ČD 337/2023 pátek 1. prosince 2023Nové video Českotřebovského deníku:
5. hudební besídka ZUŠ se světovou premiérou nové písničky

5 hudební besídka byla poslední před vánočními svátky. Nyní nastává kolotoč adventních akcí, které se konají jak na tradičních místech, tedy v koncertním sálku ZUŠ, v Malé scéně, 121. prosince budce velký vánoční koncert ve velkém sále z8kladní umělecké školy, kde se představí nejen vybraní sólisté, ale zejména soubory školy. Již úvod 5. besídky patřil dětskému pěveckém u sboru ZUŠ Kajetánek, který přednesl celkem 4 písně. Jedna z nich byla autorská písnička sbormistryně Kajetánku Pavly Skopalové, kterou tuto píseň také představila na webu ZUŠ a také Českotřebovského deníku ve formě videoklipu. Zde pěvecké výkony Kajetánku doplnily děti z výtvarného a literárně dramatického oboru. Navíc píseň počítá s instrumentální výpomocí houslisty Aleše Kobuleje. A to jak ve videoklipu, tak i na besídce., kde doprovod na klávesy zajistil Filip Hrdlička. Ve videu je všech 27 vystoupení. Besídka měla také velkou návštěvnost publika. Program besídky je možné podrobně (tedy i s jednotlivými skladbami) pročíst na konci videa, každý si jej přece může zastavit na tak dlouho, jak bude potřebovat. Odkaz na video  https://youtu.be/cpta3e9tc8U

Připomeňme si loňské adventní akce


Podzimní doteky 2023 - záznam všeho co youtube dovolil publikovat

Už je to 3 týdny od dvou večerů, kdy se ve velkém sále Kulturního centra konaly Podzimní doteky, jako další úspěšný ročník přehlídky moderního tance, kterýž pořádá Taneční škola Česká Třebová. Obvykle ještě s výpomocí dalších tanečních skupin z okolí. letos výpomoc nebyla zapotřebí, celý program zvládli českotřebovští tanečníci.   Českotřebovský deník nejprve připravil krátký přehled, vlastně výběr dění, nyní přichází ze záznamem velké většiny vystoupení. Bohužel zde nejsou všechna, není to možné. Některé hudební doprovody youtube pro Českou republiku blokuje. A pokud bude videozáznam obsahovat třeba jen jedno takové představení tak jej nebude možné spustit.  Proto tam několik vystoupení chybí, nedá se nic dělat. Šířit tato záběry je  snad možné jen např. na nahraném DVD apod., ale i to je za hranici legality. V každém případě stojí video za prohlédnutí.  Přidáváme pro srovnání ještě ten kratší sestřih a také video záznamy z loňských Podzimních doteků 2022...

Hejtman Netolický:
Velké poděkování lékařům, dobrá zpráva pro pacienty na prosinec.

Zítra začíná prosinec, poslední měsíc v roce. Ještě před několika dny to vypadalo na radikální omezení zdravotní péče v Pardubickém kraji. Nakonec se zdá, že i přes podané výpovědi bude zdravotní péče z velké části zajištěna. Nejčernější scénář dramatických naštěstí nenastává. Je tomu tak jen díky vzájemnému pochopení stávající nelehké situace, kdy po nevyžádaných změnách v zákoníku práce došlo k eskalaci napětí v oblasti poskytování zdravotní péče, která i vzhledem k velkému množství hodin nad rámec hlavního pracovního poměru byla vykonávána lékaři prostřednictvím dohody o pracovní činnosti.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který pravděpodobně vnímá jemu svěřený resort optikou státních fakultních nemocnic, kde ostatně pracoval, naznačuje mnohé. Zdravotní péče v České republice podle jeho slov potřebuje restrukturalizaci. Aktuální krizová situace má být využita ke změnám, které dle jeho slov jsou neodvratitelné. Obdobě se vyjadřuje vrchní ředitel MZdr. Radek Policar nebo náměstek ministra Václav Pláteník. Přeloženo do srozumitelné češtiny: prý máme moc nemocnic. Fakt výborné sdělení.
V našem kraji je celkem pět nemocnic akutní péče v rámci Nemocnice Pardubického kraje. Restrukturalizace malých kdysi také akutních nemocnic proběhla před přibližně 25 lety, kdy skončilo poskytování urgentní a akutní medicíny v nemocnicích v Červené Vodě, Moravské Třebové, Poličce, Žamberku a následně také ve Vysokém Mýtě. Všechny tyto nemocnice se soustředily na péči ambulantní a následnou s některými specializovanými vybranými obory. I když v Pardubickém kraji došlo k těmto zásadním změnám už před více jak dvaceti lety, tu a tam se objevují nápady na další změny. A aktuální situace, kterou způsobilo dominantně ministerstvo práce a ministerstvo zdravotnictví stabilitě systému příliš neprospělo.
Naštěstí po mnoha jednáních mezi lékaři, dalšími zdravotníky, vedením oddělení, nemocnic i zástupci managementu se podařilo najít alespoň uspokojivé řešení na měsíc prosinec, kdy se snad podařilo zajistit urgentní, ambulantní, tak i větší část akutní péče v našem kraji (byť k některým dílčím omezením dojde i u nás). Půjde o kombinaci hlavního pracovního poměru, práce přesčas a dohod konaných mimo pracovní poměr. Nebylo vůbec jednoduché najít dohodu, nicméně vstřícnosti si velmi vážím. Ultimativní postoje nikam příliš nevedou. Naopak vytváří scénáře, které mohou skutečně znamenat zásadní omezení péče v jednotlivých nemocnicích, což bezesporu nikdo nechce. Za zakladatele a vlastníka nemocnic mohu akcentovat, že nám záleží na ponechání zdravotní péče v maximálním rozsahu ve všech pěti nemocnicích, byť nám neustále někdo vkládá do úst něco jiného. Někdy záměrně, aby eskaloval napětí v místě samém, a pak si hrál na zachránce, jinde možná bez zlých úmyslů metodou "někde jsem zaslechl".
V každém případě moc děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že se hledá řešení situace, kterou nezavinil ani kraj, ani lékaři, ani další zaměstnanci nemocnic (zdravotníci, nezdravotníci), ani pacienti. Autory lze opět hledat vně naše krajské zdravotnictví.
Jak bude vypadat péče od Nového roku? O tom se bude jednat v následujících týdnech. Nicméně věřím, že přijde konečně rozumný návrh ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády jako celku.
Martin Netolický, Hejtman Pardubického kraje

Více přihlášek, méně papírování. Studenty čekají změny u přijímaček

Ředitelé a výchovní poradci ze základních a středních škol se setkali s odborníky z ministerstva školství kvůli připravovaným změnám v přijímacích řízeních. Ty by měly vyřešit některé dlouhotrvající problémy, s nimiž se v praxi setkávají. Přítomní se zabývali především celkovým počtem přihlášek, které mohou žadatelé podat, i zjednodušením administrativy.
Setkání s odborníky z ministerstva uspořádal krajský úřad proto, aby poskytl školám metodickou pomoc. Počítá se také s tím, že krajský odbor školství bude v období přijímacích řízení intenzivně komunikovat s veřejností i vzdělávacími institucemi. „Plánovaná reforma přijímacího řízení je velkou změnou. Žáci základních škol budou moci nově poslat o přihlášku více, v minulosti se posílaly přihlášky dvě. Budou však muset stanovit svoje preferované pořadí středních škol. Pokud se dostanou na první, nebude možné zvolit jinou. To stejné platí i v případě střední školy, kterou si zvolí jako druhou možnost. Změna se má týkat i způsobu podávání přihlášek, nově se budou moci podávat elektronicky, což by mělo usnadnit proces přijímacího řízení a vyhnout se nepřehlednému, dlouho trvajícímu a často stresujícímu čekání na odvolání. Dnešní semináře tak slouží k seznámení ředitelů a výchovných poradců s nových systémem a jejich přípravou na změny a jejich dopady,“ řekl radní pro školství Josef Kozel.

Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

Konzervatoř Pardubice je jedinou krajskou střední školou poskytují hudební vzdělání. Dlouhodobě se řadí mezi špičkové vzdělávací instituce, jejíž absolventi nacházejí uplatnění také na světové hudební scéně. Aby bylo možné držet krok s dobou, potřebuje konzervatoř výraznější obměnu hudebních nástrojů. Právě o této formě podpory jednal s vedením školy hejtman Martin Netolický. Ten přislíbil v příštím roce uvolnění 15 milionů korun.
„Pardubická konzervatoř si v letošním roce připomíná 45 let od svého vzniku a po řadě jednání jsme se rozhodli dát naší škole k tomuto výročí dárek v podobě příslibu větší obměny a modernizace hudebních nástrojů, které slouží nejen ke koncertní, ale především výukové činnosti, tak abychom byli schopni studentům nabízet kvalitu a rozličnost nástrojů pro jejich profesní růst a zdokonalování se. Konzervatoř se pravidelně snaží nástroje repasovat a obměňovat, ale nyní cítíme potřebu výraznější finanční podpory,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se například o pořízení koncertních křídel, klavírů pro výuku, zakázkových smyčcových nástrojů, doplnění fundusu klasické kytary, akordeonů, dechových a bicích nástrojů. V rámci úprav krajského rozpočtu po zapojení předpokládaného zvýšeného inkasa daní v únoru příštího roku bychom pro tyto potřeby chtěli uvolnit 15 milionů korun,“ řekl hejtman po jednání s vedením Konzervatoře Pardubice.
Škola byla založena v roce 1978 významným českými muzikanty, varhaníkem Václavem Rabasem a pěvcem Miloslavem Stříteským. Mezi absolventy školy se řadí významné osobnosti českého hudebního života. Konzervatoř Pardubice patří k menším školám tohoto typu, kde studuje průměrně do 180 žáků na denním studiu a asi 70 uchazečů ve formě externího studia. Výuku zajišťuje přes 70 pedagogů včetně externích spolupracovníků - předních sólistů a členů profesionálních orchestrů.

Památky a kultura čerpají poslední letošní krajské dotace

Radní Pardubického kraje schválili dotace do památek a živé kultury za celkem 1,3 milionu korun. Další doporučené dotace v hodnotě téměř pět milionů korun bude schvalovat prosincové zastupitelstvo.
„Jednou z nejvýznamnějších památek v kraji je kostel sv. Bartoloměje v Kočí. Arciděkanství v Chrudimi přispějeme částkou 200 tisíc korun na archeologické sondy a zpracování projektové dokumentace na statické zajištění kostela.  Stejně velký příspěvek půjde do kostela sv. Jakuba Většího v České Třebová na restaurování kostelních, chórových a vestavěných lavic. Z dalších dotací je to například příspěvek k výročí ZUŠ Pardubice – Polabiny, pro Letecké muzeum ing. Jana Kašpara nebo na projekt Navzdory osudu ve Svitavách,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Zastupitelé 12. prosince pak posoudí návrhy dotací ve vyšších částkách a pro žadatele, kterými jsou obce. „Jedná se například o dva miliony pro zahájení obnovy vnějšího pláště na kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích, tři miliony pro komunitní centrum Agapé Českobratrské církve evangelické v Pardubicích nebo 1,2 milionu na opravu střechy jednoho z objektů bývalé textilní továrny, nyní kulturní památky v Brněnci, kde rodinný nadační fond připravuje interaktivní památník a muzeum Schindlerova archa, vysvětlil Línek.

V sobotu 2. prosince začínají adventní akce

Sobota 2. prosince od 18 hodin - Zahájení adventu na Lhotce - kaple sv. Barbory - rozsvícení kaple

Sobota 2. prosince od 14 - 17 hodin v DDM Kamarád: S Domem dětí Vánoce přiletí. Vánoční setkání, dárky ....

Sobota 2. prosince od 15 hodin - Vycházka s Městským muzeem  centrem města

Neděle 3. prosince - Staré náměstí  od 16:30 hodin - Rozsvícení vánočního stromečku a zahájení adventu

Neděle 3. prosince - Městské muzeum od 17 hodin - Vernisáž vánoční výstavy Vyšla hvězda nad Betlémem

Neděle 3. prosince od 15 hodin: Mikulášská pohádka Pozor na čerty v Malé scéně - Loutkářský soubor Čtyřlístek