ČD 352/2023 sobota 16. prosince 2023


Nová videa Českotřebovského deníku  z Vánočního koncertu ZUŠ

Z Vánočního koncertu ZUŠ budeme postupně publikovat ukázky z vystoupení souborů i sólistů a nakonec i celý koncert.
Uvádíme sedm ukázek z vystoupení školních souborů a orchestrů, postupně zpracujeme také sólová vystoupení a komorní hru.
Ukázka vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ
Ukázka vystoupení Tanečního souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení bubenického souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení sboru Kajetánek ZUŠ
Ukázka z vystoupení souboru "Pětka z béčka"
Ukázka vystoupení Kapely ZUŠ
Ukázka z vystoupení Souboráčku  
Sólová vystoupení na Vánočním koncertu  - nejnovější

Děti ze základních škol zakoupily dárky klientům Domova pro seniory

To z peněz, které se podařilo vybrat při společném prodeji jejich výrobků na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu.  Inciativa pro dobročinný skutek vzešla z listopadového setkání školních parlamentů s místostarostkou Zuzanou Nejedlou. Nově vzniklá meziškolní spolupráce pak byla koordinována metodiky jednotlivých "školních parlamentů" českotřebovských základních škol  Petrou Kosárovou, Petrou Blaško a Robertem Hrabalem. Podařilo vybrat šest a půl tisíce korun.

 

Línek: Na ochraně kulturního dědictví kraje
spolupracujeme s Ministerstvem kultury

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek pozval na návštěvu kraje vrchního ředitele sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR Vlastislava Ourodu. Ukázal mu rekonstruovanou budovu Gočárovy galerie v Automatických mlýnech a spolu s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích ho provedl pernštejnským prohlídkovým okruhem na pardubickém zámku. Témat ke vzájemné spolupráci bylo ale mnohem více.
Na stole byla tři klíčová témata pro památky v našem kraji – využití prostředků z programu záchrany architektonického dědictví, příprava některých oblastí a předmětů na památkovou ochranu a konzultace na druhou etapu obnovy Gočárovy galerie.
„Představil jsem panu řediteli tři aktuální priority v kraji, které by potřebovaly výraznější dotační podporu z programu záchrany architektonické dědictví. Jsou to  Hedečský klášter u Králík, Zámek Choltice a obnova vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích, který je v havarijním stavu. Samozřejmě jsme řešili i pokračování obnovy Larischovy vily v Pardubicích, na kterou také ministerstvo přispívá,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.
Dalším tématem byl připravovaný krajský podnět na zařazení Králické pevnostní oblasti mezi krajinné památkové zóny. To by umožnilo lépe ochránit kulturně historické hodnoty tohoto území. Kraj také podal podnět na lepší ochranu takzvaného pokladu století z Chýště, který by se mohl stát národní kulturní památkou.
„Při návštěvě Gočárovy galerie jsem pana ředitele provedl i navazující budovou z 50. let minulého století, která je zatím prázdná. Na začátku příštího roku chceme vyhlásit architektonickou soutěž na dokončení její obnovy a chceme správně nastavit podmínky pro soutěžící. Budova rozšiřuje Gočárovu stavbu. I když sama nemá zvláštní památkovou hodnotu, shodli jsme se, že budeme s památkovou péčí úzce spolupracovat na tom, jak velký budou mít architekti prostor do její podoby zasáhnout,“ sdělil Roman Línek.
„Ministerstvo kultury velmi pozitivně vnímá, jakým způsobem se Pardubický kraj stará o své památky. Rád bych poděkoval i za možnost zhlédnout současnou podobu Automatických mlýnů po úspěšné zásadní konverzi pro účely galerie podle zdařilého projektu architekta Petra Všetečky. Oceňuji rovněž spolupráci v legislativní oblasti a při financování obnov památek,“  řekl Vlastislav Ouroda.

1.1. 2024 pondělí  Novoroční procházka do Kozlova

Klub českých turistů Česká Třebová vás zve na novoroční  procházku 
s cílem v kozlovské hospůdce  U Sitařů, kde vás překvapí rodinné prostředí
s milou obsluhou. Čekat zde na vás bude od 10 hodin naše členka se  čtyřlístkem pro štěstí.

V sobotu večer na "Rybovku"! (videa z roku 2021)Výstava tvorby Zdeňka Brožka v ústecké Galerii Pod radnicí 

V Galerii pod radnicí byla 14. prosince zahájena výstava věnovaná převážně tvorbě ousteckého výtvarníka, malíře a betlémáře Zdeňka Brožka (2. 8. 1919 Ústí nad Orlicí - 30. 6. 2000 Ústí nad Orlicí).
Po absolvování Textilní školy v Ústí nad Orlicí byl Zdeněk Brožek krátkou dobu na stáži v ateliéru prof. Antonína Kybala. Poté jako návrhář působil v řadě textilních ateliérů různých firem. Nejdéle v Textilní tvorbě Praha, kde byl deset let vedoucím pobočného ateliéru v Letovicích. Svou tvorbu v této době věnoval návrhům látek, kravat, šátků apod. Následujících dvacet let, do roku 1979, pracoval v propagačním oddělení Kovostavu (později Elitexu) v Ústí nad Orlicí.
Zdeněk Brožek převážnou část své tvorby věnoval grafice, linorytům a kresbě tuší. Náměty nacházel ve svém rodném městě a v podhůří Orlických hor. Jeho nezaměnitelný grafický rukopis je vidět i na jeho tvorbě betlémů. Jeho metoda sgrafit našla výrazného uplatnění v souboru jedenácti zastavení obnovené Křížové cesty na Andrlově Chlumu. Tuto práci věnoval v roce 1994 městu Ústí nad Orlicí. Jeho výtvarné dílo zobrazující nejrůznější místa našeho města zdobí například také obálky Ústeckého kulturního zpravodaje v letech 1966-1968 a 1971 - 1973. Zdeněk Brožek je pochován na ústeckém hřbitově.
Součástí výstavy jsou také ukázky betlémářské práce dalších ousteckých betlémářů. (www.ustinadorlici.cz)Pavel Langhas pokračuje v seriálu "Perličky ze soudních síní"

Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky....