Českotřebovský deník 213/2021(31/7)

Sobota na českotřebovském letišti U Dvora se vydařila. Spousta lidí, spousta letadel velkých i modelářských, mnoho typů, seskoky parašutistů. Ukázky dovednosti pilotů, rychlé nízké průlety letadel, ukázky  replik historických strojů, také v "bojovém" provedení.  Zasvěcený komentář vedený přímo řídícím letového provozu. Musel se hodně ohánět, tolik letadel možná na našem malém letišti ještě nebylo. Když jsem se ptal pořadatelů tak ještě zdaleka nebyl závěr a napočítali jsme 63 strojů,  jedna ukázka stíhala druhou. O občerstvení i posezení návštěvníků bylo postaráno. Pořadatelé se opět vyznamenali. "Hodně nám pomohlo počasí, lepší jsme si nemohli ani přát", říkal předseda Aeroklubu Miroslav Šmejdíř.  Českotřebovský deník se přišel podívat a natočil video. Dokonce dvě videa. Jedno bude zpracováno jako desetiminutová aktualita již pro publikování zítra v neděli 1. srpna. To druhé bude delší dokument, na jehož přípravu a publikování si dáme více času....
Zatím uvádím ze sobotního leteckého odpoledne první fotoreportáž.
Fotoreportáž z leteckého odpoledne 2021 ZDE
Můžeme se také podívat na video z loňského roku 2020, také bylo krásně asetkání přátel létání se vydařilo (mm)

Hledáme nového kolegu – kolegyni 
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice přijme:
kvalifikovaného učitele/ku pro 2. stupeň ZŠ – anglický jazyk na částečný úvazek
Nástup od 1. 9. 2021  Nabídky s životopisem zasílejte na: reditel@zs-ustecka.cz, tel. 465 531 054 nebo 605 717 350, kde také získáte bližší informace.

Bourá se Primona, dělá místo pro nový bytový soubor  

Investorem akce je pardubická společnost "Na Primoně", cílem je připravit prostor do vybudování čtyř domů se 128 byty.
Zůstává pouze Niťárna, s.r.o., jako poslední svědek dřívější slavné textilní tradice  Její další vývoj a rozvoj není známý. Niťárna stále vyrábí a pracuje, do objektů  na levém břehu Třebovky je třeba vozit materiál a odvážet výrobky, odpad atd.
Nová urbanistická a architektonická studie studie přináší pro tento prostor velmi zajímavé řešení. Studii zaslala firma BKN spol. s r.o. z Vysokého Mýta, zpracovatelem je firma R21 Architects Praha. Investorem developerského záměru je relativně nová pro tento účel zřízená společnost Na Primoně (IČ 08732752) se sídlem v Pardubicích, Starých  Čivicích.
Studie počítá s výstavbou 4 bytových domů po 32 bytových jednotkách, celkem tedy se 128 byty a také s výstavbou garážových i venkovních parkovacích stání. Vzhledem k pandemické situaci byla studie předána členům komise architekta města on-line již v prosinci loňského roku 2020 a posouzení dopadlo velmi dobře, prakticky zcela bez připomínek. K předložené studii se vyjádřil také architekt Ing. arch. Martin Hájek.
První etapou jsou bourací práce, které vyčistí prostor pro novou výstavbu. Jsou současně zárukou toho, že investor začal konat, investuje do bouracích prací a současně se řeší projektová dokumentace pro nový obytný soubor, který je velkou šancí pro Českou Třebovou, který propojí okolní zástavbu s obchodní zónou, zmizí dosavadní území nikoho. Nové kvalitní byty a parkovací místa Česká Třebová potřebuje,  v počtu dokončených nových bytů za okolími městy zaostává.
Bourání Primony soustavně sledujeme, ve spolupráci v Lubošem Kozlem bude jak komplexní foto reportáž  tak i video.  Aby bylo komplexní, musíme počkat jak budou bourací práce dále pokračovat.

Existuje Českotřebovský pramen v Lázních Jeseník?

Nedávno se řešil problém zda podpořit úpravu "Českotřebovského pramene" v Lázních Jeseník, který je podle  jednoho zdroje nyní označen dřevěným křížem a vystavět zde důstojný pomníček, který bude hodný označení spojeném se jménem našeho města. Otázka zajímavá, jen se nepodařilo existenci pramene prokázat, pramen identifikovat  a případně zjistit i  jak, kdy a proč k označení došlo. V okolí Lázní Jeseník je skutečně mnoho pramenů a různě pojmenovaných, díky působení Vincenze Priessnitze, zakladatele tamních lázní. A množnost, že by zde byl nějak pojmenován i pramen českotřebovský tedy existuje. Jenže se o tom oficiálně nic neví. Zkoumali to pracovníci městského muzea, zatím žádný pozitivní výsledek pátrání nemají.  Proto se zatím žádost nemohla kladně vyřešit.  O tom, jak to v okolí Jeseníku je, napovídá článek z Wikipedie:
 
Jesenické prameny a pomníčky
Jesenické prameny byly a znovu již jsou jednou z největších památek na Jesenicku. Nikde jinde na tak malé ploše (v oblasti nad lázněmi Jeseník) se nenalézá takové množství těchto památek. Najdeme zde na osmdesát pramenů, pomníků, vyhlídek, památných skal a slavnostních křížů. Podobnou strukturu, ale s menším počtem těchto památek má také oblast nad městem Jeseník (dříve Frývaldově) a pod Zlatým Chlumem. Ve zbývající části Jesenicka můžeme tyto zajímavosti nalézt rovněž, ale již ne v takové míře.
Rozvoj jesenických pramenů a stavba pomníčků souvisí úzce s osobou Vincenze Priessnitze, neboť tyto památky byly často stavěny jako poděkování za vyléčení. První památka pochází z roku 1836, kdy nechal do skály vytesat poděkování V. Priessnitzovi francouzský baron von Chabot. Tím se odstartovalo množství staveb, jež byly následně spojovány lesními pěšinkami s vyhlídkami vybudovanými na zajímavých místech.
V roce 1842 vybudoval Priessnitz svůj vlastní pramen, ten nese jeho jméno. Bylo to k 200. výročí nešťastné události z třicetileté války. V té době byla unesena jednomu Priessnitzovu předkovi dcera. Nešťastný otec pronásledoval se svojí čeledí násilníky a dostihl je právě u jmenovaného pramene. Dívce se ve zmatku podařilo uprchnout, ale otec a většina jeho věrných byli pobiti. Zoufalá dívka si pak sama vzala život. Z pramene vystoupila víla, smísila krev s pramenitou vodou a předpověděla budoucí slávu rodu. Rovněž politický život zasáhl stavby a názvy pramenů. V roce 1848 vzniklo velké množství památek. Některé dostaly názvy jako Sjednocení, Pokroku, Dobrá naděje nebo Sourozenecký. Priessnitz zemřel v roce 1851, ale prameny byly stavěny dále. Jejich množství dokonce zapříčinilo, že v roce 1871 nechal hrabě Adolf von Nassau postavit cestu, která vedla z lázní až na Studniční vrch a spojovala památky.
Ani Češi se nenechali zahanbit a dali postavit pomník s pramenem. Na vrcholu je socha, jejímž autorem je J. V. Myslbek. Z dalších pramenů můžeme uvézt: Jitřní, Mecklenburský, Vídeňský, Pokroku, Finský, Jelení, Německý, Večerní a další. Dnes je řada těchto pomníků propojena naučnou stezkou Vincenze Priessnitze.
4.10.2019 byl slavnostně vysvěcen Sofiin pramen na Ripperově promenádě, po rekonstrukci jej zdobí bronzový portrét hlavy Sofie manželky zakladatele lázní. Všechny prameny v lázních, ale také v blízkém okolí popisuje web Jesenické prameny.
Na webu poznáte, že pramenů a pomníčků je v Lázních Jeseník opravdu hodně. Existenci  pramene označeného jako "Českotřebovský" se nepodařilo prokázat ani zjistit příběh, který by pomohl nějak  označit jeho původ. TO ještě neznamená, že žádný není.  Je letní doba a do Lázní Jeseník není trak daleko. Zatím se vyplatí prozkoumat web "Jesenicklé prameny. cz


Bývalý hotel Mareš v Horním Bradle u Seče dělá obci ostudu 

Radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil pokračuje ve svých cestách po obcích Pardubického kraje. Ve čtvrtek navštívil Horní Bradlo, které patří do širší rekreační oblasti v okolí Sečské přehrady a velmi dobře jej znají žáci škol nejen z Pardubického kraje z táborů a škol v přírodě. Se starostou Radislavem Kumpanem hovořil především o investičních akcích, provozu místní prodejny či o podpoře mikroregionů ze strany kraje.
„Obec realizuje řadu důležitých záměrů a investic. V poslední době převzala hned několik nemovitostí. Například sokolovnu, koupila také bývalý hotel Mareš, který je v dezolátním stavu. Protože hyzdí celé prostranství v obci, plánuje vedení obce jeho demolici. Vzhledem k tomu, že se budova nachází v blízkosti řeky, tak je dobré, že se odstraní i potenciální ekologická hrozba. Místo hotelu by měl vzniknout prostor veřejné zeleně. Celý tento záměr bychom mohli jako kraj finančně podpořit,“ uvedl radní Miroslav Krčil s tím, že třetí investicí je odkup obecní prodejny. „Obec udělala velmi dobře, když se rozhodla odkoupit budovu prodejny a nabídla ji k provozování soukromníkovi, který tak úspěšně zajišťuje servis jak pro občany, tak pro návštěvníky,“ řekl Krčil.
Ten se starostou řešil také otázku podpory mikroregionů v rámci krajského programu obnovy venkova. „Pan starosta je zároveň předsedou mikroregionu Centrum Železných hor, a proto jsem chtěl znát jeho názor na podporu kraje v dalších letech. Odnesl jsem si řadu poznatků a myslím, že bychom měli opět uvažovat o zařazení podpory mikroregionů do programu obnovy venkov,“ dodal radní Miroslav Krčil.

Zimní stadion zahájí ledovou sezónu v neděli  8. srpna

Od 8. 8. 2021 se spouští provoz Zimního stadionu Česká Třebová s ledovou plochou.
V neděli 8.8.2021 bude zahájena sezona veřejným bruslením. Více viz „ROZPIS VYUŽITÍ“ na webu zimního stadionu. Připravujeme další 14. ročník Městské hokejové ligy „O pohár starostky města Česká Třebová“. Předpokládané zahájení je 13.9.2021, stále čekáme na přihlášky do soutěže.
Osoby musí ve vnitřních prostorech Zimního stadionu používat ochranný prostředek horních cest dýchacích (respirátor FFP 2), vyjma prostor, kde je vykonávána sportovní činnost (hrací plocha). V případě skupinových lekcí se osobám nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, neplatí pro osoby vykonávající sportovní činnost.  Opatření se řídí „Mimořádným opatřením vlády ČR“ vydaným dne 26. 7. 2021 Více ZDE

Testovací centra v České Třebové i v Pardubicích mají stejného zřizovatele

Vlevo Pardubice, vpravo Česká Třebová. V obou případech jde o velmi užitečná zařízení, o čemž se přesvědčujeme dnes a denně. A protože jezdím nyní do Pardubic denně, tak se mi tam zdá daleko větší klid než u nás ve městě, kde jsou někdy docela slušné fronty. A to se musíte na PCR test včas registrovat.   V určité fázi vývoje bylo důležité především očkovací centrum, nyní získává na významu testovací místo.  Výsledky testu jsou spolehlivě dodávány ve stanovených termínech  z pardubické laboratoře SCIMED