ČD 346/2023 neděle 10. prosince 2023


Sborový dům adventistů svědkem mimořádného benefičního koncertu

Před měsícem 11.11. 2023 byl po rekonstrukci znovu otevřen sborový dům Církve adventistů s provedenou přístavbou modlitebny. Záměrem zmíněné rekonstrukce a přístavby bylo nejen dát objekt tzv. "do pořádku", ale především z něho učinit důstojné místo pro bohoslužby v sobotu, pro studium Bible a další setkávání v pracovních dnech se zájemci. Prostor je tedy otevřen pro širokou veřejnost, počínaje setkáváním dětí v rámci klubu Pathfinder, dále pro kohokoliv, kdo by chtěl využít čtvrteční prostor ticha s možností rozhovoru s kazatelem. Páteční nácviky skupiny Worship Česká Třebová jsou rovněž otevřeným prostorem pro lidi, kteří rádi zpívají. Středeční četba Bible s výkladem a diskusí je navštěvována zájemci též z mimocírkevního prostředí. Jednou z prvních akci v nově upraveném prostoru byl 9.12. Benefiční koncert pro Romana Balcara, na kterém hrála a zpívala skupina Worship, založené před 15 lety. Nyní je pod vedením manželů Lenky a Patrika Farkačových a je otevřena všem, kdo rádi zpívají.
Koncert skupiny doprovázel mluveným slovem kazatel Církve adventistů Josef Cepl.  
Prostorná hala nově upraveného sborového domu včetně balkonu byla zaplněna do posledního místa  a vyslechla výborně komponovaný program. Nejdříve byl na videu  představen postižený Roman Balcar a jeho problémy s rehabilitací, bez které nemůže vést smysluplný život mimořádně. Hudební program koncertu měl mimořádně vysokou úroveň, pro hudební projev sólistů, sboru i hudebního doprovodu  lze použít jen superlativy. Vynikajícím nápadem bylo promítání textů zpívaných písní. 
Během koncertu proběhla také dražba obrazu Hany Soviš, který byl vystaven v předsálí, výtěžek dražby je samozřejmě dalším přínosem pro postiženého Romana Balcara.   Dražba přinesla 6000 korun. Předání obrazu mám na fotografii:
Účelem uspořádaného koncertu bylo získání finančních prostředků na rehabilitaci postiženého Romana Balcara. Roční rehabilitace, která nemůže být hrazena z nemocenskou pojišťovnou, činí cca 30 tisíc korun. To pro srovnání, jaká částka byla zapotřebí na to, aby byl koncert úspěšný. Sbírka byla uspořádán formou dobrovolného vstupného do kasičky umístěné při vstupu do koncertního sálu. Před koncem koncertu byla odpečetěna a obsah přepočítán. Výsledek vidíte na první horní fotografii.  Výsledek potěšil všechny přítomné. Také zástupce města starostu Zdeňka Řeháka a místostarostku Zuzanu Nejedlou , kteří  vyjádřili podporu myšlence, pro kterou byl benefiční večer uspořádán.   
Myšlenku pomáhat postiženým je třeba všeobecně pochválit a v našem případě i štědrost posluchačů koncertu, snahu pomoci tomu kdo to potřebuje. Pochválit musím také celý pořadatelský tým, po stránce organizační i hudební. Všechno, opravdu všechno, bylo naprosto dokonalé. Měl bych i více fotografií, ale to už dojem z večera nepřilepší.  Daleko více napoví natočený  stream tohoto mimořádného koncertu, který uvede Českotřebovský deník v nejbližších dnech.
Skupina Worship je opravu vynikající a dobrou zprávou je i to, že si ji budeme moci poslechnout při Tříkrálovém koncertu v Kostele sv. Jakuba dne 13. ledna 2024, kde vystoupí v druhé části programu po tradičním vystoupení sboru Bendl.
Sborový dům adventistů je čerstvě po rekonstrukci. Na závěr článku proto uvedu ještě dvě fotografie ze slavnostního otevření, které se konalo 11. listopadu 2023.XIX. ročník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč přináší opět bohatý program, celkem je v nabídce 11 hudebních pořadů, které se uskuteční do března do května  ve Skutčí  a jsou zařazeny také externí koncerty v Proseči, v Chrasti, na hradě Rychmburk a v Luži.  Uvádím pro začátek tři stěžejní pořady: zahájení a dvě operní inscenace : Zítra se seznámíme v s celým programem, který je již připraven a vstupenky přichází do předprodeje tradičně již před Vánoci.

VÁCLAV HUDEČEK a MUSICI BOEMI Čtvero ročních dob a Malá noční hudba 17. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
EVROPSKÉ DIALOGY Koncert věnovaný Vítězslavu Novákovi (75. výročí úmrtí)  21. března
PODSKALÁK Lidová opereta s nejznámějšími písněmi Karla Hašlera Moravské divadlo Olomouc 24. března
KYTICE Baletní provedení Erbenovy sbírky s hudbou Ondřeje Brouska Pražský komorní balet 7. dubna
POEZIE VE VOKÁLNÍ HUDBĚ Renesanční madrigaly, Ensemble Frizante, Valérie Zawadská 11. dubna
ČTVRTEK 11. dubna, 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 220 Kč
FILMOVÁ HUDBA A SBOR Rubeš, Slavoj a zvuky stříbrného plátna  14. dubna, kostel Nejsvětější Trojice Chrast,
VÁCLAV JAN TOMÁŠEK na počest 250. výročí narození skutečského rodáka 21. dubna
FRANCOUZSKÉ EPIGRAFY  Barokní skladby, šansony i současná tvorba 24. dubna
„NAŠE“ JOLANA SLAVÍKOVÁ Písňová tvorba i operní árie  28. dubna,kostel Panny Marie na Chlumku Luže
HUDBA KRÁLOVEN program sestavený ze skladeb žen skladatelek 5. květnaHrad Rychmburk, Předhradí
RUSALKA / PRODANÁ NEVĚSTA Koncertní provedení árií z oper  12. květnaKulturní klub Skuteč, vstupné 500 Kč


Adventní videa Českotřebovského deníku

 

Pavel Langhas obveseluje advent v Českotřebovském deníku

Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky. Tématický cyklus  dle inspirace Ivo Jahelky "Perličky ze soudních síní"


Průmyslovka v Letohradě uvedla do provozu malou vodní elektrárnu

Ta naposledy fungovala v roce 2011 a za 2,5 milionu korun ji škola zprovoznila díky příspěvku Pardubického kraje. S fungováním elektrárny, která téměř pokrývá spotřebu elektrické energie pro nedaleký areál školy, se v pátek seznámil také hejtman Martin Netolický.
„Bezprostředně po raketovém zvýšení cen energií v roce 2022 jsme vyzvali všechny naše organizace, aby připravily plán relativně jednoduchých opatření, která můžeme realizovat prakticky ihned, a to opatření ke snížení energetické náročnosti našich objektů. V Letohradě se nabízelo obnovení provozu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici, která vznikla v devadesátých letech a naposledy byla v provozu v roce 2011. Obnova vodní elektrárny přišla na 2,5 milionu korun a částečně jsme ji financovali prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje a částečně z prostředků samotné školy. Myslím, že tento projekt patří mezi ty nejlepší v oblasti energetických úspor, protože jsme schopni vyřešit prakticky celou spotřebu energie jednoho z areálů školy. Do budoucna bychom navíc chtěli zapojit elektrárnu také do sítě, aby mohla v případě přebytků vydělávat a zlevnit tak provoz školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Zprovoznění malé vodní elektrárny není jediným opatřením v rámci areálů školy. „Jeden areál školy je vytápěn na plyn a druhý na elektřinu, což znamená velké náklady na energie. Proto chystáme v rámci EPC projektů například výměnu kotelny. Řešíme však také umístění 220 fotovoltaických panelů na střechách školy tak, aby v letních měsících při nižším průtoku řeky zajišťovaly výrobu elektrické energie více panely a v zimních měsících naopak při větším průtoku se více zapojovala právě vodní elektrárna,“ řekl hejtman Martin Netolický.
AUDIO: Vyjádření hejtmana Martina Netolického k malé vodní elektrárně Letohrad najdete ZDE (mp3)