ČD 342/2023 středa 6. prosince 2023Město Česká Třebová má schválený rozpočet na rok 2024
To je asi tak hlavní zpráva z jednání pondělního schůze zastupitelstva města dne 4. 12. 2023.  Očekával jsem, že městský tiskový odbor napíše občanům nějaké shrnutí všeho co  bylo obsahem pondělního jednání.  Taková zpráva již byla o předchozích schůzích ZM uvedena. Nyní chybí a přitom se jistě jedná o důležité jednání, které by stálo za fundovanou zprávu, byl přece schválen rozpočet města a zveřejněná tabulka, která sama o sobě obsahuje řadu nejasností nemůže být sama o sobě úplnou informací o tom, kam půjdou v příštím roce rozpočtované prostředky, jak byl stanoven objem příjmů a jaké budou alespoň hlavní výdaje, jaké jsou rezervy, které nejsou do rozpočtu započteny.
Stačí porovnat informaci o našem městském rozpočtu s publikovanými údaji v jiných okolních městech a zjistíte, jak moc za nimi zaostáváme. Jinde mají k rozpočtu publikované obsáhlé komentáře, někde i na desítkách stran. A u nás nic. A to letos nedostali k vytvořenému rozpočtu dokonce žádný komentář ani zastupitelé a členové finančního výboru a museli se spokojit s odpověďmi jen na položené dotazy. Jako by na tom nezáleželo, protože se vše nakonec velkou většinou v zastupitelstvu odhlasuje? Jenže jde o peníze daňových poplatníků, kteří mají mít dostatek utříděných informací o tom, na co budou veřejné prostředky v rozpočtu určeny.
Je teprve prosinec, neznáme ještě ani finanční výsledek letošního roku a už máme rozpočet pro rok nový. Nemáme ani jasno které investice ve městě dostanou prioritu, které jsou připraveny a které  se teprve připravují .  Proto je rozpočet s řadou neurčitostí a bude jej třeba průběžně vylepšovat, zase bude mnoho rozpočtových změn. V letošním roce jich bylo třináct.  Za této situace nevidím ve schvalování rozpočtu města začátkem prosince žádnou výhodu. Co třeba ještě počkat do začátku února, kdy už budeme znát výsledek roku předcházejícího  a budeme mít o úpravě investic roku jasněji? Tak se to dělalo do roku 2022 desítky let.  Vyžadovalo to na krátkou dobu přijetí rozpočtového provizória, a tomu se současná radniční vláda snaží vyhnout za každou cenu. Proto je to dnes jinak. Ale jestli to je dobře, opravdu nevím.  Schválený rozpočet najdete ZDE 
Rozpočet na rok 2024 byl schválen i hlasy opozice. Ne že by byli její zastupitelé rozpočtem nadšeni, ale je správné, aby město fungovalo. Stejně jde o rozpočet současné radniční koalice a ostatní mají na jeho podobu minimální vliv.  Ke struktuře rozpočtu a porovnání s loňským rokem se ještě vrátím. (mm)

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MALÉ SCÉNĚ VYDAŘENÁ


Ochotnický loutkový divadelní soubor ČTYŘLÍSTEK působící pod Kulturním centrem Česká Třebová odehrál v neděli 3. 12. 2023 pohádku „POZOR NA ČERTY!,“ která byla tradičně spojena s mikulášskou besídkou. I přes nemalé překážky spojené se stavebními opravami Malé scény se loutkářům podařilo pohádku zdárně secvičit a předvést před nadšeným dětským publikem.

Pauzu mezi prvním a druhým jednáním, kdy loutkáři potřebují časový prostor k přestavbě scény, soubor efektně využil vystoupením živých herců, Majdalenky a Andělky, které plynule propojily obě scény. Pohádka byla pro diváka poutavá, na scéně se neustále něco pohybovalo – od točícího se mlýnského kola až po pavouka lezoucího po zdi staré chalupy.

Konec pohádky byl opět spojen s živými herci – tentokrát na jeviště vtančil čert a společně s Andělkou a dětmi zavolali Mikuláše…


Upozorňujeme, že od 5. prosince je služebna MĚSTSKÉ POLICIE ÚSTÍ NAD ORLICÍ přestěhována v nové budově v ulici Dělnická 219. Nové telefonní číslo na stálou službu městské policie je 465 514 565.

Sestava pracovníků MěÚ se stále vytváří
Od listopadu je na MěÚ nové uspořádání, ale obsazení  funkcí není zdaleka ještě definitivní. Přináší úspory, v rozpočtu města na rok 2024 je možné se přesvědčit o úspoře financi na mzdy a pojištění vnitřní správy v hodnotě jednotek milionů korun Avšak  sestava pracovníků se ještě "neusadila" Svědčí o tom vypisovaná výběrová řízení, nově např. na krizového manažera neboli manažera kvality a rizik, předtím na  další pozice. A jistě to není poslední. Také přijímání pracovníků tzv. "na dohodu" zřejmě pro konkrétní úkoly. Nejlepší pro práci je však stabilizace pracovníků, zatím nenastala. (mm)
Okolí krematoria není spokojeno s odhlučněním. Považuje ho za nedostatečné
V pondělí 4. prosince měl být obnoven zkušební provoz nové kremační linky krematoria, proto jsem se zajímal, zda je opravdu nyní s novým řešením spokojenost.  Podle vyjádření jednoho z organizátorů petice pana Nádvorníka  občané z lokality děkují Městkému úřadu za poskytnutí informací o realizaci nápravných opatření omezujících nadměrnému hluku kremačni pece.
"Naše zkušenost z prvního dne provozu ovšem ukazuje na nezdar provedených opatření. Obtěžování spoluobčanů v lokalitě tedy nadále pokračuje. Proto proti pokračování zkušebního provozu podáváme protest a požadujeme naprostou eliminaci obtěžujiciho hluku. S celou problematikou jsou sousedi z ulic Na Slunečné, Polní a Zahrádkách obeznámeni, jsou ochotní dále jednat o pokračování úprav. Děkujeme za další úsilí k spokojenosti," uvádí P. Nádvorník. (mm)
Koalice pro Českou Třebovou měla adventní setkání
Na svém pravidelném jednání se sešli dnes v úterý 5. prosince členové Koalice pro Českou Třebovou. Na pořadu bylo jednak hodnocení uplynulého roku, včerejšího jednání zastupitelstva, informace o dění v komisích.  Hlavně se však jednalo o přátelské posezení v adventní době, která by měla být dobou, kdy se zpomalí čas a kdy se připravujeme na Vánoce. Jenže dnešní uspěchaná doba s adventem v tomto smyslu moc nepočítá. Vánoce a přípravu na tyto vzácné svátky bychom si však neměli nechat vzít. Stejně jako další radovánky zimního období, mezi které patří plesová sezóna.
Koalice pro Českou Třebovou společně s MO KDU ČSL společně pořádají Lidové plesy od roku 2014.  A tak již nyní můžeme v předstihu oznámit termín dalšího 54. Lidového plesu 2024, který se uskuteční v sobotu 10. února 2024  v sále restaurace Na Horách.
Připomeňme si, že předcházející 53. ples se konal  v restauraci Na Horách 11. února 2023, předtím byla covidová přestávka. 52. ples se konal ještě v Národním domě v lednu roku 2020. V tak dlouhé tradici je na co navazovat. Proto již dnes informujeme o stanoveném termínu. Mnoho  tradičních pořadatelů plesů v České Třebové od této aktivity upustilo, ale Lidový ples přetrvává. Tradice pokračuje. (mm) 
 


Pavel Langhas obveseluje advent v Českotřebovském deníku

Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky. Současně k publikování vybraná zásilka vytváří tématický cyklus. Vznikla dle inspirace Ivo Jahelky a Pavel Langhas cyklus pojmenoval "Perličky ze soudních síní"
Rád přijímám Pavlovu nabídku na publikování jeho obrázků, už jich poslal několik do zásoby. Obrázky se neztratí, budu je postupně doplńovat od jeho oddílu, vlastně  webu "Pavel Langhans", který jsme kdysi začali, ale  nedokončili, nebo neaktualizovali.   Takže současně zde budeme zaslané obrázky  pokud možno přehledně skladovat  Další dva obrázky jsou tady....


Krajská podpora dobrovolných hasičů se příští rok více zaměří na rekonstrukci a stavbu požárních zbrojnic

Podpora dobrovolných i profesionálních hasičů v příštím roce byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským a krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem. Na základě dohody se sdružené prostředky státu a kraje plně zaměří na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic.
„Dlouhodobě dodržujeme náš závazek spolufinancovat státní dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, které každoročně vyhlašuje generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V příštím roce jsme připraveni pomoci osmi městům a obcím, které mají potvrzenou dotaci od státu na pořízení hasičských cisteren. Ke čtyřem milionům od státu jsme připraveni poskytnout 750 tisíc korun pro každého úspěšného žadatele,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že mezi úspěšnými žadateli jsou Hlinsko, Městečko Trnávka, Proseč, Rohozná, Srch, Staré Město, Telecí a Vysoké Mýto.
Zároveň již Hasičský záchranný sbor ČR zveřejnil vyhodnocení dotačního programu na stavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic pro rok 2024. „Pro příští rok jsme se dohodli, že budeme alokaci na náš kraj směřovat kompletně do rekonstrukcí a staveb požárních zbrojnic, protože dopravní automobily jsme v posledních letech podporovali velmi intenzivně. Celkově je pro náš kraj připraveno 27 milionů korun ze státního rozpočtu. Po šesti milionech by mělo putovat do Lubné, Libišan, Seče a Poličky. Necelé tři miliony by pak měla získat Chrast pro jednotku v místní části Chacholice,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten s ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským hovořil také o krajské podpoře pro profesionální hasiče. „S hejtmanem Martinem Netolickým je výborná spolupráce i směrem k profesionálním hasičům. Hovořili jsme také o výstavbě nového velitelsko-spojového vozidla, na které již kraj přispěl částkou 2 miliony korun v letošním roce. Vozidlo se začne realizovat v příštím roce. Projednávali jsme také podporu pro naše aktivity na další období,“ uvedl Aleš Černohorský.    

 

Kraj hledá projektanta pro další rekonstrukce krajské nemocnice

V návaznosti na dokončovací práce pavilonu centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici pokračují přípravy na přeměnu dalších budov v areálu. Krajští radní nyní vyhlásili výběrové řízení na přípravu projektu pro úpravy vnitřních dispozic budovy č. 27, kde by měla do budoucna nalézt zázemí interna a neurologie.
„Zpracování projektové dokumentace je dalším nezbytným krokem k tomu, abychom dokázali získat přesnější představu o finančním rozsahu přesunu interny z budovy číslo 28 a neurologie z budovy číslo 19 do budovy číslo 27 s přímou návazností na centrální urgentní příjem. Předpokládané náklady stavby jsou v tuto chvíli 297 milionů korun včetně daně. Celý projekt je rozdělen do dvou samostatných etap, které můžeme i s ohledem na možnosti krajského rozpočtu realizovat samostatně. První etapa spočívá ve stavebních úpravách dispozic pro přestěhování interny a neurologie. Druhá pak řeší zateplení budovy a opravu střechy,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že zahájení realizace stavby je podmíněno zajištěním finančních zdrojů. „V tuto chvíli je jen těžko představitelné, že bychom byli schopni investici vzhledem k nastavení rozpočtového určení daní financovat čistě z krajského rozpočtu, a proto budeme velmi intenzivně pracovat na možnosti získání evropských dotací,“ řekl hejtman.
Podle náměstka hejtmana pro oblast investic Romana Línka je důležité využít stávající areál nemocnice na maximum. „Přesunem vybraných odborností do centrálního příjmu se nám uvolní prostory, které samozřejmě nechceme nechat v žádném případě volné, a proto v rámci generelu rozvoje řešíme jejich přestěhování. Prioritu mají odbornosti s návazností na budovu právě centrálního příjmu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Cílem návazných investic je podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví opět zlepšení komfortu a poskytovaných služeb pro pacienty. „Uvědomujeme si, že stávající budova interny není ve stavu, který bychom si všichni přáli a navíc jsme přesvědčeni, že se jedná společně s neurologií o obory, které by měly být co nejblíže centrálnímu příjmu, a proto se budova bývalé chirurgie jeví jako nejvhodnější, a to jak z hlediska personálu, tak samotných pacientů, protože se opět výrazně uleví jak provozu, tak návazné logistice,“ sdělila náměstkyně Michaela Matoušková.

 

Víte kde jsou Bylany?  Na trase Chrudim - Heřmanův Městec !

Obec Bylany měla k 1.1.2011 celkem 383 obyvatel a 148 rodinných domů. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý obec Bylany na Chrudimsku, kde dokončují dvě velké investice spočívající v rekonstrukci obecního úřadu a přístavbě hasičské zbrojnice. Na obě akce získala obec krajskou dotaci ve výši 750 tisíc korun. Celkové náklady pak dosáhly 19 milionů korun.
„S panem starostou jsme o dvou velkých obecních investicích, tedy o rekonstrukci obecního úřadu a přístavbě hasičské zbrojnice, hovořili v loňském roce v lednu a již za několik málo dní bude stavba kolaudovaná. Prozatím dočasně sídlí obecní úřad a pošta v kulturním domě, ale již ve druhé polovině prosince se začnou přesouvat do nových prostor. Celkové náklady činí 19 milionů korun s tím, že necelých devět milionů korun na rekonstrukci obecního úřadu získala obec z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 750 tisíc korun na přístavbu hasičské zbrojnice jsme uvolnili v rámci krajského rozpočtu. Zbrojnice je nastavena na parkování jednoho požárního vozidla velikosti CAS 20 a jednoho  zásahového vozidla velikosti dodávky, uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že obec zvládla celou velkou investiční akci bez potřeby čerpat úvěr.
Řeč byla také o fungování pošty Partner v obci. „Bylany spolupracují s obcí Morašice na zajištění služeb pošty Partner. V souvislosti s uzavřením několika poboček pošty v Chrudimi včetně místní části Medlešice od 1. července letošního roku eviduje bylanská pošta velmi výrazný nárůst zásilek včetně balíků, protože je spádová jednak pro Medlešice, ale také Lány, Třibřichy či Markovice. Je tedy i na tomto konkrétním příkladu patrné, že se rozhodnutí o omezení pobočkové sítě dotklo řady lidí,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Ten se starostou Tomášem Hrubým hovořil také o krajském Programu obnovy venkova, kde chce obec žádat na pořízení komunálního traktoru. V minulosti obec také díky krajským dotacím opravila střechu kulturního domu či opravila část fasády mateřské školky.