ČD 356/2023    středa 20. prosince32. Akademie gymnázia 2023

Zpožděný deník ČD 346 bude věnován Akademii gymnázia. Tříhodinový program dal zabrat jak samotným gymnazistům. tak publiku. Byl ale zajímavý, publikum vydrželo do konce. Sám jsem byl na odpoledním představení, máme záznam na videu, které, ač technicky ne příliš dokonalý, uvádíme. Právě  zpracování tak dlouhého záznamu dalo zabrat a způsobilo zpoždění deník č. 356/2023. Jen nahrávka na youtube trvá několik hodin. Rychle připravený záznam má jistě také své přednosti, připomene jak to včera 19/12 bylo, ale nelze nic vynechat, i když se podmínky na jevišti rychle měnily a to zcela neočekávaně.. Své přidala i menší zkušenost herců. Máme k dispozici ještě záznam druhé kamery Libora Vašiny a ač to dá dost práce, tak připravíme ještě technicky dokonalejší, třeba i kratší verzi programu typu "BEST OF AKADEMIE 2023"

Akademie  2023 na videu

Video o délce 110 minut je k dispozici se zpožděním. Nahrávka do HD trvala několik hodin a proto bylo zveřejněno až dodatečně.
Obsahuje jen minimálně sestříhaný záznam z odpoledního představení 32. akademie českotřebovského gymnázia, které se konalo 19. prosince 2023. Protože jak světelná, tak zvuková režie představení připravila pro techniku spoustu překvapení, na které nebylo možno během tříhodinového představení okamžitě reagovat, má záznam řadu technických nedostatků, které by se neměly vyskytovat. Nebylo možné je ovšem vystřihnout, to by připravená vystoupení ztrácela kontext. Video tedy poslouží spíše jen pro rychlé připomenutí "jak jsme to hráli a co jsme vymysleli". Máme ovšem ještě záznam z druhé kamery a jejich spojením bude možné připravit video technicky dokonalejší např. jako "Best of Akademie 2023"! To se ovšem určitě nepodaří do druhého dne a bude vyžadovat čas.Takový záznam z představení jen z jedné kamery představuje např. 45 GB materiálu ke zpracování. A to je, jak je nakonec uvedeno v předvedeném vystoupení septimy, veličina hodně nedostatková. Ale my se do toho pustíme - za pokus to rozhodně stojí. Řekněme po Novém roce...(mm)

Akademie 2023 na fotografiích

Pro rychlé připomenutí některých vystoupení přidáváme následující fotografie. Můžete hádat z kterého vystoupení fotky pochází...

Nová videa Českotřebovského deníku  z Vánočního koncertu ZUŠ

Z Vánočního koncertu ZUŠ budeme postupně publikovat ukázky z vystoupení souborů i sólistů a nakonec i celý koncert.
Uvádíme sedm ukázek z vystoupení školních souborů a orchestrů, postupně zpracujeme také sólová vystoupení a komorní hru.

Ukázka vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ
Ukázka vystoupení Tanečního souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení bubenického souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení sboru Kajetánek ZUŠ
Ukázka z vystoupení souboru "Pětka z béčka"
Ukázka vystoupení Kapely ZUŠ
Ukázka z vystoupení Souboráčku  
Sólová vystoupení na Vánočním koncertu


Pavel Langhas pokračuje v seriálu "Perličky ze soudních síní"

 
Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky....

Obchvat Svitav konečně slouží řidičům

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v úterý 19. prosince slavnostně otevřelo silnici I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a Lačnovem. Nová komunikace bude řidičům sloužit jako obchvat Svitav a nahradí stávající silnici, která měla nedostatečné technické parametry. Zprovoznění stavby je pro Pardubický kraj významné hned z několika důvodů. Kromě zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti obchvat mimo jiné umožní další rozvoj Svitavské nemocnice a záchranné   služby.
Podle posledních dat projede městem kolem 14 tisíc aut denně. Nový desetikilometrový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu ze Svitav, Lačnova i Hradce nad Svitavou a výrazně tak zlepší životní podmínky místních obyvatel,“ uvedl ke zprovoznění silnice I/43 v nové trase ministr dopravy Martin Kupka. K přeložce komunikace došlo kvůli tomu, že původní trasa měla několik nebezpečných míst. Jednalo se zejména o dva nízké a úzké podjezdy pod železniční tratí, kde musela nákladní auta často vjet do protějšího pruhu, aby mohla vůbec projet.
Situaci v místě komplikovaly i špatné rozhledové podmínky pro řidiče. To se zprovozněním nové silnice změní, protože dnes otevřený úsek komunikace se v žádném místě nekříží se železnicí. „Novou trasu ocení zejména řidiči nákladních automobilů, které od dnešního dne nebudou muset jezdit skrz úzké podjezdy. Zásadního zlepšení se ovšem dočkají všichni řidiči, protože vedením trasy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému zvýšení plynulosti a také bezpečnosti dopravy, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů i dojde k poklesů imisní zátěže a hluku,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí stavby bylo osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn.
Obchvat umožní rozvoj zdravotnictví i zákaz tranzitu v obcích u Svitav
Na slavnostní otevření nového obchvatu byl pozvaný i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ten ve svém proslovu zmínil nejenom dopravní význam stavby, ale i možnosti, které jeho zprovoznění přináší při rozvoji zdravotnictví v našem regionu. „Z našeho hlediska se jedná o velice významný projekt. Nejenom kvůli vymístění dopravy z intravilánu Svitav a tomu, že se pro východní část našeho regionu urychlí cesta na Brno o zhruba čtvrt hodiny. Silnice I/43 je totiž také důležitou spojkou ze severu na jih našeho regionu, a to jak pro tranzit, tak i například během turistické sezóny pro Poláky mířící na Jadran. Takže obchvat Svitav významně přispěje i v tomto ohledu a odkloní velkou část dopravy ze silnic II. třídy. Zprovoznění obchvatu nám také otevírá dveře k dalším plánům. Po dohodě s městem na obchvatu vybudujeme stanici záchranné služby, už je to vysoutěženo a stavba začne velmi brzy. Jedná se de facto o nultou etapu přípravy výstavby nového pavilonu Svitavské nemocnice v místech, kde se teď nachází záchranná služba. Otevření obchvatu nám umožní zahájit další rozvoj nemocnice a zlepšení podmínek pro záchranáře i občany,“ prohlásil hejtman Martin Netolický.
Zprovoznění obchvatu Svitav také Pardubickému kraji umožní naplnit podstatnou část memoranda mezi tamními obcemi, které dlouhodobě usilovaly o omezení průjezdu tranzitní dopravy. „Od 19. prosince začínají platit zákazové značky, které omezí průjezd dálkových nákladních aut mezi Svitavami a obcemi Mikuleč, Kukle a Javorník. Připravovali jsme to dlouho, ale nechtěli jsme omezovat tranzit v době, kdy šoféři neměli alternativu k této trase. Teď mohou jezdit po obchvatu, který je na ně uzpůsoben, takže budou mít zakázaný průjezd obcemi, kde to lidem přinese větší bezpečí a méně znečištění ovzduší. Zákaz se týká jen tranzitní dálkové dopravy, činnost místních přepravců nebude omezena,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.