ČD 343/2023 čtvrtek 7. prosince 2023Orchestr bývalých žáků ZUŠ vystoupil na koncertu v Horní Dobrouči
V České Třebové máme další amatérské orchestrální těleso, které pravidelně vystupuje  na koncertech nejen v České Třebové, ale i v okolí. Orchestr bývalých žáků ZUŠ vede umělecká vedoucí Jitka Nováková a s kolegy v orchestru se nejen velmi dobře zná, ale dobře ví, jaký repertoár vybrat, aby byl v orchestru dobře přijat a následně také samozřejmě i posluchači na koncertech. Velmi chválené byly v loňské sezóně adventní koncerty např. v Semaníně, společně s Bendlem orchestr také vystoupil na loňském Tříkrálovém koncertu. V rámci Noci kostelů  si pk mnozí připomínají l červnový koncert v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové.  Z některých koncertů jsme také publikovali ukázky a můžeme je znovu připomenout.
Vystoupení Orchestru bývalých žáků českotřebovské ZUŠ si o letošním adventu objednali v Horní Dobrouči a v Řetůvce. Ten první koncert se již uskutečnil na první adventní neděli 3. prosince v kostele v Horní Dobrouči. Bylo to právě ve stejnou dobu, kdy se na našem náměstí rozbíhala slavnost rozsvícení vánočního stromu. Máme ale možnost dobroučský koncert připomenout na fotografiích. Druhý koncert se koná v Kulturním době v Řetůvce v sobotu 9. prosince od 16 hodin.

Ukázky z koncertů Orchestru bývalých žáků ZUŠ z letošního roku


V sobotu zveme na benefiční adventní koncert do sborového domu adventistů
Jednou z prvních větších aktivit církevního sboru Církve adventistů je pořádání benefičního adventního koncertu v sobotu 9.12. od 17:00 hod. Veškerý výtěžek dobrovolné sbírky a dražby obrazu Ing. arch. Hanky Soviš bude poskytnut ve prospěch pana Romana Balcara, který od narození trpí kombinovaným těžkým zdrav. postižením. Tyto prostředky jsou určeny pro cílenou fyziotrerapii, která je nadstandardem, tudíž nehrazená z veřejného zdrav. pojištění. Tato fyzioterapie 1 x za půl roku jmenovanému velmi pomáhá nejen fyzicky, ale i psychicky. Jsme rádi, že můžeme tak dobrou "věc" podpořit."
Po velké rekonstrukci byl v  listopadu letošního roku jsme znovuotevřen sborový dům Církve adventistů s provedenou přístavbou modlitebny. Záměrem zmíněné rekonstrukce a přístavby bylo nejen dát objekt tzv. "do pořádku", ale především z něho učinit důstojné místo pro bohoslužby, koncerty a další setkávání.
Pozvánku na koncert najdete ZDE

Českotřebovští ochránci přírody oceněni


  V pondělí 4.12. se v Pardubicích konal Galavečer s předáním ocenění. Ocenění bylo ve 3 kategoriích: společensky odpovědná firma, nezisková organizace a dobrovolník.
Obdrželi jsme bukovou plaketu Ocenění nezisková organizace Pardubického kraje roku 2023, diplom  za vytrvalou ochranu přírody a  věcné ceny . Ocenění předávala senátorka Miluše Horská. Galavečer byl moc hezký a jsem moc ráda, že mě mohli na předávání cen doprovodit místopředseda Vít Bednář, hospodářka Marie Zajíčková, vedoucí MOP Alena Šplíchalová a členka Lucie Vejdová. Naše organizace získala prestižní ocenění  dobrovolnická nezisková organizace Pardubického kraje roku 2023 z 26 nominovaných.   Více ZDE

V Ústí nad Orlicí v prosinci rozpočet nedělají, budou mít provizórium
V Ústí nad Orlicí se zastupitelstvo sejde až další pondělí 11. prosince. Také zde mají nabitý program, zejména majetkový. Chybí zde ale projednávání návrhu rozpočtu na další rok. Místo toho budou mít  rozpočtové provizórium tak, jak jsme mívali také u nás v České Třebové. Osobně si myslím, že to je odpovědnější přístup, protože  připravit důkladný rozpočet je v rychlosti nemožné a do příštího roku ještě může dojít k řadě změn, které by význam zbrkle přijatého rozpočtu snižovaly.
Líbí se mi úroveň informací překládaných veřejnosti, takový přístup u nás v České Třebové nemáme.
 Docela zásadním bodem jednání v Ústí je totiž přijetí nové vyhlášky o odpadech spojené se zdražením poplatku. Bylo by dobré ukázat, jak je tento bod k projednávání připraven:  Zastupitelstvu města je předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text vyhlášky byl konzultován s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

Návrh nové vyhlášky obsahuje tyto změny oproti dosud platnému předpisu:

  • navýšení místního poplatku  na 1.080 Kč

  • úleva pro osoby starší 75 let ve výši 50 %

  • úleva pro děti mladší 3 let ve výši 50 %

  • rozložení platby poplatku na 2 splátky

Vydání vyhlášky je také reakcí na letošní novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl mezi dosud platnou a novou vyhláškou spočívá zejména v používané terminologii.

Příjmy z odpadů činily v roce 2022 12,9 mil. Kč. V této částce je zahrnut výnos z místního poplatku (8,92 mil. Kč), v tomto výnosu je odečtena sleva poskytovaná občanům za třídění odpadu a  dále započtena odměna městu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů poskytovaná společností EKO-KOM.

Náklady na likvidaci odpadu činily 18,15 mil. Kč. V této částce je zahrnut svoz odpadů (EKOLA) a provoz sběrného dvora (TEPVOS). Rozdíl - doplatek z rozpočtu města činí 5,25 mil. Kč. V těchto výpočtech nejsou zahrnuty osobní výdaje městského úřadu za správu poplatků a za správu slev za třídění ani výdaje za poštovné (upomínky, platební výměry apod.). V případě přijetí nové vyhlášky se očekává pozitivní dopad na rozpočet ve výši 4,6 mil. Kč, tzn. výběr poplatku se zvýší z letošních 8,9  na 13,5 mil. Kč.


Ve čtvrtek 7. prosince schválí rozpočet v Litomyšli. A důkladně připravený !


Zde  připravili rozpočet velmi důkladně. Již nyní na začátku prosince a vlastně i koncem listopadu mají všichni občané města k dispozici ne webu města velmi obsáhlé informace.Samotný rozpočet je velmi názorné srovnání hlavních ukazatelů v tabulkách porovnávajících rozpočet roku 2023, očekávané plnění roku 2023 a také rozpočet na rok 2024. A k tomu je připravena podrobná a názorná příloha o rozsahu 107 stránek !

Také tento rozpočet však bude třeba měnit pomocí rozpočtových opatření V letošním roce 2023 jich i v Litomyšli měli v podstatě sedm. Vychází však z důkladné rozpočtové přípravy. Kdyby chtěl někdo vidět rozdíl v přístupu města Česká Třebová a města Litomyšl, pak může využít následující odkazy: 

Rozpočet města Litomyšl na rok 2024 ZDE,

Přílohy k rozpočtu (107 stran) ZDE.

Rozpočet města Česká Třebová ZDE

Přehled rozpočtových opatření v Litomyšli v r. 2023 ZDE

Zajímavé je také usnesení, které je dopředu na webu města  (je součástí pozvánky na ZM pro občany) připraveno ke všem projednávaným bodům ZM.  (viz ZDE)

Konkrétně k přijetí rozpočtu města Litomyšl dne 7/12 je usnesení připraveno v podobě zveřejněné ve vedlejším rámečku cc


Svařák s Markétou Pekarovou

Tento pátek 8.12. má vedení TOP 09 výjezd do Pardubic. Paní předsedkyně a několik skupin poslanců navštíví postupně univerzitu, školy, řadu firem, kulturní i sociální instituce.  Akce bude končit společným svařákem na Pernštýnském náměstí. Chce-li se s Markétou Pekarovou Adamovou a s pány poslanci sejít, budeme se na Vás těšit od 17 hodin na adventních trzích. Facebook událost zde: https://1url.cz/@svarakMPA

 
Pavel Langhas obveseluje advent v Českotřebovském deníku

 
Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky. Současně k publikování vybraná zásilka vytváří tématický cyklus. Vznikla dle inspirace Ivo Jahelky a Pavel Langhas cyklus pojmenoval "Perličky ze soudních síní"


Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Pardubický kraj jako zřizovatel Východočeského muzea připravuje na zámku Pardubice nejen velké investice, jako jsou projekty společenského sálu a návštěvnického centra, ale také menší úpravy, které zhodnotí a nově návštěvníkům zpřístupní  některé dochované artefakty. Těmi jsou umělecké, architektonické a pamětní kamenné prvky ze středověku, raného novověku, ale i 20. století, které muzeum vystaví v novém lapidáriu ve sklepních prostorách zámku.
„Na tuto investici pro příští rok jsme muzeu přidali do rozpočtu dva miliony korun, předpokládaná cena úprav je přibližně tři miliony včetně DPH. Lapidárium bude umístěné hned vedle numismatické expozice v podzemních místnostech pod hláskou. Mělo by být přístupné volně, tedy bez vstupného, a to od září příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.
Velká část kamenných prací jsou raně novověké náhrobníky pocházející z větší části ze zrušeného městského hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích. Jedná se o náhrobníky drobných aristokratů, většinou úředníků pardubického panství, a jejich rodinných příslušníků z období 16. a 17. století. „Zatím máme část předmětů ve sklepních prostorách, kde nemohou být obdivovány veřejností, a některé jsou umístěny v exteriéru pardubického zámku v parkánovém příkopu, kde jsou sice k vidění, ale negativně tu na ně působí povětrnostní vlivy. Lapidárium je pro jejich prezentaci tím nejlepším řešením,“ řekl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích.
Díky připravovanému projektu budou revitalizovány veškeré povrchy stěn a podlah, prostory budou doplněny o hlídání klimatu, systémy EZS, EPS a datové sítě. Místnost bude vybavena expozičním osvětlením a konstrukcemi pro umístění kamenných prvků lapidária. Následně bude provedeno odborné umístění všech prvků a doprovodné grafiky.


Filmaři hledají místa k natáčení mimo Prahu.
Pro Pardubický kraj je to velká příležitost

V uplynulých dnech se sešli v pražských Holešovicích zástupci regionálních filmových kanceláří a filmoví producenti. Hlavním tématem byla lokální podpora audiovizuální tvorby a lepší spolupráce mezi všemi účastníky. Jednání bylo důležité kvůli navázání kontaktů, protože filmové štáby mají problém v Praze najít lokace k natáčení, a proto se ohlížejí po jiných koutech České republiky. V jejich hledáčku jsou i místa z našeho regionu.
Za Pardubický kraj se setkání zúčastnili Alexandr Krejčíř, radní pro cestovní ruch a sport, a zástupce regionální filmové kanceláře East Bohemia Film Office (EBFO). „Jednali jsme například s FTV Prima a Českou televizí. Již teď pracujeme na zpracování jejich poptávek pro případné budoucí natáčení u nás v regionu,“ podotknul Alexandr Krejčíř a dodal, že zkušenosti s natáčením jsou zatím veskrze pozitivní na obou stranách: „Máme velice dobrou zpětnou vazbu od produkce i veřejnosti. Vše bylo perfektně domluveno a místní obyvatele natáčení příliš neobtěžovalo. Naopak se zajímali, co se točí a jestli si nemohou zahrát jako komparz. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje vybraná audiovizuální díla, která se nějak váží k našemu kraji, a chceme v tom pokračovat.“
EBFO je neziskovou regionální filmovou kanceláří založenou Destinační společnosti Východní Čechy v roce 2012. Jejím hlavním úkolem je propagovat lokace v Pardubickém kraji pro filmová natáčení. Štábům pomáhá EBFO najít vhodné lokace a zprostředkovat jednání s provozovateli či majiteli. Dále vytipovává ubytovací kapacity, catering, kulisy či komparzisty a pomáhá také s publicitou filmu.
Natáčení pomáhá lokální ekonomice
Setkání v Praze uspořádala Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci s národní filmovou kanceláří Czech Film Commission, která spadá pod Státní fond kinematografie a má na starosti propagaci České republiky směrem do zahraničí. „Roste zájem natáčet více mimo Prahu, kde je problém nejen najít dobové interiéry, protože se všechno rekonstruuje, ale také je problém s rezidenty. Při častém natáčení mají zábory po celém městě, nemají kde parkovat, kudy projet,“ řekla Pavlína Žipková, ředitelka Czech Film Comission.
Filmaři při natáčení využívají nejen budovy a lokace, ale dávají příležitost vydělat regionálním živnostníkům a firmám z různých odvětví. Zpravidla se jedná o ubytování, catering, ale štáby také vyhledávají služby řemeslníků, ostrahy a další. Filmaři navíc pro potřeby natáčení některé lokace opravují a zvelebují, takže pak majitelům či místním obyvatelům zůstávají v lepším stavu než před natáčením.
Dalším přínosem pak v závislosti na úspěchu jednotlivých filmových a seriálových projektů je nárůst turismu, který opět může přinášet místní ekonomice nezanedbatelné finance. Diváci poté rádi navštěvují místa, která viděli ve filmech a seriálech.