ČD 358/2023    pátek 22. prosinceBetlémské světlo mají na starosti skauti

BETLÉMSKÉ SVĚTLO = Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. 

Plamínek až domů – 23. 12. 2022

Letos budeme opět přinášet Betlémské světlo až k Vám domů v předvečer Štědrého dne (mezi 17. a 20. hodinou). Pokud byste měli zájem, využijte k objednání světýlka SMS. Objednání přes SMS pošlete SMS ve tvaru BS adresa nápis na zvonku (např. BS farska 113, ceska trebova novakovi) na tel. číslo 702 949 006

Rozdávání světla na Starém náměstí – 24. 12. 2022

Rádi Vás uvidíme na Štědrý den u vánočního stromu na Starém náměstí, kde budeme všem příchozím dělat plamínkem radost. Budeme zde Betlémské světlo rozdávat od 9:30 do 11:30.


Skauti v Domově pro seniory  čase předvánočním


V Domově pro seniory mají od středy 20. prosince nově ustrojený vánoční stromeček. Strojení stromečku proběhlo ve foyeru budovy odpoledne za přítomnost skautek 8. dívčího oddílu, Zatímco  se zdobil stromeček, zněly koledy a vánoční písně, bylo připravené občerstvení. Stromeček mají vydařený, můžete to posoudit z fotografií. Vánoce tak začaly i v Domově pro seniory. Vánoce znamenají pro děvčata ze skautských oddílů mnoho práce. Opatrují Betlémské světlo, které bylo v sobotu přivezeno rychlíkem z Brna, zajišťují jeho roznos domů a rozdají ho i těm, kteří přijdou na Štědrý den dopoledne s lucerničkou k vánočnímu stromu na Staré náměstí.


Vánoční gymnastický závod

V pondělí 18. 12. se setkalo 35 gymnastek a 2 gymnasté v tělocvičně ZŠ Felberova ve Svitavách, aby poměřili síly v nacvičených sestavách na akrobacii a v přeskoku. Gymnastky ze svitavského oddílu nás pozvaly v předvánočním čase na tradiční Vánoční závod ve dvojboji. Projevila se nemocnost, a tak za třebovský oddíl závodilo celkem 9 gymnastek z původně 13 přihlášených. Premiéru měly nejmladší gymnastky narozené v roce 2017. Nejvyšší známku za přeskok a druhou nejvyšší známku za akrobacii získala Barunka Jasanská, která závodila úplně poprvé a závod nejmladších vyhrála. Druhé místo obsadila Rozárka Šilarová, která zároveň získala nejvyšší známku za akrobacii. V této kategorii závodilo celkem 12 gymnastek. 7. - 8. místo ve svém prvním závodu obsadila Bětuška Šedivá a na 9. - 10. místě skončila Anička Vavroušková.Celý článek a fotografie najdete ZDE

Pohybově šikovným dívkám narozeným v roce 2018 nabízíme od ledna volná místa v gymnastické přípravce. Přihlášky přijímáme na email gymnastikact@centrum.cz. Všechny ostatní věkové skupiny jsou obsazené a nebudeme do nich vzhledem k věku nabírat další dívky. 


Nová smlouva o mediální propagaci na OIKTV uzavřena

Publikováním v registru smluv nabyla platnosti "rámcová smlouva o o zajištění výroby a vysílání televizních zpravodajských reportáží mezi městem Česká Třebová a zapsaným spolkem Orlická mediální skupina, na rok 2024". Najdete ji na tomto odkazu ZDE.
Od té smlouvy na letošní rok 2023 se liší v podstatě jen částkou, kterou město za svou propagaci zaplatí. Jde o smlouvu schválenou v radě města. Obdobné smlouvy "na zajištění výroby" jsou uzavírány od roku 2019, předtím se jednalo o smlouvy o dotaci, které se v této hodnotě musely schvalovat zastupitelstvem města. Taková dotace také musela (jako každá jiná) být vyúčtována, finance musely být využívány pouze na uznatelné náklady.
To u té současné smlouvy není zapotřebí.  Podobně to také zajišťuje město Ústí nad Orlicí, ovšem s tím rozdílem, že zde smlouva o propagaci na OIKTV je uzavřena mezi společností Kabelová televize a OIK TV a pak se (stejná částka jako u České Třebové) v městském rozpočtu vůbec neobjevuje, ale snižuje hospodářský výsledek (městem zřizované) společnosti Kabelová televize Ústí n. O.  Mají to vymyšleno chytře.
U nás je jiná zvláštnost. Jak známo, tak regionální televizní vysílání zajišťuje společnost OIK TV, ale českotřebovská smlouva s OIK TV přímo uzavřena není  Tento způsob byl zvolen proto, aby nebylo třeba z poskytnuté smluvní částky 1 039 tis. Kč částky odečítat daň z přidané hodnoty. Účelově vytvořený spolek "Orlická mediální skupina" není totiž plátcem DPH.  Pro ty, kteří nebudou přiloženou smlouvu číst uvedu, že uzavřená smlouva předpokládá,  že OIKTV za rok odvysílá 157 televizních reportáží s délkou  jedné reportáže v průměru 90 až 110 sekund. (mm)

 Pozvánka do městské knihovny
Přes sto úspěšných žadatelů získá Kotlíkovou dotaci.
Ani vy nepromeškejte poslední příležitost!

Pardubický kraj má připravených dalších 77 milionů korun pro lidi, kteří se chtějí zapojit do posledního kola Kotlíkových dotací a vyměnit starý či dosluhující kotel za nový. Na konci roku 2023 krajští radní odsouhlasili finanční příspěvek prvním 106 žadatelům. Veřejnost může žádat o finanční příspěvek do 31. srpna 2024.
Na radě jsme tento týden schválili poskytnutí dotace 106 žadatelům, celkem se jedná o finanční podporu téměř 16 milionů korun. Jedná se pravděpodobně o poslední výzvu Kotlíkových dotací. I tentokrát je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterým rádi pomůžeme s výměnou kotlů či tepelných čerpadel. Lidé se nemusí bát administrativy, krajští úředníci jim rádi pomohu a poradí. Podpoříme výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Připomínám, že od 1. září 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Takže pokud uvažujete o výměně kotle, je nejvyšší čas to začít řešit. Chtěl bych dodat, že na webu Pardubického kraje je vše detailně popsáno a vysvětleno, zveřejněný je i návod k vyplnění žádosti,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr s tím, že celkem Pardubický kraj v několika vlnách Kotlíkových dotací již pomohl 6187 domácnostem získat 690 milionů korun.
Zelená pro kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla
Pardubický kraj v poslední výzvě Kotlíkových dotací podporuje výměnu starého kotle za nový zdroj tepla, který splňuje předem stanovené podmínky. „Tím může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním, v tomto případě může dotace dosáhnout až 130 tisíc korun, nebo tepelné čerpadlo s dotací až 180 tisíc, přičemž výše dotace může být až 95 % ze způsobilých výdajů. Pořízení nového plynového kondenzačního kotle nebude podpořeno,“ vysvětluje podmínky dotačního titulu hejtman Martin Netolický.
Kdo může žádat o dotaci?
•             Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
•             Domácnosti, v nichž žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení - není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu.
Více informací najdete na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/121210/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji-ii.
A co ostatní zájemci?
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci z Nové zelené úsporám. „Zajímavou příležitostí také je, že v rámci jedné žádosti mohou získat podporu i na další úsporná opatření jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je v tomto případě Státní fond životního prostředí,“ zakončuje radní Valtr.
Bližší informace lze získat na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

Nová videa Českotřebovského deníku  z Vánočního koncertu ZUŠ

Z Vánočního koncertu ZUŠ budeme postupně publikovat ukázky z vystoupení souborů i sólistů a nakonec i celý koncert.
Uvádíme sedm ukázek z vystoupení školních souborů a orchestrů, postupně zpracujeme také sólová vystoupení a komorní hru.

Ukázka vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ
Ukázka vystoupení Tanečního souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení bubenického souboru ZUŠ
Ukázka vystoupení sboru Kajetánek ZUŠ
Ukázka z vystoupení souboru "Pětka z béčka"
Ukázka vystoupení Kapely ZUŠ
Ukázka z vystoupení Souboráčku  
Sólová vystoupení na Vánočním koncertu

Česko-polská spolupráce zjistí stav a kvalitu podzemní vody v pohraničí


Projekt Interreg Česko – Polsko: Průzkum vodního ekosystému v oblasti kladského prolomu usiluje o zjištění aktuálního stavu zásob podzemní vody a její jakosti v pramenných oblastech Tiché Orlice, Moravy a Kladské Nisy. Cílem je také identifikovat rizika, která množství a kvalitu vody ohrožují. To platí pro volnou krajinu i území obcí a měst.

Spolupráce je součástí přeshraničního programu INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, který se snaží o ucelenější přístup k ochraně životního prostředí v oblasti česko-polského pohraničí. Vodní ekosystém v současné době ohrožuje nejen znečištění, ale i globální oteplování a s ním spojené klimatické sucho. Proto se projekt zaměří na průzkum oblasti kladského prolomu a zjištění aktuálního stavu pramenných oblastí Tiché Orlice, Moravy a Kladské Nisy. „Celkem budou do hloubky 100 a 150 metrů vybudovány dohromady čtyři průzkumné vrty, které nám napomohou získat detailnější informace. Na základě odběrů vzorků vody budeme schopni zjistit celkové množství a kvalitu podzemní vody. To nám pomůže i ve vytvoření jasných pravidel, jak se v blízkosti podzemních a povrchových vod chovat, tak aby nebyl narušen zdejší ekosystém. Projekt je pro nás investicí do budoucna, jelikož budeme znát velmi důkladně informace o stavu zásob vody. Budeme tak schopni zjistit, zda bude možné podzemní vodu využít i pro zásobování obyvatel,“ řekl k projektu krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.Pavel Langhas pokračuje v seriálu "Perličky ze soudních síní"

Pavel Langhans moc zdraví Českotřebováky, už 10 let bydlí v Nekoři  "Na Vejrově", ale stále rád jezdí i do České Třebové . Posílá také svoje obrázky....


Je důležitý počet nebo struktura úředníků?

Většinový názor společnosti, novinářů (a veřejně, nikoliv fakticky) i politiků je, že musíme snížit počet úředníků. Ve vášni diskuze se pomíjí, o kom je vlastně řeč. Úředníků je kolem 80 000. Jsou to lidé na státních úřadech pod státní službou. Dalších 40 000 jsou jejich kolegové, co mají „pouze“ pracovní smlouvu. Stát zaměstnává celkem 450 000 lidí, kromě 120 000 úředníků to je zejména 185 000 učitelů, 68 000 dalších pracovníků ve školství, 65 000 policistů a celníků, 26 600 vojáků a skoro 10 000 soudců a soudních úředníků. Soustřeďme se primárně skupinu 120 000 „klasických“ úředníků na úřadech a podřízených organizacích. Jejich kvalifikace a nahraditelnost je velmi rozdílná.
Vezměme si příklad z Úřadů práce (na Finančních úřadech je situace obdobná, viz moderni-stat.cz). Ze 12 000 zaměstnanců Úřadů práce podstatná část provádí formální/formalistické kroky a úkony snadno nahraditelné automatizací. Snížení 10 % tohoto počtu lidí přinese úsporu nejméně 680 mil. Kč ročně za jejich platy. Jednorázová investice ve stejné výši do digitální transformace (s následnými provozními náklady do 200 mil. Kč) znamená návratnost během 18-24 měsíců.
Projekt digi transformace ÚP vyžaduje několik desítek natrvalo přijatých lidí s IT kvalifikací (vedení, projektové vedení, vývoj, analytici, …) a krátkodobě malé stovky externistů. Cca 1 200 nízko kvalifikovaných pracovníků s (pod)průměrným platem nahradí 60 vysoce kvalifikovaných a s nadprůměrným platem, kteří každý přinesou trvalou úsporu ve výši desítek mil. Kč na osobu. A budou trvale zefektivňovat a zlevňovat dnes velmi složité agendy ÚP – a s interní znalostí agend, historickou pamětí a loajalitou k úřadu (což je rozdíl od podobných lidí najatých externě za 2-3 násobek nákladů). Díky transformaci se další tisíce pracovníků ÚP mohou věnovat klientům a jejich potřebám a neprovádět současnou mechanickou nezajímavou práci „posunovačů spisů“ v počítači, jak se děje dnes. Zvýší se tím kvalita sociální práce a efektu sociálních dávek. Výše zmínění analytici současně na tvrdých datech ze systémů budou schopni provádět benchmark jednotlivých poboček ÚP a předávat zkušenosti z těch nejlepších na ty slabší. A také navrhovat argumenty a čísly podepřené změny agend, struktury a parametrů sociálních dávek. Což přinese další přímou i nepřímou úsporu státního rozpočtu.
Toto je malý příklad – ale široce zobecnitelný – kdy je návratnost vysoce kvalifikovaných pracovníků obrovská. V oblasti IT a digitalizace stát zaměstnává 8x méně zaměstnanců než srovnatelné velké finanční soukromé firmy, které to pochopily už dávno. K tomu musíme opustit myšlení (nejen MF), že každý pracovník státu má mít plat ve výši průměru platu formálně stejných pozic a začít lidi hodnotit podle jejich skutečné (nikoliv formální) kvalifikace, kompetence, zkušenosti a přínosu pro organizaci. A relevantně k jejich ocenění na pracovním trhu.
Nesmíme ale diskuzi o úřednících státu zúžit na tupou diskuzi o jejich počtu, ale bavit se o struktuře lidí, které stát zaměstnává a proč. A jejich práci měřitvyhodnocovat a měnit.  Michal Bláha, Hlídač státu