené pro jiné účely  scházejí a u starých fotografií vzpomínají....

MIROSLAV FRANKE (FOTOGRAFIE Z ARCHIVU MARIE ROUSKOVÉ)

(Podle kozlovské kroniky)