ČD 359/2023    sobota 23. prosince


Tragédie na fakultě v Praze se nějak dotýká nás všech... Poznamená celé letošní Vánoce. Jak se máme radovat z dárků, být šťastní a veselí. Rodiny budou zase pohromadě, ale zdaleka ne všechny, kteří si to přáli. Myslim zvláště na ty, kteří přišli o své blízké a milované. Přidávám se k ohlasům a komentářům odsuzujícím nevyprovokované násilí tady u nás, kde jsme na takové věci nebyli nikdy zvyklí. Budu se modlit za to, aby se něco takového nemohlo už opakovat. Ale nevím zda to pomůže. Milan Mikolecký 🙏🙏🙏

Betlémské světlo mají na starosti skauti

BETLÉMSKÉ SVĚTLO = Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. 

Plamínek až domů – 23. 12. 2022

Letos budeme opět přinášet Betlémské světlo až k Vám domů v předvečer Štědrého dne (mezi 17. a 20. hodinou). Pokud byste měli zájem, využijte k objednání světýlka SMS. Objednání přes SMS pošlete SMS ve tvaru BS adresa nápis na zvonku (např. BS farska 113, ceska trebova novakovi) na tel. číslo 702 949 006

Rozdávání světla na Starém náměstí – 24. 12. 2022

Rádi Vás uvidíme na Štědrý den u vánočního stromu na Starém náměstí, kde budeme všem příchozím dělat plamínkem radost. Budeme zde Betlémské světlo rozdávat od 9:30 do 11:30.


Olympiáda v anglickém jazyce na ZŠ Habrmanova

Olympiáda v anglickém jazyce (školní kolo za rok 2023/24) proběhla tentokrát již před Vánocemi - v pondělí 18. a ve středu 20. prosince 2023. Z bezmála 40 účastníků se přes písemný test s poslechem do druhé části probojovalo 10 žáků z kategorie nižší (6. a 7. třídy) a 9 žáků z vyšší kategorie (8. a 9. třídy).
V ústní části pak soutěžící před dvoučlennou komisí popisovali obrázky a hovořili na vylosovaná témata.  Všichni soutěžící i přes počáteční obavy a trému podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu.
Do okresního kola, které proběhne v únoru, postupují – Viktorie Vejdová (7.B) v kategorii A I. a Tran Bao Dalin (8.C) v kategorii A II. Všem držíme palce! Vyučující anglického jazyka ZŠ Habrmanova

Poděkování do školní jídelny Habrmanova 


Děkujeme pracovníkům školní jídelny za jejich práci. Přejeme krásné Vánoce.
Školní parlament ZŠ Habrmanova


Skauti v Domově pro seniory odstartovali Vánoce ...   Pozvánka do městské knihovny


 
Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2024
Vám přejí
Tomášovi z Austrálie
Camellia australiensis & Australopepicus
a naše 17-ti letá kočička Flaffinka 

 

Terénní sociální služby pomáhají klientům i pečujícím

Zastupitelstvo Pardubického kraje v prosinci rozhodovalo také o podpoře služeb, které ulehčí situaci pečujícím osobám. Poskytovateli služeb SKP-CENTRU Pardubice byla navýšena kapacita v síti sociálních služeb v souvislosti s plánovaným objektem pro odlehčovací služby v Horním Jelení a Oblastní charita Pardubice získala významný příspěvek na rekonstrukci zázemí sociálních služeb a domácí hospicové péče v Dražkovicích.
„Víme, že většina seniorů si přeje zůstat co nejdéle doma, třeba s dopomocí příbuzných nebo sociálních služeb. Proto se se snažíme do sítě sociálních služeb zařazovat především terénní služby, jako jsou pečovatelská služba a osobní asistence. Za minulé tři roky došlo k nárůstu hodin přímé péče v těchto službách o 91 500, což je více jak dvacetiprocentní nárůst,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Zároveň se rozvíjely kapacity odlehčovacích služeb jak pro seniory, ale také specializované odlehčovací služby pro děti i dospělé s náročnou péčí. Je to případ i připravovaného zařízení v Horním Jelení s kapacitou 20 odlehčovacích lůžek.“
V rámci odlehčovacích služeb je v Horním Jelení vedle současné kapacity předpoklad vytvoření tzv. lůžek okamžitého přijetí pro řešení naléhavých situací (výpadek pečující osoby, náhle zhoršení zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace apod.) Část stávajících lůžek bude sloužit k zajištění péče o osoby s tělesným postižením, chronickým onemocněním, získaným poškozením mozku apod. primárně v produktivním věku.
„Oblastní charita Pardubice je v našem kraji průkopníkem domácí hospicové péče, ale i řady dalších terénních služeb. Nyní rekonstruuje dům v Dražkovicích, ve kterém se bude nacházet nové zázemí pro pracovníky jak domácí hospicové péče, tak i pečovatelské služby a osobní asistence. V rámci individuální dotace Pardubický kraj přispěl částkou 500 tisíc korun na podlahové konstrukce,“ dodal Pavel Šotola. Přiložené fotografie jsou od Oblastní charity Pardubice, která buduje zázemí sociálních služeb a domácí hospicové péče v Dražkovicích.