Městské muzeum Česká Třebová v lednu 2024

 
Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 8 – 18 hodin, 1. ledna: zavřeno
 
SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce                                                                                                
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář probíhá první úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 2. ledna 2024 od 17 hodin, tentokrát na téma České katastry, 2. část. Lektor: Mgr. Jana Voleská, cena: 30 Kč
 
Seminář o pravěkých dějinách člověka                                                                                                                                     
Je určen pro všechny zájemce o dějiny pravěku a archeologii. Seminář probíhá druhé úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 9. ledna 2024 od 17 hodin, tentokrát na téma Věk kovů – bronz versus železo. Lektor: Mgr. Lucie Maršálková, cena: 30 Kč
 
Seminář o železnici                                                                                                                        
Je určen zájemcům o železniční techniku a historii. Seminář probíhá třetí úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 16. ledna 2024 od 17 hodin, tentokrát při příležitosti výročí brněnsko-třebovské dráhy na téma 175 let trati Brno - Česká Třebová.   Lektor: Pavel Stejskal, cena: 30 Kč                                                                                                                                                        
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 30. ledna 2024 od 17 hodin, tentokrát na téma Tyršovo náměstí. Lektor: Martin Šebela, cena: 30 Kč
 
KROUŽEK PRO DĚTI 

Muzejní kroužek
Po stopách pračlověka probíhá jednou měsíčně, a to první úterý v měsíci. Vhodný pro děti od 1. - 5. třídy ZŠ, přihlášky na www.mmct.cz. Setkání se uskuteční výjimečně ve středu 3. ledna 2024 od 15 hodin, tentokrát na téma V lesku kovů – boj bronzu a železa. Lektor: Mgr. Lucie Maršálková, délka: 90 minut, cena: 30 Kč
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY Společenský život hmyzu

Čtvrtek 18. ledna 2024 od 17 hodin
Putovní výstava Muzea Vysočiny Jihlava doplněná o téma včelařství.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Výstava potrvá do soboty 30. března 2024.
 
VYCHÁZKY DO MINULOSTI ČESKÉ TŘEBOVÉ S PRŮVODCEM

Vycházka od Vyskočilovy vily po Trávníku s Martinem Šebelou a Janou Voleskou
Sobota 6. ledna 2024, sraz v 15 hodin u Vyskočilovy vily.
Vycházky se uskuteční vždy první sobotu v měsíci, a to od 15 hodin, předpokládaná doba trvání je cca 90 minut.
Účast na akci zdarma
 

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz